WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Недоліки статистичних звітів як методу вимірювання реальних процесів:завжди обмежені, характеризують лише окремі сфери діяльності.

Недоліки усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів:Труднощі з документуванням інформації.Призводять до негативної реакції підлеглих, що розгляд особ. Контроль, як прояв недовіри.

Недоліки функціональної організаційної структури:1) кожний упр.керівник отримує суперечливі рішення, 2) порушується принцип одноначальності.

Об'єкти долідження змістовних теорій мотивації:потреби робітників

Об'єкти дослідження процесних теорій мотивації:сприйняття робітником даної конкретної ситуації; очікування робітника, пов'язані з даною конкретною ситуацією; оцінка робітником можливих наслідків обраного типу поведінки.

Об'єкти попереднього контролю:Входи в організацію

Одноразові плани, що надають стратегії конкретного змісту:програми, проекти, бюджети.

Ознаки діяльності менеджера: менеджер керує роботою одного або кількох співробітників організації;менеджер управляє частиною або всією організацією, в якій він працює;менеджер отримує певні повноваження та приймає в межах цих повноважень рішення, які будуть мати наслідки для інших співробітників організації.

Ознаки діяльності менеджера:1) Керує роботою одного або більше підлеглих, 2) Управляє частиною або всією орг-цією, в якій працює, 3) Приймає певні рішення, які будуть мати наслідки для інш.співробітників орг-ції.

Ознаки діяльності успішної організації: Організація вважається успішною, коли вона досягає поставлених перед собою цілей. Складовими успіху при цьому виступають: виживання, тобто можливість існування якомога довше; результативність та ефективність.

Ознаки діяльності успішної організації:1) Виживання, 2)результативність, 3)ефективність.

Основні етапи контролю:1- вимірювання реальних процесів, що здійснюються в орг. 2 - порівняння результатів реального виконання із встановлен. Стандартами. 3 - реакція на порівняння (коригуючі дії).

Основні критерії оцінки якості інформації: об'єктивність, лаконічність, актуальність, своєчасність, комунікативність

Основні критерії оцінки якості інформації:1)об"єктивність, 2) лаконічність, 3)актуальність, 4)своєчасність, 5) комунікативність.

Основні принципи наукового управління, що сформульовані Ф. Тейлором.

Основні принципи наукового управління, що сформульовані Ф. Тейлором.

Основніхарактеристикибюрократії:високий ступінь розподілу праці - кожна операція повинна виконуватися спеціалістом;чітка управлінська ієрархія - кожний нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;численні правила, стандарти та показники оцінки роботи - організація повинна розробити та встановити певний набір правил та стандартів, аби гарантувати певну єдність виконання робіт;"дух формальної безособовості" - менеджери повинні управляти бізнесом за відсутності симпатій та переваг щодо окремих робітників;підбір кадрів в організації має здійснюватися виключно за діловими та професійними якостями кожного співробітника.

Параметри ефективної системи контролю:Точність, своєчасність, економічність, гнучкість, зрозумілість, обгрунтованість критеріїв, стратегічна спрямованість, особлива увага вийняткам, численність критеріїв, повинна бути така ,що підтримує коригуючі дії.

Параметри організаційної структури:1) Ступень складності, 2) ступень формалізації, 3) ступень децентралізації.

Первинні потреби людини:фізіологічні(їжа,сон,житло,родина і тд)

Переваги дивізіональної організаційної структури:1) невтручання в оперативну діяльн.виробничих підрозділів, 2) можливість вищого керівництва зосередитись на вирішенні стратег.питань, 3) збільш.якість операт.рішень , т.я.вони прийм.в цьому середовищі, 4) виник.внутр. фірмова конкуренц.

Переваги лінійної організаційної структури:1)прості зрозумілі зв"язки, 2)швидке проходження упрравл.рішень, 3) стр-ра є економічною за умови невеликих розмірів орг-ції, 4) типова для малих підприємств.

Переваги лінійно-функціональної організаційної структури:поєднує переваги лінійних та функціональних структур, забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки своїй ієрархічності, спеціалізація функціональних керівників.

Переваги лінійно-штабної організаційної структури:1)прості зрозумілі зв"язки, 2)швидке проходження упрравл.рішень, 3) стр-ра є економічною за умови невеликих розмірів орг-ції, 4) типова для малих підприємств.

Переваги матричної організаційної структури:1) швидка реакція до змін у середовищі, 2) наявність гарних мех-мів координації поміж багатьма складними та взаємопов"язаними проектами.

Переваги особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів: Дозволяють отримати уявлення про реальну діяльність підлеглих без фільтрації інформації. Дозволяють побачити те , що недоступно для ін.Методів (ступінь задоволення чи незадовол.)

Переваги статистичних звітів як методу вимірювання реальних процесів: Згрупованість та упорядкованість наведеної в них інформації у вигляді розрахунків, таблиць, схем і тд.

Переваги усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів:Виникає фільтрація інформації, швидке отримання інформації наявність зворотнього звязку.

Переваги функціональної організаційної структури:1) з"явл. спеціалізація у здійсненні ф-цій., 2) розвантаження гол.керівника щодо осн.ф-цій управл-ня.

Перелік інтегрованих підходів до управління: процесний, системний, ситуаційний

Перелік інтегрованих підходів до управління:1) Процесний підхід, 2) Системний п-д, 3)Ситуаційний п-д.

Перелік класичних теорій менеджменту: школа наукового управління; адміністративна школа (класична теорія організації).

Перелік класичних теорій менеджменту:1)Школа наукового управління, 2) Адміністративна школа.

Перелік ранніх теорій (підходів) менеджменту: класичний підхід; поведінковий підхід; кількісний підхід.

Перелік ранніх теорій (підходів) менеджменту: класичний підхід; поведінковий підхід; кількісний підхід.

Перелік шкіл управління, що вирізняють в межах поведінкової теорії менеджменту:1)людських відносин;2)організаційної поведінки.

Перелік шкіл управління, що вирізняють в межах поведінкової теорії менеджменту: школа людських відносин, школа організаційної поведінки

Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій:політика, стандартні операційні процедури, правила.

Послідовність виконання етапів інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень:1) Реєстрація змін, 2)відбір рішень, які містять пам"ять суб"єктів управління, 3) прийняття рішень.

Послідовність виконання етапів інтуїтивної технології прийняття управлінських рішень: Реєстрація змін, селекція рішень, які містить пам'ять суб'єкта управління, прийняття рішення

Послідовність виконання етапів процесу планування. 1. Встановлення цілей діяльності організації, які визначають очікуваний або бажаний стан організації; 2. Розробка стратегії діяльності організації - безпосереднє опрацювання шляхів, якими організація досягатиме очікуваних результатів; 3. Надання стратегії конкретної форми - це впровадження стратегії перетоврення стратегії у конкретні дії організації. Цей етап здійснюється шляхо розробки забезпечуючих планів та бюджетів.

Послідовність виконання етапів процесу планування:1) визначення цілей, 2) опрацювання стратегії діяльн-ті, 3) надання стратегії конкретної форми, т.б. перетворення стратегії у конкретні дії.

Послідовність виконання етапів процесу управління за цілями (МВО): 1) постановка цілей, 2)планування дій, 3)самоконтроль, 4) періодична звітність.

Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії:1) Визначення місії, 2) Зовн.аналіз, 3)внутр.аналіз, 4) Визначення конкретних цілей діяльн.орг-ції, 5) аналіз стратегії альтернативи та вибір стратегії, 6) розробка планів та дій орг-ції.

Послідовність виконання етапів раціональної технології прийняття управлінських рішень:1)Діагноз проблеми, 2) накопичення інформац.про проблеми, 3)розробка альтернативних варіантів, 4)оцінка альтернатив, 5) прийняття рішення.

Послідовність виконання етапів раціональної технології прийняття управлінських рішень: Діагноз проблеми, накопичення інформації з проблеми, розробка альтернативних варіантів, оцінка альтернативних варіантів, прийняття рішень

Послідовність виконання функцій управління в циклі менеджменту: 1) планування; 2) організація; 3) керування; 4) контроль.

Послідовність виконання функцій управління в циклі менеджменту:1) Планування, 2) організація, 3)керування, 4)Контроль.

Послідовність етапів управління за Ф. Тейлором: 1. аналіз робочої ситуації (у будь-якій робочій ситуації можна виділити три основні елементи - загальне завдання, робітники-виконавці, менеджер; 2. аналіз змісту загального завдання: розподіл загального завдання на більш дрібні задачі; визначення якостей та навиків, необхідних для їх виконання; визначення необхідної кількості робітників-виконавців; 3. підбір робітників для виконання окремих задач; 4. продовження управління - встановлення взаємозв'язків, планування, координація та узгодження дій усієї робочої групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...