WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

• у серійному виробництві контролюється номенклатура, кількість і терміни випуску складальних одиниць, провідних деталей, стан складських заділів заготівок, деталей, ступінь комплектної забезпеченості складальних робіт.

• у масовому виробництві контролюються такт роботи потокових ліній і заділи на всіх стадіях виробничого процесу.

Основну роль у підготовці інформації, необхідної для прийняття й обґрунтування рішень по регулюванню ходу виробництва, відіграє аналіз, у процесі якого здійснюється всебічна оцінка функціонування об'єкта управління, аналізуються причини відхилень від запланованого рівня, виявляються виробничі резерви, визначаються можливі альтернативи управлінських рішень, використовуваних на етапі регулювання.

Оцінка функціонування виробничої системи проводиться за допомогою техніко-економічних показників, що відбивають ступінь ефективності використання окремих видів засобів, предметів праці і робочого часу. Розрізняють дві групи показників:

показники, що характеризують кількість і якість продукції, що випускається (обсяг виробництва, рівень виконання планових завдань, питома вага продукції, прийнятої відділом технічного контролю з першого пред'явлення),

показники, що свідчать про наявність і використання виробничих ресурсів (чисельність робітників, виробіток продукції на одного робітника, простої устаткування, коефіцієнт завантаження устаткування, собівартість продукції).

11. Оперативне регулювання ходу виробництва

Регулювання - завершальний етап управління виробництвом, на якому здійснюється процес розробки і реалізації управлінських рішень по попередженню відхилень і збоїв у ході виробництва, а у випадку їх виникнення - по їхньому негайному усуненню, у результаті чого досягається безумовне виконання виробничих програм і оперативних планових завдань.

Уся робота з керівництва виробництвом у масштабі підприємства лежить на персоналі виробничо-диспетчерського відділу, що знаходиться в підпорядкуванні головного диспетчера.

Попередження або усунення відхилень і збоїв можливі при використанні наступних видів резервів:

матеріальних і людських (робітники, взаємозамінне устаткування, матеріали, заготівки, деталі, інструмент);

часових (організація понаднормових робіт, додаткових змін);

організаційних (можливість перерозподілу ресурсів між цехами і ділянками).

Процес оперативного регулювання включає наступні етапи:

інформаційну підготовку для ухвалення рішення;

розробку і прийняття рішень (формування альтернативних варіантів, установлення термінів виконання, вибір виконавців, обробка додаткової інформації, затвердження варіанта рішення, виділення ресурсів для його реалізації);

реалізацію рішення і контроль його виконання (необхідно організаційне забезпечення рішення, тобто наявність ресурсів у розпорядженні відповідальних осіб, а також інструктивних матеріалів, інформаційне забезпечення, яке дає можливість проводити узгоджені дії усіх виконавців.

Регулювання ходу виробництва повинне відповідати наступним вимогам:

• спиратися на чітку організацію оперативного планування виробництва, безпосереднім продовженням якого воно є;

• передбачати безперервність контролю і спостереження за ходом виробництва;

• здійснювати обов'язкове швидке і чітке виконання розпоряджень керівництва;

• базуватися на чіткій відповідальності і послідовності оперативного керівництва виробництвом.

12. Основні функції і задачі диспетчерського апарата підприємства

Служба головного диспетчера виконує наступні функції:

• контролює хід виконання виробничої програми по основних видах виробів і вживає заходи для ліквідації відставання плану по заготівках і деталях;

• вживає заходів щодо попередження перебоїв у ході виробництва, які виникають у результаті порушень у роботі технологічного устаткування, несвоєчасного забезпечення інструментами, матеріалами, стежить за дотриманням норм заділів по технологічних переходах у цехах основного виробництва;

• здійснює облік і аналіз внутрізмінних простоїв устаткування.

Диспетчерський апарат цехових виробничих підрозділів контролює і регулює виготовлення продукції всієї номенклатури, закріпленої за підрозділом. За ним закріплюється виконання наступних функцій:

-зосередження всієї інформації про хід виробництва, що надходить від ділянок і служб цеху;

-одержання повідомлень від виробничих ділянок про неполадки і затримки, що заважають виконанню планових завдань;

-керівництво виконанням цехом добових завдань і оперативного графіка виготовлення деталей;

-спостереження за комплектним і своєчасним постачанням ділянок матеріалами й інструментом на підставі повідомлень ділянок і інших служб;

-видача оперативних розпоряджень і вказівок ділянкам і службам по усуненню затримок у виробництві і контроль виконання розпоряджень;

-регулювання відпустки ділянкам дефіцитних матеріалів і контроль надходження їх у цех;

-контроль роботи служб, що здійснюють підготовку виробництва, у частині своєчасного забезпечення основного виробництва усім необхідним для виконання ділянками поточних завдань;

-інформування керівництва цеху про неполадки, що вимагають їх безпосередні втручання;

-проведення систематичних диспетчерських нарад по питаннях виконання ділянками поточних завдань, складання диспетчерських рапортів про хід виконання добових завдань.

13. Система управління виробництвом та її інформаційне забезпечення

Система управління виробництвам являє собою сукупність взаємозалежних структурних елементів (інформації, технічних засобів її обробки, фахівців відділів по управлінню, зв'язків і стосунків між ними, що відповідають функцій, методів і процесів управління), які забезпечують при їх скоординованій взаємодії реалізацію виробничими підрозділами поставлених цілей.

Банк даних - комплекс, який включає спеціальні структури організації інформації, алгоритми, спеціальні мови, програмні і технічні засоби, які у сукупності забезпечують створення й експлуатацію системи нагромадження інформації, що надходить від декількох джерел, її відновлення, коректування і багатоаспектне використання в інтересах об'єктів управління підприємства, а також прямий зв'язок з користувачем для одержання відповідей на довільні, у тому числі незаплановані, запити.

База даних є сховищем спеціально організованих і логічно взаємозалежних інформаційних елементів. Вона складається із самих даних і їх опису, представляючи собою інформаційну модель керованого об'єкта.

Центральну роль у функціонуванні банку даних виконує система управління базами даних (СУБД), що видаляє, додає, заміняє старі записи на нові.

Бази даних створюються в банку даних підприємства для рішення задач управління виробництвом на міжцеховому рівні.

У цехах при створенні автоматизованої системи управління формуються відповідні бази даних, серед яких:

• технологічні процеси;

• поопераційно-трудові нормативи;

• планова інформація про номенклатуру, кількість, терміни, трудомісткості і вартості виробів, що випускаються цехом, календарно-планові нормативи руху виробництва;

• устаткування (паспортні дані, вартісні показники, графік ремонтів);

• персонал (робітники, службовці);

• довідники по операціях, деталям, устаткуванню, професіям;

• облікова інформація про хід виробництва;

• нормативна інформація для економічних розрахунків (вартість матеріалів, трудомісткість виготовлення деталей, основна і додаткова зарплата, цехові витрати).

База знань містить інформацію про накопичений практичний досвід фахівців з управління, що використовується при підготовці управлінських рішень і є необхідним компонентом експертних систем, що забезпечують розробку варіантів рішень в автоматизованому режимі.

14. Організація автоматизованого управління виробництвом на сучасному підприємстві

При складній багаторівневій системі управління виробництвом в умовах автоматизованої системи управління в цехах і на виробничих ділянках створюються обчислювальні комплекси (ОК), що включають у себе автоматизовані робочі місця (АРМ). АРМ являє собою проблемно-орієнтований апаратно-програмний комплекс, що включає апаратні, програмні й інформаційні засоби для рішення задач фахівця з управління виробництвом безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.

Створення АРМ звільняє управлінський персонал від виконання рутинної роботи з оформлення документів, проведенню розрахунків, вивільняє час для більш ефективної творчої діяльності. Мережа АРМ у кожнім цеху охоплює усі виробничі і допоміжні ділянки, планово-економічні підрозділи, лінійних керівників, сполучається з ВК цеху і має вихід на обчислювальний центр (ОЦ) підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...