WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

• контролює хід виконання виробничої програми по основних видах виробів і вживає заходи для ліквідації відставання плану по заготівках і деталях;

• вживає заходів щодо попередження перебоїв у ході виробництва, які виникають у результаті порушень у роботі технологічного устаткування, несвоєчасного забезпечення інструментами, матеріалами, стежить за дотриманням норм заділів по технологічних переходах у цехах основного виробництва;

• здійснює облік і аналіз внутрізмінних простоїв устаткування.

Диспетчерський апарат цехових виробничих підрозділів контролює і регулює виготовлення продукції всієї номенклатури, закріпленої за підрозділом. За ним закріплюється виконання наступних функцій:

  • зосередження всієї інформації про хід виробництва, що надходить від ділянок і служб цеху;

  • одержання повідомлень від виробничих ділянок про неполадки і затримки, що заважають виконанню планових завдань;

  • керівництво виконанням цехом добових завдань і оперативного графіка виготовлення деталей;

  • спостереження за комплектним і своєчасним постачанням ділянок матеріалами й інструментом на підставі повідомлень ділянок і інших служб;

  • видача оперативних розпоряджень і вказівок ділянкам і службам по усуненню затримок у виробництві і контроль виконання розпоряджень;

  • регулювання відпустки ділянкам дефіцитних матеріалів і контроль надходження їх у цех;

  • контроль роботи служб, що здійснюють підготовку виробництва, у частині своєчасного забезпечення основного виробництва усім необхідним для виконання ділянками поточних завдань;

  • інформування керівництва цеху про неполадки, що вимагають їх безпосередні втручання;

  • проведення систематичних диспетчерських нарад по питаннях виконання ділянками поточних завдань, складання диспетчерських рапортів про хід виконання добових завдань.

13. Система управління виробництвом та її інформаційне забезпечення

Система управління виробництвам являє собою сукупність взаємозалежних структурних елементів (інформації, технічних засобів її обробки, фахівців відділів по управлінню, зв'язків і стосунків між ними, що відповідають функцій, методів і процесів управління), які забезпечують при їх скоординованій взаємодії реалізацію виробничими підрозділами поставлених цілей.

Банк даних - комплекс, який включає спеціальні структури організації інформації, алгоритми, спеціальні мови, програмні і технічні засоби, які у сукупності забезпечують створення й експлуатацію системи нагромадження інформації, що надходить від декількох джерел, її відновлення, коректування і багатоаспектне використання в інтересах об'єктів управління підприємства, а також прямий зв'язок з користувачем для одержання відповідей на довільні, у тому числі незаплановані, запити.

База даних є сховищем спеціально організованих і логічно взаємозалежних інформаційних елементів. Вона складається із самих даних і їх опису, представляючи собою інформаційну модель керованого об'єкта.

Центральну роль у функціонуванні банку даних виконує система управління базами даних (СУБД), що видаляє, додає, заміняє старі записи на нові.

Бази даних створюються в банку даних підприємства для рішення задач управління виробництвом на міжцеховому рівні.

У цехах при створенні автоматизованої системи управління формуються відповідні бази даних, серед яких:

• технологічні процеси;

• поопераційно-трудові нормативи;

• планова інформація про номенклатуру, кількість, терміни, трудомісткості і вартості виробів, що випускаються цехом, календарно-планові нормативи руху виробництва;

• устаткування (паспортні дані, вартісні показники, графік ремонтів);

• персонал (робітники, службовці);

• довідники по операціях, деталям, устаткуванню, професіям;

• облікова інформація про хід виробництва;

• нормативна інформація для економічних розрахунків (вартість матеріалів, трудомісткість виготовлення деталей, основна і додаткова зарплата, цехові витрати).

База знань містить інформацію про накопичений практичний досвід фахівців з управління, що використовується при підготовці управлінських рішень і є необхідним компонентом експертних систем, що забезпечують розробку варіантів рішень в автоматизованому режимі.

14. Організація автоматизованого управління виробництвом на сучасному підприємстві

При складній багаторівневій системі управління виробництвом в умовах автоматизованої системи управління в цехах і на виробничих ділянках створюються обчислювальні комплекси (ОК), що включають у себе автоматизовані робочі місця (АРМ). АРМ являє собою проблемно-орієнтований апаратно-програмний комплекс, що включає апаратні, програмні й інформаційні засоби для рішення задач фахівця з управління виробництвом безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.

Створення АРМ звільняє управлінський персонал від виконання рутинної роботи з оформлення документів, проведенню розрахунків, вивільняє час для більш ефективної творчої діяльності. Мережа АРМ у кожнім цеху охоплює усі виробничі і допоміжні ділянки, планово-економічні підрозділи, лінійних керівників, сполучається з ВК цеху і має вихід на обчислювальний центр (ОЦ) підприємства.

Менеджер, виконуючи організаційно-управлінську і планово-економічну діяльність:

• бере участь у розробці стратегії розвитку виробництва на основі проведених їм маркетингових досліджень;

• розробляє перспективні плани випуску нових виробів;

•здійснює техніко-економічне обґрунтування нововведень у виробництво;

•бере участь у розробці виробничих програм, проводить аналіз господарської діяльності організації і цехів;

• здійснює координацію роботи підрозділів по випуску продукції;

•розробляє плани удосконалювання управління виробництвом на основі використання нових інформаційних технологій;

• обґрунтовує і розробляє заходи щодо підвищення ефективності системи функціонального управління;

• розробляє нові форми і методи управління, комп'ютерні інформаційні системи управління;

• формує інформаційні потоки в організації.

На рівні виробничого підрозділу, цеху менеджер:

• керує всією плановою і диспетчерською роботою, що забезпечує виконання виробничої програми;

• забезпечує своєчасне доведення до виробничих ділянок програмних завдань по випуску деталей;

•контролює забезпечення цеху матеріалами, комплектуючими виробами;

• керує розробкою календарно-планових нормативів руху виробництва;

• забезпечує оперативний облік і регулювання ходу виробництва;

• стежить за своєчасним і високоякісним складанням звіту цеху про виконання виробничої програми.

Тема 7. Операційний менеджмент

План

1. Управління розвитком виробництва в сучасних умовах.

2. Управління якістю продукції в сучасній фірмі.

3. Функції управління виробництвом: організація, нормування і планування виробничої діяльності.

4.Функції управління виробництвом: координація, мотивація, контроль і регулювання виробництва.

5. Система календарно-планових розрахунків і нормативів руху виробництва.

6. Оперативне управління виробництвом: сутність, зміст.

7.Організація роботи з виконання виробничих програм і завдань.

8. Координація робіт з виконання виробничих програм і мотивація праці працюючих.

9. Зміст оперативного обліку виробництва.

10. Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації.

11. Оперативне регулювання ходу виробництва.

12.Основні функції і задачі диспетчерського апарату підприємства.

13.Система управління виробництвом та її інформаційне забезпечення.

14. Організація автоматизованого управління виробництвом на сучасному підприємстві.

1. Управління розвитком виробництва в сучасних умовах

Управління розвитком виробництва - це вид діяльності по регулюванню процесу виробництва з метою підвищення його ефективності, росту продуктивності праці, поліпшення якості продукції. Основна мета менеджменту в управлінні виробництвом полягає в тому, щоб домогтися раціонального функціонування виробничих підрозділів через керівництво "зверху" шляхом створення адаптивних інформаційних систем, використання складного набору оптимізаційних моделей і кількісних методів, здатних швидко знайти і запропонувати варіант ліквідації незапланованого відхилення на будь-якому етапі виробничого циклу.

У рамках цілей, що розроблені для фірми в цілому, ставляться конкретні задачі, що можуть визначатися в такий спосіб:

• постійне впровадження у виробництво нових, більш досконалих виробів;


 
 

Цікаве

Загрузка...