WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Умови успіху при здійсненні змін в організації. Причини опору змінам. Дослідіть схему планування робочого часу менеджера із застосуванням методу «Альп - Контрольна робота

Умови успіху при здійсненні змін в організації. Причини опору змінам. Дослідіть схему планування робочого часу менеджера із застосуванням методу «Альп - Контрольна робота

Використання принципу Ейзенхауера має такі переваги для менеджера,який :

- розпочинає роботу з найважливіших справ і концентрує свою увагу тільки на них;

- розвантажує себе для дійсно важливих управлінських функцій і мотивує працю своїх підлеглих,делегуючи їм частину своїх завдань;

- збільшує вимогливість до своїх підлеглих, має можливість заохочувати тих, хто має відповідні здібності.

3. У практиці менеджменту все більше уваги приділяється організації групової діяльності, зокрема груповому прийняттю рішень. Досвід показує : чим більша участь працівників у процесі управління,тим вищі результати їхньої діяльності, що дає змогу легше вводити різноманітні якісні зміни у виробництво.

Процес управління неможливий без механізму узгодження окремих дій та інтересів між собою для знаходження оптимального режиму функціонування колективу. Найвідомішим методом групового прийняття рішення є метод номінальної групи, який дає змогу виявити й порівняти індивідуальні думки,судження, розробити колективне рішення. Робоча група розбивається на підгрупи з 5 - 10 чоловік. Потім оголошується завдання. Наприклад : визначити,які заходи необхідно провести в колективі цеху (ділянки) у зв'язку з переходом на оренду. Дається небагато часу ( 5 – 10хвилин) для того щоб учасники обговорили умови завдання,уточнили мету рішення. Цей період роботи можна назвати само інструктажем. Потім робота проводится за етапами.

Також для залучення працівників до прийняття рішень використовують принцип "трилистника" . цей тип організаційної структури, складеної з трьох частин – або листків. За визначенням, така організація "складається з ядра основних керівників та працівників, а також – сезонних контрактників і експертів, що працюють неповний робочий день.

Таку модель часто використовують для пояснення руху від головного до другорядних видів діяльності.

Перший листок трилисника складає основний персонал організації. Ці працівники, як правило, є висококваліфікованими професіоналами, що складають вищий рівень керівництва.

Наступний "листок" об'єднує контрактників – окремих осіб чи організації – переважно це люди, що колись працювали в компанії, а тепер надають їй певні послуги. Вони діють у рамках, визначених керівництвом організації, проте мають достатню самостійність, аби приймати рішення на власний розсуд, керувати проектами чи навіть передоручати виконання контракту.

Третій листок – спеціалісти, що працюють за гнучким графіком. Біль ніж прості наймані працівники, аби, незважаючи на те,що працюють вони неповний день – відчували емоційну причетність до виконуваної роботи, і тим забезпечити високу якість виконання власної її частки. Компетенція прийняття рішень у таких працівників,як правило, обмежується рамками їх власних завдань.

Як одним із методів для залучення працівників до прийняття рішень можна використатиділову гру.

Мета ділової гри:

 1. розробка алгоритму розв'язання управлінських проблем;

 2. формування навичок колективного вироблення рішень.

Рекомендації та порядок проведення ділової гри.

Керівник гри ставить завдання на гру,пояснює її вихідні умови й завдання учаснику. Кожний учасник гри приймає самостійне рішення щодо розробки АРУП, виробляє власну думку на основі практичного досвіду розв'язання проблем. Кожна команда шляхом взаємних консультацій виробляє спільну думку щодо розробки АРУП. Один з членів команди (ситуаційний лідер) доповідає і обстоює думку своєї команди..

Вихідна інформація.

Як, відомо, мистецтво менеджера полягає в тому, щоб вчасно передбачати проблеми і вчасно намітити та реалізувати шляхи розв'язання їх. Завдання полягає в тому, щоб визначити послідовність виконання менеджером дій, зазначених у бланку учасника гри.

Бланк учасника гри.

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Опис проблеми

 2. Документальне оформлення завдань

 3. Визначення можливості розв'язання

проблеми

 1. Визначення відхилення фактичного

Стану системи від бажаного

 1. Оцінка ступеня повноти й досто-

вірності інформації про проблему

 1. Оформлення рішення

 2. Розробка варіантів розв'язання

проблеми

 1. Визначення існування проблеми

 2. Оцінка новизни проблеми

 3. Контроль за виконанням рішення

 4. Вибір рішення

 5. Оцінка варіантів рішення

 6. Організація виконання рішення

 7. Постановка завдань виконавцю

 8. Вибір критерію оцінки варіантів

рішення

 1. Встановлення взаємозв'язку з

іншими проблемами

 1. Формулювання проблеми

 2. Визначення причин виникнення

проблеми

_______________________________________

СУМА ПОМИЛОК

де 1 - № за порядком;

2 – найменування дії (етапів) прийняття управлінського рішення;

3 – індивідуальна оцінка;

4 – групова оцінка;

5 – еталон;

6 – індивідуальна помилка;

7 – групова помилка;

8 – відхилення індивідуальної помилки від групової.

Правила гри

Із 18 дій, зазначених у бланку учасника, треба послідовно скласти алгоритм розв'язання управлінських проблем, для чого необхідно пронумерувати дії порядковими номерами від 1 до 18; спочатку кожний гравець приймає рішення самостійно, без яких-небудь консультацій з іншими гравцями. На всі незрозумілі запитання відповідає тільки керівник гри. Кожний гравець про закінчення роботи повідомляє піднятою рукою; потім усі гравці поділяються на команди з 5-7 чоловік і у вільному обміні думками ( в команді) виробляють загальну колективну думку щодо АРУП. Команди не обмінюються думками між собою. Про закінчення виконання завдання повідомляється підняттям руки; представник команди, доповідаючи групове рішення, має право захищати його логічними доказами; керівник гри фіксує час ухвалення як індивідуальних, так і групових рішень.

Модель гри

Керівник пояснює вихідну ситуацію і правила гри. Гравцям роздаються бланки учасника гри. Усно даються необхідні пояснення до них. Учасники гри приймають рішення за поставленим завданням індивідуально, а потім колективно в групах. Керівник на підставі особистих спостережень аналізує роботу учасників гри, повідомляє результати, заохочує переможців.

Регламент гри

Гра проводиться в один цикл. Приблизний час етапів гри : пояснення керівника про гру – 15 хв; індивідуальні розробки учасників – 30 хв; підведення підсумків і оголошення результатів – 15 хв.

Підведення підсумків ділової гри

Керівник гри порівнює індивідуальні й колективні рішення щодо розробки АРУП, повідомляє результати гри, аналізує групову діяльність її учасників, співвідносячи її з отриманими результатами.

Критерії оцінки

Час виконання завдання; правильність розв'язання завдання – типова помилка у розв'язанні завдання при індивідуальній і груповій роботі. Кожна конкретна помилка обчислюється як різниця номерів дій (етапів) прийняття управлінського рішення. Наприклад, за еталоном "Вибір рішення - №13" , а думка учасника гри "Вибір рішення - №9", отже, помилка дорівнює 4 одиниці.

Єдиний критерій – сума очок. Час роботи еквівалентний отриманим очкам з розрахунку : 1хв -3 очка. Одна помилка при виконанні завдання оцінюється в 1 очко. В індивідуальному й колективному заліках перемагає той, хто набрав найменшу кількість очок. Наприклад, при порівнянні результатів двох учасників гри отримуємо : перший затратив 15 хв і допустив сумарну помилку 18, а другий – 10 хв і допустив сумарну помилку 22. За основу розрахунку беремо 10 хв. Тоді перший гравець у підсумку набирає 18+(15 – 10) *3=33 очка,а другий – 22. Виграє другий. Аналогічно порівнюється й групова робота. Кожне порушення правил гри штрафується двома очками.

На організацію в якій я працюю спробую екстраполювати метод номінальної групи. Стомат.поліклініка мед.університету, як і інші поліклініки має свої відділи ( хірургія, терапія, педіатричний, ортопедія,тех..лабораторія). Із кожного відділу (виберуть самі працівники) претенденти по декілька чоловік, організують групи для пред'явлення вимог і пропозицій від свого відділу. Визначивши термін проведення п'ятихвилинок в місяці,вислуховуватиму їх і пропонуватиму свої ідеї.

Наприклад : організація робочого часу у поліклініці під час свят. Так, як поліклініка працює у дві зміни, більшість людей надають перевагу 1-й зміні, але щоб не порушувати графік роботи запропоную скласти графік чергувань лікарів по святкових днях на їх вибір, щоб на інший рік вони відпочивали, а їхні колеги працювали. Дам їм можливість узгоджувати між собою їхній робочий час у свята, щоб не обділювати людей у їхньому праві вибору, а для заохочення запропоную доплату для працюючих в святкові дні.

Використана література :

 1. Осовська Г.В., Косовський О.А. "Менеджмент організацій", навчальний посібник 2005р.

 2. Л.В.Балабанова, О.В. Сардак. "Організація праці менеджера" 2007р.

 3. Дерлоу Д. "Ключові управлінські рішення",наукова думка 2001р.


 
 

Цікаве

Загрузка...