WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Сфера компетенції менеджерів нижчого рівня: Менеджери нижчого рівня координують діяльність операційних виконавців. До цієї категорії, зокрема, відносять керівників секторів, груп, майстрів, бригадирів тощо.

Сфера компетенції менеджерів середнього рівня. Середній рівень менеджменту є відповідальним за розробку та реалізацію оперативних планів та процедур впровадження тих рішень, які були прийняті вищим керівництвом організації. Менеджери середнього рівня мають досить широку свободу дій щодо реалізації планів. Вони, наприклад, самостійно визначають: скільки необхідно найняти нових робітників; яке нове обладнання придбати; як використовувати засоби масової інформації для реклами тощо

Сфера компетенції менеджерів середнього рівня: Середній рівень менеджменту є відповідальним за розробку та реалізацію оперативних планів та процедур впровадження тих рішень, які були прийняті вищим керівництвом організації. Менеджери середнього рівня мають досить широку свободу дій щодо реалізації планів. Вони, наприклад, самостійно визначають: скільки необхідно найняти нових робітників; яке нове обладнання придбати; як використовувати засоби масової інформації для реклами тощо

Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень: а) для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які важко піддаються вирішенню; б) для вирішення проблем в умовах дефіциту часу; в) коли менеджер або група менеджерів мають достатньо влади, аби нав'язати своє рішення.

Сфери застосування ірраціональної моделі прийняття рішень:для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які важко піддаються вирішенню; для вирішення проблем в умовах дефіциту часу; коли менеджер або група менеджерів мають достатньо влади, аби нав'язати своє рішення.

Сфери застосування методу "дерева рішень":застосовують на практиці у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на подальші рішення, тобто, як говорять, для прийняття послідовних рішень.

Сфери застосування методу "дерева рішень": Метод "дерева рішень" застосовують на практиці у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на подальші рішення, тобто, як говорять, для прийняття послідовних рішень.

Сфери зосередження досліджень процесного підходу до управління: підхід розглядає управління як серію взаємопов'язаних дій (функцій управління), які реалізуються у такій послідовності: планування, організація, керування, контроль

Сфери зосередження досліджень процесного підходу до управління: Процесний підхід розглядає управління як серію взаємопов'язаних дій (функцій управління), які реалізуються у такій послідовності: планування, організація, керування, контроль

Сфери зосередження досліджень системного підходу до управління.Його представники стверджують, що організацію слід розглядати як систему у єдності частин, з яких вона складається та зв'язків з її зовнішнім середовищем. (входи до організації, трансформаційний процес, організація, зовнішнє середовище, виходи з організації)

Сфери зосередження досліджень системного підходу до управління:Ствердж., що орг-цію слід розгляд.як систему єдності частин, з яких вона склад-ся і зв"язки, які поміж них існують, а також зв"язки орг-ції із зовн.середовищем.

Сфери зосередження досліджень ситуаційного підходу до управління. Ситуаційний підхід визнає, що хоча загальний процес управління і є однаковим, специфічні прийоми, які використовує керівник повинні змінюватися залежно від ситуації. Об'єктом досліджень ситуаційного підходу виступають найбільш значущі в управлінні ситуаційні зміни, зокрема у сферах лідерування, побудови організаційних структур, кількісних оцінок тощо.

Сфери зосередження досліджень ситуаційного підходу до управління:Підхід визначає, що хоча загал.процес управл-ня залишається однаковим, специфічні прийоми, які використовує менеджер повинні змінюватись залежно від ситуації. Об'єктом досліджень ситуаційного підходу виступають найбільш значущі в управлінні ситуаційні зміни, зокрема у сферах лідерування, побудови організаційних структур, кількісних оцінок тощо.

Схема департаменталізації, якій відповідає відділ дитячих іграшок в супермаркеті:продуктова.

Схема департаменталізації, якій відповідає відділення банку по роботі з організаціями: орієнтована на споживача.

Схема департаменталізації, якій відповідає маркетинговий підрозділ організації: функціональна.

Теоретико-ігрові методи обґрунтування управлінських рішень: В більшості випадків для прийняття управлінських рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і утворює ситуацію невизначеності. Для обгрунтування рішень рішень в умовах невизначеності використовують: методи теорії статистичних рішень (ігри з природою); методи теорії ігор.

Теоретико-ігрові методи обґрунтування управлінських рішень:В більшості випадків для прийняття управлінських рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і утворює ситуацію невизначеності. Для обгрунтування рішень рішень в умовах невизначеності використовують: методи теорії статистичних рішень (ігри з природою); методи теорії ігор.

Теорії менеджменту, що вперше сформулювали універсальні принципи управління:класична теорія орг-ції(адміністративна школа)

Теорії менеджменту, що вперше сформулювали універсальні принципи управління: Адміністративна школа (класична теорія організації)

Типові характеристики організацій великого розміру:більша спеціалізація робіт;більша стандартизація діяльності;менша централізація повноважень.

Типові характеристики організацій малого розміру:менша спеціалізація робіт; менша стандартизація діяльності; більша централізація повноважень.

Умови доцільності застосування високої організаційної структури:Чим більше підлеглих, тим менше менеджерів.

Умови доцільності застосування пласкої організаційної структури:Чим більше менеджерів, тим менше підлеглих.

Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами: коли покупці чутливі до зміни цін на продукцію організації;коли конкуруючі фірми продають такі ж самі товари, що і дана організація;коли організація має реальні можливості регулювати обсяги продажу та масштаби виробництва.

Фактори, достатні для забезпечення мотивації за теорією Ф. Герцберга:мотиваційні, гігієнічні.

Фактори, що впливають на число, частоту і жорсткість посадових зв'язків:1)рівень проф.підгот., 2) ступінь складності ф-цій, що викон.підлеглим, 3) ступінь подібності ф-цій, 4) ступ.планування дій підлеглих, 5) ст.змінності завдань підл., 6) потреби у вказівках.

Фактори, що мотивують працівників за теорією "очікувань" В. Врума:Очікування, що зусилля (затрати праці) дадуть бажані результати(З – Р); Очікування, що результати призведуть до винагороди(Р – В); Очікування цінності винагороди з позицій робітника (В – Ц)

Фактори, що мотивують працівників за теорією "справедливості" С. Адамса:справедливість винагородження всіх робітників; повна інформація про винагор ін робітників; комплексна оцінка винагородження з боки керівників.

Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії статистичних рішень:Методи теорії статистичних рішень використовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена об'єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер.

Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії ігор:Теорія ігор використовується у випадках, коли невизначеність ситуації обумовлена свідомими діями розумного супротивника.

Фактори, щообумовлюютьневизначеністьситуаціїтасферузастосуванняметодівтеоріїстатистичнихрішень: Методи теорії статистичних рішень використовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена об'єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер.

Фактори, що обумовлюють невизначеність ситуації та сферу застосування методів теорії ігор: Теорія ігор використовується у випадках, коли невизначеність ситуації обумовлена свідомими діями розумного супротивника.

Фактори, що спрямовують поведінку людей за теорією ієрархії потреб А. Маслоу: фізіологічні п., п. у безпеці, соціальні п., п. у шануванні, п. у самореалізації.

Фактори, що спрямовують поведінку людей за теорією потреб Д. МакКлелланда:п. в успіху, п. у владі, п. в приналежності.

Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник володіє спеціальними знаннями, які дозволяють задовольнити потреби виконавця:Експертна влада

Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість покарати і завадити задоволенню життєвих потреб підлеглого:Влада яка базується на примушенні.

Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має можливість задовольнити його життєві потреби:Влада яка базується на винагороді.

Форма влади, за якої виконавець вірить, що керівник має право наказувати, а обов'язок підлеглого - виконувати їх:Традиційна влада.

Форма влади, за якої характеристики керівника для підлеглого привабливі і він хоче бути схожим на нього:Еталонна влада.

Характеристика діяльності штабного керівника:Повноваження штабного керівника пов'язані з експертизою, підготовкою рекомендацій, підтримкою лінійних керівників


 
 

Цікаве

Загрузка...