WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Оперативне управління виробництвам характеризується прийняттям управлінським персоналом рішень у виробничій ситуації, яка реально складається чи склалася. У цих умовах розроблені планові завдання чи рішення керівників виробничих підрозділів повинні забезпечити строгий і чіткий у часі порядок виконання запланованих робіт.

На міжцеховому рівні оперативне управління здійснюється для рішення принципових питань зняття, заміни запущених у виробництво виробів, включення в програму випуску нових виробів, забезпечення зовнішніх постачань комплектуючих виробів, використання внутрішніх ресурсів.

У сучасних умовах повсякденно виконувані управлінським персоналом функції по оперативному обліку, контролю й аналізу ходу виробництва є основою для вироблення варіантів регулюючих впливів на хід виробництва.

Це досягається:

-строгим розподілом робіт на короткі періоди часу в цехах, на виробничих ділянках - у подетальному і вузловому розрізах, для робочих місць - у подетально-поопераційному виді;

-чіткою організацією збору й обробки інформації про хід виробництва;

-комплексним використанням засобів обчислювальної техніки для підготовки варіантів управлінських рішень;

-повсякденним аналізом і володінням з боку управлінського персоналу виробничою ситуацією в кожній ланці підприємства;

-своєчасним прийняттям рішень і організацією роботи з попередження порушень у ході виробництва або для швидкого його відновлення у випадку відхилення від запланованої траєкторії розвитку.

7. Організація роботи з виконання виробничих програм і завдань

Під організацією роботи як функції управління виробництвом розуміється сукупність заходів, зв'язаних з регламентацією дій управлінського персоналу фірми по своєчасному і високоякісному матеріально-технічному забезпеченню роботи цехів, мобілізацією наявних ресурсів і резервів, а також їх перерозподілу для виконання програм.

Основна мета організації робіт полягає в забезпеченні запуску виробів у виробництво всіма необхідними матеріалами і наступному спостереженні за рухом деталей по ходу їх виготовлення. При цьому керуються схемою руху матеріальних потоків на підприємстві, що погоджує в просторі і часі передачу матеріалів, заготівок у кожний з цехів на підставі встановленого технологічного маршруту.

На міжцеховому рівні управління виробництвом конкретна організація роботи цехів націлена на:

-забезпечення цехів конструкторською і технологічною документацією;

-своєчасну видачу виробничих програм і завдань;

-забезпечення цехів сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, напівфабрикатами;

-організацію своєчасної подачі в цехи інструмента і пристосувань;

-забезпечення своєчасного ремонту устаткування відповідно до графіку планово-попереджувальних ремонтів, транспортного міжцехового обслуговування.

3. У процесі підготовки і проведення робіт необхідно керуватися інформацією:

-про хід виконання завдань виробничої програми основними цехами, інструментальними і ремонтно- механічними цехами, складами постачання;

-про повне завершення цехами запланованих робіт;

-про вжиті заходи по регулюванню і маневруванню резервами підприємства при відхиленнях від наміченого ходу робіт.

В цехах функція організації реалізується на виробничих ділянках майстром і планувальником, які повинні забезпечувати своєчасну підготовку й ефективне виконання робіт кожним робітником за принципом - коли, хто і як повинний їх виконати. Це досягається раціональною організацією обслуговування робочих місць (інструктажем, документацією, забезпеченням матеріалами, налагодженням, ремонтом і ін.). Варто так розподіляти роботу, щоб:

• не руйнувати неформальні групи, якщо вони не наносять збитку, щоб робітники могли спілкуватися, почували дух єдиної команди;

• створювати умови для соціальної активності працюючих;

• забезпечувати їм позитивний зворотний зв'язок з керівництвом;

• давати робітникам таку роботу, щоб вона жадала від них повної віддачі;

• розвивати в робітників творчі здібності;

• залучати робітників до формулювання цілей і вироблення рішень;

• заохочувати досягнуті результати.

8. Координація робіт з виконання виробничих програм і мотивація праці працюючих

Координація забезпечує узгодженість роботи різних виробничих і функціональних підрозділів підприємства в процесі виконання планових завдань. Ефективним засобом досягнення скоординованої роботи цехів є проведення нарад менеджерів, на яких здійснюється узгодження їх діяльності по обслуговуванню, матеріальному забезпеченню виробництва. Діяльність по координації на міжцеховому рівні включає:

•вживання заходів по забезпеченню рівномірного ходу виробництва й усуненню "вузьких місць" через неузгодженість у термінах постачання матеріалів, технологічного оснащення;

•координацію міжцехових передач деталей у встановлених кількостях, номенклатурі і термінах;

• спостереження за станом заділів деталей на складах підприємства;

•систематичний контроль за виготовленням найбільш складних складальних вузлів і агрегатів;

• координацію термінів виготовлення виробів відповідно до договірних зобов'язань.

Оперативна координація робіт складається з етапів:

• з'ясування причин відхилень від планових завдань;

• визначення складу додаткових робіт і виробничих завдань для їх виконання;

• визначення резервів, виділюваних підприємством для виконання цехами додаткових робіт;

• уточнення розподілу обов'язків і відповідальності між менеджерами на міжцеховому рівні управління, покликаним усувати виниклі відхилення в ході виробництва

Мотивація праці являє собою вплив на фактори результативності роботи менеджерів, фахівців і на основі її оцінки використання відповідних спонукальних мотивів.

Для підвищення ефективності виробництва повинна бути дана кількісна оцінка (оціночний показник) якості праці керівників.

9. Зміст оперативного обліку виробництва

Основною задачею оперативного обліку є одержання інформації про результати роботи виробничих цехів і їх підрозділів за певний період часу з метою її використання для контролю і регулювання поточного ходу виробництва. У синтезованому виді ця інформація використовується для цілей планування виробництва в кожнім з цехів на більш тривалі періоди часу.

Реалізація цієї задачі за умови своєчасності надходження, повноти і вірогідності інформації, що враховується, може бути здійснена шляхом створення комплексної автоматизованої системи оперативного обліку на підприємстві. Ця система повинна відповідати наступним вимогам:

• мати високу оперативність щодо збирання й обробки інформації;

• виключати дублювання в роботі кожної ланки системи;

• забезпечувати попередню обробку інформації в пунктах її збору для цілей використання результатів обробки на місцях її проведення;

• виключати передачу в ОЦ підприємства надлишкової інформації;

• забезпечувати можливість узагальнення отриманої інформації в необхідних розрізах;

• виключити чи звести до мінімуму ручну працю при заповненні первинної облікової документації;

• бути економічно ефективною в порівнянні з діючою системою оперативного обліку.

Передбачається наступний порядок реєстрації й обробки інформації в системі оперативного обліку:

• реєстрація первинної інформації, що характеризує стан виробництва у числовій формі;

• нагромадження і передача первинної інформації з місця її утворення в обчислювальний комплекс цеху;

• проведення розрахунків в обчислювальному комплексі цеху по алгоритмах, що визначають хід обробки інформації для цілей зведеного обліку і управління;

• передача підсумкової інформації в обчислювальний центр і відповідним службам підприємства.

10. Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

Контроль за ходом виробництва має на меті виявлення відхилень від установлених планових завдань і календарних графіків виробництва, неполадок у роботі різних підрозділів і служб підприємства. Контроль повинний бути, по-перше, оперативним, по-друге - безупинним у всіх ланках основного виробничого процесу, починаючи від надходження в цехи сировини, матеріалів, кінчаючи здачею готової продукції на склади.

Склад і зміст робіт з контролю, періодичність його виконання розрізняються в залежності від типів виробництва:

в одиничному виробництві об'єктами контролю є графіки оперативної підготовки виробництва і терміни виконання найважливіших робіт з окремих замовлень.


 
 

Цікаве

Загрузка...