WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

8. Контроль як функція управління

  1. Сутність контролю

  2. Аспекти контролю

  3. Основні види контролю

  4. Технологія контролю

1.Контроль - це процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Він являє собою систему спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування керованої підсистеми прийнятим рішенням, а також вироблення певних дій.

2. Існує три аспекти управлінського контролю:

  • установлення стандартів - точне визначення цілей, що повинні бути досягнуті у певний відрізок часу. Воно ґрунтується на показниках, розроблених у процесі планування;

  • вимір того, що було досягнуто за період, і порівняння досягнутого з очікуваними результатами;

  • підготовка необхідних коригувальних дій. Менеджер повинен обрати одну з трьох ліній поведінки: нічого не починати, усунути відхилення чи переглянути стандарт.

3. Виділяють наступні види контролю:

  • попередній контроль. Здійснюється до фактичного початку робіт. Засоби здійснення – реалізація певних правил, процедур і ліній поведінки.;

  • поточний контроль. Здійснюється безпосередньо у ході проведення робіт. Базується на вимірі фактичних результатів, отриманих після проведення роботи.;

  • заключний контроль. Одна з функцій полягає в тому, що контроль дає керівництву інформацію, необхідну для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити у майбутньому..

4.Технологія контролю здійснюється за наступною схемою:

• вибір концепції контролю (система, процес, часткова перевірка);

• визначення цілей контролю (доцільність, правильність, регулярність і ефективність контролю);

• установлення норм контролю (етичні, виробничі, правові);

• вибір методів контролю (діагностичний, терапевтичний, попередній, поточний, заключний);

• визначення обсягу й області контролю (суцільний, епізодичний, фінансовий, якості продукції).

9. Характеристика спеціальних функцій менеджменту

Спеціальні функції менеджменту виділяються насамперед за формою поділу процесу менеджменту на складові частини і сфери діяльності в апараті управління (технологічна, технічна і економічна підготовка виробництва, лінійне керівництво, бухгалтерський облік, матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції, підбір, розстановка і підвищення кваліфікації кадрів та ін.).

Управління маркетингом — вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку, сегментація ринку, аналіз потреб споживачів, планування асортименту, просування товарів на ринок, стимулювання збуту, створення образу управління рекламною діяльністю, ціноутворенням, розробка планів маркетингу на підприємствах, захист прав споживачів, організація роботи маркетингових служб, вибір організаційних структур та інформаційних систем маркетингу.

Техніко-економічне і соціальне планування. Організація і здійснення стратегічного, довгострокового, короткострокового і поточного планування виробничо-фінансової діяльності, соціального розвитку трудових колективів. Розробка і формування місії та профілю підприємства, довгострокових і річних цілей, головної та робочих стратегій, політики підприємства, оцінка факторів конкуренції, визначення й оцінка напрямів діяльності з точки зору місії підприємства, техніко-економічне обгрунтування вибору варіантів нової продукції, техніки та технології.

Управління технологічною підготовкою виробництва — розробка і постійне вдосконалення технології виробництва на основі досягнень науки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, розробка і коригування технологічних карт, контроль за якістю виконання технологічних операцій.

Управління технічною підготовкою виробництва, енергетичним і транспортним обслуговуванням. Розробка системи машин для комплексної механізації, автоматизації і електрифікації, забезпечення раціональної експлуатації і технічного обслуговування та ремонту машин та обладнання, розрахунок потреби в технічних засобах, у запасних частинах, в енергопостачанні, ведення паспортизації та обліку технічних засобів механізації, електрифікації і автоматизації виробництва, підготовка документації на списання з балансу підприємства зношених машин та обладнання.

Управління персоналом — формування персоналу: планування потреби в кадрах, організація набору, відбір кадрів і прийняття на роботу, професійна орієнтація і адаптація персоналу, визначення заробітної плати, контроль за станом трудової дисципліни, складання графіків профвідпусток; навчання кадрів, оцінка результатів діяльності, атестація, підготовка і перепідготовка персоналу, управління просуванням по службі, проведення роботи по закріпленню персоналу, облік і звітність по кадрах.

Організація праці і заробітної плати, вивчення форм організації і систем оплати праці, впровадження прогресивних методів організації та мотивації праці, розрахунок премій та інших винагород, контроль за правильністю оформлення документації, нормування усіх видів праці, розробка розцінок, аналіз витрат робочого часу, контроль за правильністю використання фонду заробітної плати, присвоєнням класів і розрядів працюючим.

Оперативне управління виробництвом — оперативне планування (розробка оперативних планів, складання декадно-добових графіків і завдань), збір та аналіз інформації про виконання робіт, підготовка пропозицій для керівництва підприємства, розробка оперативних рішень, контроль за виконанням розпоряджень, координація діяльності виробничих підрозділів і окремих працівників.

Управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом. Складання заявок на матеріали і вироби, розміщення замовлень на вироби, контроль за виконанням заявок, складання лімітно- забірних карт, проведення децентралізованої заготовки і забезпечення постачання за оперативними заявками, контроль за надходженням матеріалів, організація складського господарства, розробка графіків реалізації продукції, здійснення взаємозв'язків з постачальницькими, заготівельними і торговельними організаціями.

Контроль за якістю праці і продукції — розробка і вдосконалення комплексної системи управління якістю і продукцією, впровадження стандартів підприємства, організація контролю якості, оцінка і стимулювання якості праці і продукції.

Управління зовнішньоекономічними зв'язками, визначення змісту та форм зовнішньоекономічних зв'язків, прав і відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності, оформлення зовнішньоекономічних зв'язків, розрахунки та кредитування зовнішньоекономічної діяльності, аналіз кон'юнктури ринку, рекламна діяльність, пошук зарубіжного партнера, проведення переговорів, створення спільних підприємств, розвиток лізингових операцій, участь у здійсненні експортних підприємств, участь у здійсненні експортних і імпортних операцій, ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, регулювання бартерних угод, зустрічної торгівлі і закупок, компенсаційних угод, інформаційне забезпечення керівників щодо зовнішньоекономічної діяльності, розробка організаційно-економічних умов для підвищення ефективності експортно-імпортних операцій.

Управління бухгалтерським обліком і фінансовою діяльністю. Забезпечення зворотного зв'язку в системі менеджменту, своєчасного обліку матеріальних цінностей, виходу продукції і виробничих витрат, здійснення режиму економії і господарського комерційного розрахунку, складання фінансового плану підприємства і розрахунок потреби в капіталі, визначення джерел фондів і розміру фонду акцій, ведення статистичної звітності, управління активами, оборотним капіталом і основними фондами, аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності і ліквідності.

Управління капітальним будівництвом і реконструкцією. Розробка проекту плану будівельно-монтажних і ремонтних робіт, складання титульних списків та укладання договорів з підрядниками, вивчення комунікацій і складання документації на електропостачання об'єкта будівництва, контроль за будівельно-монтажними роботами; введення в експлуатацію виробничих та інших об'єктів.

Охорона праці і техніка безпеки, вхідний інструктаж з техніки безпеки осіб, що приймаються на роботу, переатестація робітників і прийняття заліків з техніки безпеки, контроль за додержанням законодавчих норм, правил техніки безпеки і виробничої санітарії, інструктаж з техніки безпеки перед початком роботи, розслідування нещасних випадків на виробництві, складання актів про нещасні випадки, складання кошторису, складання річної заявки на спецодяг і захисні засоби, організація медичних оглядів, підготовка звітів з охорони праці і техніки безпеки.

Організація діловодства і господарського обслуговування на підприємстві: підготовка та обробка документованої інформації; здійснення облікових, обчислювальних та формально-логічних операцій; управління системою діловодства і документаційного забезпечення праці менеджерів та спеціалістів; формування та ведення архіву.


 
 

Цікаве

Загрузка...