WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Зміст патерналізму за Блейком-Моутон:патерналізм (сполучення ситуації 9.1- режим підпоряд-ня кер-ку, з точки зору управління та контролю, з системою заохочення у ситуації 1.9-упр-ня в стилі поз-го клубу). Патерналізм як тип поведінки керівника асоціюється з фігурою батька родини. Він не скупий на похвали за виконану роботу, заохочує, підтримує, але створює середовище, у якому робітники не діють без його ухвали. Винагородження та підтримка надаються підлеглим в обмін на слухняність та лояльність;

Зміст поняття "зрілість" виконавця за теорією "життєвого циклу" Херсі-Бланшара:здатність підлеглого нести відповідальність за свою поведінку; бажання досягти поставленої перед ним мети; освіта та досвід щодо конкретного завдання, яке необхідно виконати.

Зміст правильно сформульованої місії організації:1) має бути лаконічним, т.б. чітко окреслити напр. діяльн.фірми, 2) указати на призначення фірми з погляду задоволення потреб споживачів, 3) включити певніелементи бачення свого бізнесу в майб., т.б. вказівки на частку ринку, 4) розкрити переваги фірми.

Зміст процесу мотивації: внутрішні потреби викликають спонукання або мотиви, які визначають поведінку(дії) для досягнення мети.

Зміст фасадизму за Блейком-Моутон:це імітація ситуації 9.9 (колективне управління) з метою приховати дійсні мотиви власної поведінки керівника.

Інформаційні ролі керівників: той, хто приймає інформайцію; той, хто розподіляє інформацію; представник

Інформаційні ролі керівників:1) Той, хто приймає інформац., 2)той, хто розподіл.інформац., 3) представник.

Категорії, на які спирається класична теорія прийняття рішень. Поняття раціональності в прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути абсолютно об'єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи.

Категорії, на які спирається класична теорія прийняття рішень: спирається на поняття "раціональності" в прийнятті рішень. Передбачається, що особа, яка приймає рішення повинна бути абсолютно об'єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи.

Категорії, на які спирається поведінкова теорія прийняття рішень:Поняття "обмеженої раціональності"; поняття "досягнення задоволення".

Категорії, на які спирається поведінкова теорія прийняття рішень: поняття "обмеженої раціональності", поняття "досягнення задоволеності

Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень: застосовують, коли фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити: аналітичні методи, методи математичного програмування, статистичні методи, теоретико-ігрові методи, які поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор

Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень:застосовують, коли фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити: аналітичні методи, методи математичного програмування, статистичні методи, теоретико-ігрові методи, які поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор

Класифікація планів за ступенем конкретності: завдання й орієнтири.

Класифікація планів за ступенем конкретності:1) завдання, 2) орієнтири.

Класифікація типів організацій за М. Вебером.

Класифікація типів організацій за М. Вебером.

Класифікація цілей за рівнем абстракції:1)глобальна мета, 2) місія, 3)завдання.

Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія: 1)страт.зростання; 2)страт.стабільності;3)реструктивна стратегія;4)комбінована страт.

Компоненти, які визначає стратегія бізнесу:1)стратегія контролю за витратами; 2)стратегія диференціації;3)стратегія фокусування.

Компоненти, які визначає функціональна стратегія:

Критерії перевірки альтернатив: реалістичність; відповідність ресурсам, які має у своєму розпорядженні організація; прийнятність наслідків реалізації альтернативи

Критерії перевірки альтернатив:1)Перевірка А на їх реалістичність, 2) Перевірка А на відповідність ресурсам, які має орг-ція, 3) перевірка А на прийнятність напрямків їх реалізації.

Мета створення механізмів координації:Аби організація функціонувала як єдиний організм, необхідно налагодити взаємодію між створеними організаційними одиницями та окремими виконавцями.

Методи активізації творчого пошуку альтернатив: метод контрольних запитань, метод фокальних об'єктів, метод морфологічного аналізу

Методи активізації творчого пошуку альтернатив:1) м-д контрольних запитань,2)м-д морфологічного аналізу, 3)м-д фокальних об"єктів.

Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив: аналогії, інверсії, ідеалізації

Методи індивідуального творчого пошуку альтернатив:1) м-д аналізу ,2) м-д інверсії, 3)м-д ідеалізації.

Методи колективного творчого пошуку альтернатив: "мозковий штурм", конференція ідей, метод колективного блокноту

Методи колективного творчого пошуку альтернатив:1)"мозковий штурм", 2)м-д колективного блокноту, 4)конференція ідей.

Методи обґрунтування задач, які вимагають прийняття послідовних рішень:Метод "дерева рішень"

Методи обґрунтування задач, які вимагають прийняття послідовних рішень: Метод "дерева рішень

Методи перепроектування робіт:1) Ротація робіт, 2)формування робочого модуля, 3) розширення обсягу робіт, 4)збагачення робіт, 5) використання альтернативних графіків робіт.

Методи, що застосовуються в умовах імовірної визначеності інформації про ситуацію: статистичні методи та частково методи математичного програмування

Методи, що застосовуються в умовах імовірної визначеності інформації про ситуацію: статистичні методи та частково методи математичного програмування

Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення: теоретико-ігрові методи, які залежно від того, що спричиняє невизначеність ситуації: об'єктивні обставини або свідомі дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор

Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення: теоретико-ігрові методи, які залежно від того, що спричиняє невизначеність ситуації: об'єктивні обставини або свідомі дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор

Методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію:аналітичні методи та частково методи математичного програмування

Методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію: аналітичні методи та частково методи математичного програмування

Методи, що застосовуються за неможливості використання розрахункових методів: якісні (експертні методи)

Методи, що застосовуються за неможливості використання розрахункових методів – якісні (експертні методи)

Механізми вертикальної координації:1) прямий контроль, 2) стандартизація( правила, стандартні операції, графіки роботи).

Механізми горизонтальної координації:1)взаємодопомога, 2)тимчасові робочі групи, 3) комісії, 4)збори між підрозділами.

Механізми координації процесу організаційного проектування:або шляхом підпорядкування (вертикальна координація);або шляхом встановлення горизонтальних зв'язків між підрозділами, які знаходяться на одному організаційному рівні (горизонтальна координація).

Міжособові ролі керівників: головний керівник, лідер, пов'язуюча ланка

Міжособові ролі керівників: Головний керівник, лідер, пов"язуюча ланка.

Мотиваційні фактори за теорією Ф. Герцберга:Визнання рез-тів праці, змістовність праці, досягнення в роботі, високий ступінь відповідальності, просування за службою, визнання рез-тів праці, можливості ділового та творчого зростання.

Наслідки збільшення діапазону контролю:скорочення витрат від надмірної кількості підрозділів.

Наслідки зменшення діапазону контролю:збільшення витрат над надмірної кількості підрозділів.

Недоліки дивізіональної організаційної структури:1) дублювання ф-цій управл-ня на рівні кожного структурн. Підрозділу, 2) збільш.витрат на здійснення чи реалізац. ф-цій управл-ня.

Недоліки лінійної організаційної структури:1)Стр.вимагає високої кваліфікац.менеджерів, 2) при збільшенні розмірів орг-ції суттєво збільш.розміри витрат на управл.ними.

Недоліки лінійно-функціональної оргструктури:1)такий тип гарно спрацьовує за умови стабільного зовн.середовища, але в динамічному середовищі в умовах необхідності впроваджень нововведень, в такій стр-рі виникають суперечності.

Недоліки лінійно-штабної організаційної структури: 1)Стр.вимагає високої кваліфікац.менеджерів, 2) при збільшенні розмірів орг-ції суттєво збільш.розміри витрат на управл.ними.

Недоліки матричної організаційної структури:1) обмежена сфера застосування, 2) виникають конфлікти за владу між функціональн.підрозділами.

Недоліки особистих спостережень як методу вимірювання реальних процесів:На особисті спостер. Впливають особисті якості і почуття спостерігаючого.Значні витрати часу. Призводять до негативної реакції підлеглих, що розгляд особ. Контрольяк прояв недовіри.


 
 

Цікаве

Загрузка...