WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Визначення функції планування:Процес визначення цілей діяльності орг-ції та прийняття рішення щодо їх досягнення.

Визначення функціональних повноважень:Це повноваження, які дозволяють пропонувати або забороняти певні дії підлеглих лінійних керівників.

Визначення штабних повноважень:це повноваження, що передаються особам, які здійснюють консультативні, обслуговуючі функції щодо лінійних керівників.

Вимоги до виявлення альтернатив, що обмежують їх чисельність: взаємовиключність альтернатив, забезпечення однакових умов опису альтернатив

Вимоги до виявлення альтернатив, що обмежують їх чисельність:1) взаємовиключеність альтернатив, 2)забезпечення одних і тих самих умов опису альтернатив.

Вимоги до правильного формулювання цілей:1)реалістичність та досяжність цілей, 2) несуперечливість цілей, 3) кількісно вимірювані цілі,4) сформульовані письмово, 5) вимірювані у часі.

Вимоги до робіт, що підвищують зацікавленість працівників згідно методу "збагачення праці" Ф. Герцберга:1)робота має бути значущою, т.б.робітник повинен розуміти важливість виконання саме цієї роботи, 2) виконання роботи має передбачати певну частку відповідальності виконавців, 3) наявність зворотнього зв"язку, т.б. оперативність отримання робітником інформ.про результати і якість його праці.

Винагородження внутрішнього тип:Його дає сама робота, її значущість, результативність, змістовність тощо.

Винагородження зовнішнього типу:Отримує від орг-ції у вигляді зарплати, просуван.по службі, пільг тощо.

Висновки, що випливають з моделі Портера-Лоулера:результативна праця призводить до задоволення, а не навпаки – задоволення призводить до досягнення високих результатів в праці;мотивація не є простим елементом. Для забезпечення її ефективності необхідно об'єднати в єдину систему: зусилля, здібності робітників, результати їх праці, винагороду і задоволення.

Вторинні потреби людини:соціально-психологічні (повага,влада.визнання заслуг і тд)

Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу:1) споживачі, 2)постачальники, 3)конкуренти, 4) перешкоди для входження в галузь, 5) технології.

Гігієнічні фактори за теорією Ф. Герцберга:Зарплата, умови праці, соц-труд.політика фірми, стосунки в колективі, ступінь безпосереднього контролю за працею з боку керівника, ставлення безпосереднього керівника.

Групувальні ознаки базових схем департаменталізації:1) функціональна деп-ція, 2) продуктова деп-ція, 3) територіальна деп-ція, 4) структуризація по замовникам.

Експертні методи обґрунтування управлінських рішень: застосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень неможливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи: метод простого ранжування; метод вагових коефіцієнтів.

Експертні методи обґрунтування управлінських рішень:застосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень неможливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи: метод простого ранжування; метод вагових коефіцієнтів.

Елементи організаційної діяльності:1)розподіл праці або загал.роботи на окремі складові частини, достатні для виконання одним робітником, відповідно до його кваліфікац.та здібностей., 2) групквання робіт та видів діяльн.в певні блоки, 3) підпорядкування кожної такої групи керівникові, як.отримує для виконання своєї діяльн.певні повноваження, 4)визначення кількості виконавців, підлеглих даному керівникові, 5)забезпечення вертикал.та горизонтальн.координації робіт та видів діяльн.

Елементи процесу делегування повноважень:1)передавання повноважень, 2) прийняття відповідальності, 3)підзвітність.

Елементи стратегії:1)Сфера стратегії, 2) розподіл ресурсів, 3)конкурентні переваги, 4) синергія.

Етапи процесу планування:1) визначення цілей, 2) опрацювання стратегії діяльн-ті, 3) надання стратегії конкретної форми, т.б. перетворення стратегії у конкретні дії.

Етапи процесу управління за цілями (МВО):1) постановка цілей, 2)планування дій, 3)самоконтроль, 4) періодична звітність.

Загальні сфери контролю:напрямки (види) діяльності підлеглих; задоволеність робітників власною діяльністю; виконання параметрів бюджетів, що встановлюються для кожного менеджера тощо.

Загальні характеристики організацій: 1)Всі використовують 4 види ресурсів; 2)всі огр.є відкритими системами; 3)в межах будь-якої орг.здійснюється поділ праці.

Загальні характеристики організацій: всі організації використовують чотири основних види ресурсів (людські ресурси; фінансові ресурси; фізичні ресурси (сировина, устаткування тощо); інформаційні ресурси; будь-яка організація є відкритою системою; розподіл праці в організації.

Засоби реалізації стратегії диференціації:висока якість продукції, розголужена сис-ма філіалів для надання послуг, принципова новизна продукції, імідж фірми.

Засоби реалізації стратегії контролю за витратами:збільшення обсягів вир-ва, зменшення накладних витрат, впровадження нового устаткування, використання більш дешевих матеріально-сировин ресурсів, застосування нових технологій.

Засоби реалізації стратегії фокусування:вибір одного або кількох сегментів ринку,ідентифікація специфічних потреб, побажань, інтересів;пошук кращих за конкурентів способів задоволення специфічних потреб;шлахом контролю за витратами, диференціації.

Здобутки адміністративної школи управління: Адміністративна школа (класична теорія організації) опрацьовувала підходи до удосконалення управління організацією в цілому. Представники цієї школи (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Бернард) намагалися виділити загальні характеристики та закономірності управління організацією в цілому. Метою їх досліджень було виділення "універсальних принципів" управління, дотримуючись яких організація досягатиме успіху.

Здобутки адміністративної школи управління:А.Файоль сформолював 14 принципів управління; М.Вебер побудував модель ідеальної бюрократії, всі елементи якої є основою для побудови системи управління будь-якою орг-цією.

Здобутки поведінкових шкіл управління: вивчення поведінки індивідуума в організації, його мотивація; вивчення типів групової поведінки, розуміння організації як складного соціального організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо.

Здобутки поведінкових шкіл управління:вивчення поведінки індивідуума в орг-ції, вивчення типів групової поведінки, розуміння організації як складного соціального організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо.

Здобутки школи наукового управління: Наукове управління було спрямовано на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці.

Здобутки школи наукового управління:Наукове управління було спрямовано на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці.

Зміст етапу діагнозу проблеми в процесі прийняття рішень. виявлення та опис проблемної ситуації (означає усвідомлення та відбиття у будь-якій формі протиріччя поміж змінами у середовищі функціонування організації та її можливостями забезпечити за таких умов досягнення своєї мети); встановлення мети вирішення проблемної ситуації (визначення бажаного кінцевого результату вирішення проблемної ситуації); ідентифікація критеріїв прийняття рішення (визначення ознак, на закладі яких буде проводитись оцінка вирішення проблемної ситуації, а також упорядкування цих ознак за ступенем важливості).

Зміст етапу діагнозу проблеми в процесі прийняття рішень:1) виявлення та опис проблемної ситуації, 2)встановлення мети вирішення проблеми, т.б. бажаного кінцевого результату, 3) ідентифікація критерія прийняття рішень.

Зміст загально-корпоративної стратегії:Яким бізнесом має займатися фірма.

Зміст категорії "актуальність інформації": це відповідність інформації об'єктивним інформаційним потребам;

Зміст категорії "актуальність інформації":це відповідність інформації об'єктивним інформаційним потребам.

Зміст категорії "комунікативність інформації": це властивість інформації бути зрозумілою для того, кому вона адресована.

Зміст категорії "комунікативність інформації":Це властивість інформац.бути зрозумілою для того, до кого вона адресована.

Зміст категорії "лаконічність інформації": це стислість та чіткість викладення інформації (досягається за рахунок високої згорнутості інформації без втрати її необхідної повноти);

Зміст категорії "лаконічність інформації":це стислість та чіткість викладення інформації (досягається за рахунок високої згорнутості інформації без втрати її необхідної повноти).

Зміст опортунізму за Блейком-Моутон:це сполучення будь-яких або усіх підходів до управління, які здатні закріпити позицію керівника або надати йому певні особисті переваги. Кожний крок опортуніста здійснюється з тактичних міркувань і є засобом досягнення особистого успіху (внесок в успіх організації на другому плані відносно до особистої вигоди);

Зміст організаційної схеми управління:Відображає зв"язки між осн.рівнем і структурн.підрозділами, але не розкриває складу та змісту функц., прав, обов"язків посадових осіб і керівників відповідних підрозділів.


 
 

Цікаве

Загрузка...