WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Послідовність етапів управління за Ф. Тейлором:аналіз робочої ситуації, аналіз змісту загального завдання, підбір робітників для виконання окремих задач,продовження управління.

Послідовність задоволення потреб людей за теорією ієрархії потреб А. Маслоу : фізіологічні п., п. у безпеці, соціальні п., п. у шануванні, п. у самореалізації.

Послідовність застосування критеріїв перевірки альтернатив: реалістичність; відповідність ресурсам, які має у своєму розпорядженні організація; прийнятність наслідків реалізації альтернативи. Якщо НІ – виключається.

Послідовність застосування критеріїв перевірки альтернатив: реалістичність; відповідність ресурсам, які має у своєму розпорядженні організація; прийнятність наслідків реалізації альтернативи. Якщо НІ – виключається.

Результати досліджень впливу технології та розмірів організації на її структуру:Технологія чинила сильний вплив на структурні характеристики тільки в малих фірмах.В крупних фірмах тісний зв'язок між технологією та структурою зникає. Сильніший вплив на структуру в цьому випадку чинили розміри організації.

Результати досліджень класичної теорії організації:Виділили загальні х-ки та закономірності управ б-якою орг.(універсальні принципи управління)

Результатидослідженьповедінковоїтеоріїорганізації:дійшли висновку, що організації, які орієнтувалися на бюрократичну модель були менш ефективними проти організацій, які приділяли більше уваги створенню робочих груп, поведінковим та соціальним аспектам діяльності організацій.

Результати досліджень ситуаційної теорії організації:Кращою структурою організації буде така, яка найбільш повно враховує вплив ситуаційних факторів, які характерні для даної організації.

Результати процесу проектування робіт:специфікація робіт;посадові інструкції; класифікаційні хар-ки.

Рівень "зрілості" виконавця, що відповідає конкретним стилям управління за теорією "життєвого циклу":високий, середній, низький.

Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія:Це рівень керівництва.

Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу:конкретний структурний підрозліл орг-ції.

Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія:функціональні підрозділи.

Рівень управління, що найбільше потребує комунікативних здібностей:середній(всі рівні)

Рівень управління, що найбільше потребує комунікативних здібностей: всі рівні

Рівень управління, що найбільше потребує концептуальних здібностей:вищий.

Рівень управління, що найбільше потребує концептуальних здібностей: вищій

Рівень управління, що найбільше потребує технічних здібностей: нижчій

Рівень управління, що найбільше потребує технічних здібностей:нищий

Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту: 1)реструктивна; 2)стабільності; 3)зростання;4)комбінована.

Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу": 1)зародження; 2)зростання; 3)зрілість;4)занепад.

Рівні стратегій:1)Загальнокорпоративний, 2)Стратегія бізнесу,3) Функціональна стратегія.

Ролі керівників, що пов'язані з прийняттям рішень: підприємець; той, хто усуває порушення; той, хто розподіляє ресурси; той, хто проводить переговори

Ролі керівників, що пов'язані з прийняттям рішень:1)підприємець, 2)той, хто ліквідує порушення, 3)той, хто розподіл.ресурси, 4)той, хто веде переговори.

Сильні сторони ідеальної бюрократії:Такі елементи, як:- розподіл праці- ієрархія повноважень- використання правил- підбір кадрів за їх діловими якостями звичайно підвищують ефективність.Бюрократична модель є основою для розуміння сутності процесу організації

Ситуаційні чинники, що враховує модель керівництва Ф. Фідлера:характер відносин між керівником та підлеглими (лояльність підлеглих, ступінь довіри до керівника, привабливість особистості керівника тощо); структура завдання підлеглому (звичність завдання, чіткість його формулювання, можливість структуризації тощо);посадові повноваження керівника (межі влади, що пов'язані з посадою керівника, ступінь підтримки менеджера вищим керівництвом організації тощо)

Слабкі сторони ідеальної бюрократії:Бюрократична модель є жорсткою, стабільною та негнучкою.У кожній моделі не приймаються до уваги людські та соціальні процеси в організації.Тезис щодо управління в дусі формальної безособовості не є реалістичним

Співвідношення між категоріями "повноваження" і "влада":Влада лише частково визначається повноваженнями.

Стилі управління за Блейком-Моутон (наведені позиції в сітці):бідність управління,упр-кі стилі позаміського клубу,режим підпор-ня керівнику, колективне управління, орг-не упра-ня.

Сутність децентралізації:Означає що право прийняття певних рішень передається з вищих рівнів на нижчі.

Сутність методу аналогії: передбачає використання схожого відомого рішення, "підказаного", наприклад, технічною, економічною або художньою літературою, яке виникло як результат спостереження за явищами природи тощо.

Сутність методу аналогії:передбачає використання схожого відомого рішення, "підказаного", наприклад, технічною, економічною або художньою літературою, яке виникло як результат спостереження за явищами природи тощо.

Сутність методу ідеалізації: базується на пошуку альтернативи шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій.

Сутність методу ідеалізації: базується на пошуку альтернативи шляхом ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми, яке може наштовхнути на нові варіанти дій.

Сутність методу колективного блокноту: поєднує індивідуальне незалежне висування ідей з колективною її оцінкою. При цьому кожний учасник групи отримує блокнот, у якому викладена сутність вирішуваної проблеми. Впродовж певного періоду часу (звичайно 2 тижні) кожний учасник групи записує до блокноту власні ідеї щодо вирішення даної проблеми. Потім блокноти збирає керівник групи для узагальнення та систематизації інформації. Реалізація методу завершується творчою дискусією всієї групи та обговоренням систематизованого матеріалу.

Сутність методу колективного блокноту: поєднує індивідуальне незалежне висування ідей з колективною її оцінкою. При цьому кожний учасник групи отримує блокнот, у якому викладена сутність вирішуваної проблеми. Впродовж певного періоду часу (звичайно 2 тижні) кожний учасник групи записує до блокноту власні ідеї щодо вирішення даної проблеми. Потім блокноти збирає керівник групи для узагальнення та систематизації інформації. Реалізація методу завершується творчою дискусією всієї групи та обговоренням систематизованого матеріалу.

Сутність методу контрольних запитань: полягає у стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань.

Сутність методу контрольних запитань: полягає у стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань.

Сутність методу морфологічного аналізу: грунтується на застосуванні комбінаторики, тобто на системному дослідженні всіх теоретично можливих варіантів, які випливають із закономірностей побудови (морфології) об'єкта, що аналізується. Синтез охоплює як відомі, так і нові, незвичайні варіанти. Шляхом комбінування варіантів можна отримати рішення, декілька з яких може мати практичний інтерес.

Сутність методу морфологічного аналізу: грунтується на застосуванні комбінаторики, тобто на системному дослідженні всіх теоретично можливих варіантів, які випливають із закономірностей побудови (морфології) об'єкта, що аналізується. Синтез охоплює як відомі, так і нові, незвичайні варіанти. Шляхом комбінування варіантів можна отримати рішення, декілька з яких може мати практичний інтерес.

Сутність методу управління за цілями (МВО):1)для кожного співробітника організації визничити мету його діяльності;2)забезпечити взаємозв'язок таких цілей;3)забезпечити досягнення кожним виконавцем встановленої для нього мети.

Сутність методу фокальних об'єктів: полягає у перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на об'єкт, що удосконалюється.

Сутність методу фокальних об'єктів:полягає у перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на об'єкт, що удосконалюється.

Сутністьпроцесумотивації:Створення умов, що дозволяють працівникам відчувати, що вони можуть бути задоволити свої потреби такою поведінкою, яка забезпечить досягнення цілей орг-ції.

Сфера компетенції менеджерів вищого рівня. На вищому рівні менеджменту формулюється місія та встановлюються організаційні цілі, визначається загальнокорпоративна стратегія та основні задачі щодо її реалізації, приймаються рішення щодо виходу на нові ринки, випуску нової продукції, залучення інвестицій, напрямків досліджень та розробок тощо.

Сфера компетенції менеджерів вищого рівня: На вищому рівні менеджменту формулюється місія та встановлюються організаційні цілі, визначається загальнокорпоративна стратегія та основні задачі щодо її реалізації, приймаються рішення щодо виходу на нові ринки, випуску нової продукції, залучення інвестицій, напрямків досліджень та розробок тощо.

Сфера компетенції менеджерів нижчого рівня. Менеджери нижчого рівня координують діяльність операційних виконавців. До цієї категорії, зокрема, відносять керівників секторів, груп, майстрів, бригадирів тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...