WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Лідерство - Реферат

Лідерство - Реферат

Дев'ятибалова шкала у теорії Блейка та Моутон пов'язана з розумінням, що існує декілька проміжних варіантів стилів керування. При цьому, як відзначали Блейк та Моутон: "Будь-які переваги, що можна отримати з проміжних варіантів, не варті тих зусиль, які необхідні для ідентифікації їх характеристик".

Крім того, Блейк та Моутон виокремили три додаткових стилі керування, які розглядаються як певні сполучення п'яти "чистих" стилів:

 1. патерналізм - сполучення стилю 9.1 (управління та контроль) із стилем 1.9 (система заохочення). Патерналізм як тип поведінки керівника асоціюється з фігурою батька родини. Він не скупий на похвали за виконану роботу, заохочує, підтримує, але створює середовище, у якому працівники не діють без його ухвали. Винагородження та підтримка надаються підлеглим в обмін на слухняність та лояльність;

 1. опортунізм – сполучення будь-яких або усіх стилів управління, які здатні закріпити позицію керівника або надати йому певні особисті переваги. Кожний крок опортуніста здійснюється з тактичних міркувань і є засобом досягнення особистого успіху (внесок в успіх організації на другому плані відносно до особистої вигоди);

 1. фасадизм або зовнішнє благополуччя – імітація ситуації 9.9 з метою приховати дійсні мотиви власної поведінки керівника.

3. Концепції ситуаційного лідерства

Головний недолік усіх поведінкових теорій лідерства – це намагання визначити єдиний оптимальний стиль керування. Наступні дослідження з лідерства показали, що разом з особистими якостями та манерою поведінки керівника на ефективність управління суттєво впливають так звані ситуаційні фактори.

Метою сучасних ситуаційних теорій лідерства є визначення особистих якостей менеджерів і стилів керування, які найкраще відповідають певним ситуаціям. Це означає, що стиль керування має змінюватися в залежності від конкретної ситуації, тобто керівник повинний вміти вести себе по-різному за різних обставин.

Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. В моделі Ф. Фідлера враховані три фактори:

 1. характер відносин між керівником та підлеглими (лояльність підлеглих, ступінь довіри до керівника, привабливість особистості керівника тощо);

 2. структура завдання підлеглому (звичність завдання, чіткість його формулювання, можливість структуризації тощо);

 3. посадові повноваження керівника (межі влади, що пов'язані з посадою керівника, ступінь підтримки менеджера вищим керівництвом організації тощо).

При цьому Ф. Фідлер вважав (базові положення теорії), що:

 • стиль кожного конкретного керівника залишається в цілому постійним (стабільним);

 • керівник не здатний пристосувати свій стиль керівництва до умов конкретної ситуації;

 • необхідно призначати керувати підрозділом менеджера, стабільний стиль якого найбільше відповідає ситуації у цьому підрозділі.

Такий підхід, на думку Ф. Фідлера, забезпечує баланс між вимогами ситуації та особистими якостями керівника.

Для визначення особистих якостей керівника (його стабільного стиля керування) Ф. Фідлер запропонував проводити опитування керівників. Опитування має на меті з'ясувати ставлення керівника до підлеглого, з яким той менш за все хоче працювати (найменш привабливий колега – НПК). Логіка оцінки результатів опитування є такою:

 • керівник, який порівняно доброзичливо характеризує НПК, як правило, орієнтований на людські відносини, уважно ставиться до підлеглих;

 • керівник, який жорстко негативно описує НПК, в основному зосереджений на завданні і мало стурбований людськими аспектами в управлінській діяльності.

Модель Ф. Фідлера передбачає, що:

 • відносини між керівниками і підлеглими можуть бути як хорошими, так і поганими;

 • завдання може бути структурованим і не структурованим;

 • посадові повноваження керівника можуть бути сильними та слабкими.

Різні сполучення (комбінації) цих факторів дають 8 можливих стилів керування. Залежно від рейтингу НПК змінюється і стиль ефективного керування. Тобто менеджера з певним ставленням до НПК слід призначати керувати підрозділом з відповідною комбінацією ситуаційних факторів (рис. 13.5).

Мотивовані завданням керівники працюють ефективно

високий

Оцінка НПК

низький

1

2

3

4

5

6

7

8

Взаємовідносини між керівниками та підлеглими

Ситуаційні фактори

Хороші

Погані

Структура завдання

Посадові повноваження керівника

Структуроване

Не

структуроване

Структуроване

Не

структуроване

Сильні

Слабкі

Сильні

Слабкі

Сильні

Слабкі

Сильні

Слабкі

Рис. 13.5. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера

Графік, наведений на рисунку 13.5, дозволяє зробити такі висновки:

 • керівники, орієнтовані на завдання, найефективніші у ситуаціях 1, 2, 3 і 8;

 • керівники, орієнтовані на людські відносини, ефективно керують у ситуаціях 4, 5 і 6;

 • у ситуації 7 добре можуть працювати обидва типи керівників.

Теорія "життєвого циклу" П. Херсі і К. Бланшара. В основу теорії "життєвого циклу" покладено гіпотезу, що ефективність стиля керування залежить від ступеня "зрілості" виконавців (підлеглих). В рамках цієї теорії під "зрілістю" розуміється:

 • здатність підлеглого нести відповідальність за свою поведінку;

 • бажання досягти поставленої перед ним мети;

 • освіта та досвід щодо конкретного завдання, яке необхідно виконати.

При цьому "зрілість" не є постійною (незмінною) рисою конкретної особи або групи виконавців, а швидше характеристика конкретної ситуації. Це означає, що в залежності від завдання, яке виконується, люди виявляють різний ступінь "зрілості". Відповідно і керівник має змінювати свою поведінку залежно від ступеня зрілості підлеглих.

Модель "життєвого циклу" П. Херсі та К. Бланшара схематично представлена на рис. 13. 6.

високий


Ступінь орієнтації на людські відносининизький


Низький Ступінь високий

орієнтації на

завдання

"Зрілість" виконавця

М4

М3

М2

М1

Висока середня низька

Рис. 13.6. Ситуаційна модель керування П. Херсі та К. Бланшара

У моделі визначені 4 стилі керування залежно від ступеня "зрілості" виконавців:

S1 – "давати вказівки".Це сполучення низького рівня орієнтації на людину і високого – на задачу. Такий стиль призначений для підлеглих з низьким рівнем "зрілості" (М1). У даному випадку підлеглі або не хочуть, або не здатні відповідати за конкретне завдання. Тому для них потрібні інструкції, вказівки, жорсткий контроль;

S2 – "продавати".Це одночасно висока орієнтація як на людину, так і на роботу. Підлеглі бажають приймати відповідальність, але не спроможні внаслідок середнього рівня "зрілості" (М2). Отже, керівник обирає поведінку, орієнтовану на завдання, і підтримує ентузіазм виконавців;

S3 – "залучення".У такій ситуації підлеглі спроможні, але не бажають відповідати за виконання завдання. Підлеглі знають, що і як треба робити, їм не потрібні конкретні вказівки (середній рівень зрілості – М3). Проте вони мають відчувати свою причетність до виконання поставленого завдання. Керівники можуть підвищити мотивацію підлеглих, надаючи їм можливість приймати участь у прийняття рішень.

S4 – "делегування".Підлеглі і спроможні, і бажають приймати відповідальність. Поведінка керівника за такої ситуації може поєднувати низький рівень орієнтації як на завдання, так і на людські відносини. Керівник дозволяє підлеглим діяти самостійно.


 
 

Цікаве

Загрузка...