WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

формування системи управління персоналом (формування цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних і горизонтальних зв'язків керівників і фахівців у процесі вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень);

розробку технології управління персоналом (організація наймання, добору, прийому персоналу, його ділова оцінка, профорієнтація й адаптація, навчання, управління його діловою кар'єрою і службовопрофесійним просуванням, мотивація й організація праці, управління конфліктами і стресами, забезпечення соціального розвитку організації, вивільнення персоналу, взаємодія з профспілками і службами зайнятості).

3. Принципи управління персоналом - правила, основні положення і норми, якими повинні керуватися керівники і фахівці в процесі управління персоналом. Основні принципи:

• науковість, демократичний централізм, плановість, єдність розпорядництва;

• сполучення єдиноначальності і колегіальності, централізації і децентралізації; лінійного, функціонального і цільового управління;

• контроль виконання рішень.

2. Методи управління персоналом

  1. Адміністративні

  2. Економічні методи

  3. Соціально-психологічні методи

1.Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися у певній організації, культура трудової діяльності. В систему адміністративних методів входять:

правові норми й акти (державні закони, укази, постанови, держстандарти, положення, інструкції), затверджувані державними органами для обов'язкового виконання.;

методи організаційного впливу (регламентування, інструкції, організаційні схеми, нормування), що діють усередині організації.;

розпорядницькі методи (накази, розпорядження), що використовуються в процесі оперативного управління.

2. За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників. Вони засновані на використанні економічного механізму управління. Виділяють:

• методи, використовувані державними і регіональними органами управління (податкова система, кредитно - фінансовий механізм країни в цілому й у регіонах);

• методи, використовувані фірмою (економічні нормативи функціонування фірми, система матеріального заохочення працівників, система відповідальності за якість і ефективність роботи, участь у прибутках і капіталі).

3.Соціально-психологічні методи управління засновані на використанні моральних стимулів до праці і наданні впливу на особистість за допомогою психологічних прийомів з метою перетворення адміністративного завдання в усвідомлений обов'язок, внутрішню потребу людини. До складу методів входять:

• формування колективів, створення нормального психологічного клімату, творчої атмосфери;

• особистий приклад;

• умови, що орієнтують;

• участь працівників у управлінні;

• задоволення культурних і духовних потреб співробітників;

• установлення соціальних норм поведінки і соціальне стимулювання розвитку колективу;

• установлення моральних санкцій і заохочень;

• соціальна профілактика і соціальний захист.

3. Управління професійною орієнтацією й адаптацією персоналу організації

1.Професійна орієнтація являє собою систему заходів щодо профінформації, профконсультації, профпідбору і профадаптації, що допомагає людині вибирати професію, найбільш відповідну потребам суспільства і його особистим здібностям. Розрив між професійною підготовкою і змістом трудових функцій, виконуваних працівником, знижує його інтерес до праці, працездатність.

  1. Однією з проблем роботи з персоналом в організації при залученні

кадрів є управління трудовою адаптацією. У ході взаємодії працівника й організації відбувається їх взаємне пристосування, основу якого складає поступове входження працівника в нові професійні і соціально-економічні умови праці.

Цілі адаптації:

• зменшення стартових витрат, оскільки поки новий працівник погано знає своє робоче місце, він працює менш ефективно і вимагає додаткових витрат;

• скорочення плинності робочої сили - новачки, що некомфортно почувають себе на роботі, можуть відреагувати подачею заяви на звільнення;

• економія часу керівника і співробітників, тому що проведена по програмі робота допомагає заощаджувати час кожного з них;

• розвиток позитивного відношення до роботи, задоволеності роботою.

3. Розрізняють два типи адаптації:

виробнича (професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна, організаційно-адміністративна, економічна, санітарно-гігієнічна);

позавиробнича (адаптація до побутових умов, до позавиробничого спілкування з колегами, адаптація в період відпочинку).

4.Механізм управління адаптацією передбачає рішення трьох найважливіших проблем:

  • структурного закріплення функцій управління адаптацією в системі управління організацією (виділення відповідного підрозділу, розподіл фахівців з управління адаптацією, розвиток наставництва);

• організації технології процесу адаптації (організація семінарів, курсів по різних питаннях адаптації, проведення індивідуальних бесід керівника з новим співробітником, використання методу поступового ускладнення виконуваних завдань, виконання разових суспільних доручень для встановлення контактів працівника з колективом, проведення спеціальних рольових ігор по зімкненню співробітників);

• організації інформаційного забезпечення процесу адаптації (збір і оцінка показників її рівня і тривалості).

4. Кадрове планування в організації

1.Сутність кадрового планування полягає в наданні людям робочих місць у потрібний момент часу і необхідній кількості відповідно до їх здібностей і вимог виробництва. Робочі місця, з погляду продуктивності і мотивації, повинні дозволити працюючим оптимальним образом розвивати свої здібності, підвищувати ефективність праці, відповідати вимогам створення гідних людини умов праці і забезпечення зайнятості.

2. Кадрове планування реалізується за допомогою здійснення цілого комплексу взаємозалежних заходів, об'єднаних в оперативному плані роботи з персоналом. В оперативному плані знаходять висвітлення:

кадрові стратегії (розробка основ кадрової політики, створення можливостей посадового і професійного просування працівників, забезпечення розвитку кадрів для виконання нових кваліфікованих робіт і адаптації їх до умов виробництва, що змінюються,);

кадрові цілі (визначення конкретних цілей організації і кожного працівника, що випливають з кадрової стратегії);

кадрові задачі (забезпечення фірми в потрібний час, у потрібній кількості і з відповідною кваліфікацією персоналом, що необхідний для досягнення цілей);

кадрові заходи (розробка плану кадрових заходів для реалізації конкретних цілей організації і кожного працівника, визначення витрат на реалізацію плану кадрових заходів).

3.В оперативному плані містяться:

планування залучення персоналу (заходи щодо наймання і прийому персоналу з метою задоволення в перспективі потреби в кадрах за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел);

планування трудової адаптації (первинної, тобто пристосування молодих кадрів, що не мають досвіду професійної діяльності, і вторинної - пристосування працівників, що мають досвід);

планування вивільнення чи скорочення персоналу (надлишок робочої сили виникає внаслідок раціоналізації виробництва і управління);

планування використання персоналу (поряд з урахуванням кваліфікаційних ознак при визначенні місця роботи необхідно враховувати психічні і фізичні навантаження на людину);

планування навчання персоналу (навчання на робочому місці і поза робочим місцем) ;

планування ділової кар'єри, службово-професійного просування (починаючи з моменту прийняття працівника в організацію і кінчаючи передбачуваним звільненням, необхідно організовувати планомірне горизонтальне і вертикальне його просування по системі посад чи робочих місць);

планування витрат на персонал.

5. Система управління персоналом організації

1.Система управління персоналом - система, у якій реалізуються усі функції управління персоналом. Вона включає підсистему загального і лінійного керівництва, а також ряд функціональних підсистем, що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...