WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Психологічні прояви стресу включають:

роздратованість, втрату апетиту, депресію і понижений інтерес до міжособових відносин.

Фізіологічні прояви стресу: виразки, мігрень, гіпертонія, біль у серці, астма, артрит.

Стрес може бути викликаний факторами пов'язаними з працею і діяльністю організації або подіями в особистому житті індивідуума.

Організаційні фактори:

 • перевантаження або надмірно мала завантаженість по роботі;

 • конфлікт ролей, який виникає, коли до працівника висуваються суперечливі вимоги або при порушенні принципу єдиноначальності (одержання підлеглим розпоряджень, що суперечать один одному);

 • невизначеність ролей, тобто ситуація, коли працівник не розуміє, його від нього хочуть.

 • нецікава робота.

Крім цих факторів, стрес може виникнути внаслідок незадовільних фізичних умов праці, наприклад, відхилень у температурі приміщення, поганого освітлення чи надмірного шуму.

Особисті фактори:смерть близьких, розлучення з дружиною (чоловіком), хвороба чи серйозне тілесне ушкодження, укладення шлюбу,

звільнення з роботи, відновлення відносин з дружиною (чоловіком), перед пенсійний стан, вагітність, сексуальні проблеми, ремонт житла, народження дитини, фінансові проблеми, перегляд особистих звичок, зміна місця проживання та інші фактори.

Уникнути стресового стану можна, додержуючи наступних рекомендацій:

  • необхідно розробити систему пріоритетів у роботі, оцінивши всі види робіт, таким чином: "повинен зробити сьогодні", "зробити пізніше цього тижня", "зробити тоді, коли буде час";

  • необхідно щодня знаходити час для відпочинку. Під час його розслабтесь, подумайте про приємне;

  • додержуйтесь раціонального режиму харчування, підтримання себе в відмінній фізичній формі відповідними вправами, досягнення загальної рівноваги в житті.

Менеджер, орієнтований на досягнення високої продуктивності і низького рівня стресу в підлеглих, повинен створити для цього певні передумови. До їх числа відносять:

 • вибір обсягів і типів робіт для підлеглих відповідно до їхніх потреб, нахилів та здібностей;

 • надання підлеглим прав на відмову від виконання будь-якого завдання, якщо у них для цього є підстави;

 • чітке визначення зон повноважень, відповідальності і виробничих очікувань для співробітників та системи винагород за ефективну працю;

 • використання стилю лідерства у взаємовідносинах з підлеглими.

5.Сутність, природа, вплив конфліктів на результати роботи персоналу фірми.

Конфлікт часто визначають як відсутність згоди між двома або більш сторонами, які можуть бути конкретними особами чи групами. Сучасна точка зору на конфлікт полягає в тім, що в організаціях, навіть з ефективним управлінням, деякі конфлікти не тільки можливі, але і бажані. У багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити розмаїтість точок зору, більше число альтернатив чи проблем. Це робить процес прийняття рішень більш ефективним.

Існують чотири основних типи конфлікту:

 • внутріособистісний конфлікт. Виникає, коли до однієї людини пред'являються суперечливі вимоги з приводу результатів його роботи, що може відбуватися, зокрема, через порушення принципу єдиноначальності; коли виробничі вимоги не погодяться з особистими потребами чи цінностями.

 • міжособистісний конфлікт. В організаціях найчастіше виявляється у виді боротьби людей за обмежені ресурси, статуси, місце в управлінській ієрархії, капітал, робочу силу.

 • конфлікт між особистістю і групою. Виробничі групи встановлюють норми поведінки і виробітку. Кожний повинний їх дотримувати, щоб бути прийнятим неформальною групою і, тим самим, задовольнити свої соціальні і матеріальні потреби.

 • міжгруповий конфлікт. Виникає між групами, формальними і неформальними. Часто відбуваються між лінійним і штабним персоналом, між функціональними групами.

6. Причини і наслідки конфліктів в організаціях

Основними причинами конфліктів є:

 • розподіл ресурсів. У будь-яких організаціях ресурси обмежені, тому керівництво повинне вирішувати, як розподілити матеріали, людські ресурси і фінанси між різними групами, щоб найбільш ефективним образом досягти цілей організації;

 • взаємозалежність задач. Оскільки організації є системами з взаємозалежних елементів, при неадекватній роботі одного елемента взаємозалежність задач може стати причиною конфлікту;

 • розходження з метою. В організаціях спеціалізовані підрозділи самі формулюють свої цілі і можуть приділяти більшу увагу їхньому досягненню, ніж досягненню загальних цілей;

 • розходження в представленнях і цінностях;

 • розходження в манері поведінки і життєвому досвіді;

 • незадовільні комунікації. Погана передача інформації є як причиною, так і наслідком конфлікту.

Наслідки конфлікту стають функціональними чи дисфункціональними в залежності від управління ними. Один з функціональних наслідків полягає в тому, що проблема може бути вирішена таким шляхом, що прийнятний для всіх сторін, і в результаті люди більше будуть почувати свою причетність до рішення проблеми.

Якщо не знайти ефективний спосіб управління конфліктом, то це може привести до наступних дисфункціональних наслідків:

 • ріст почуття незадоволеності у персоналу, посилення плинності кадрів, зниження продуктивності;

 • менший ступінь співробітництва в майбутньому;

 • сильна відданість своїй групі і посилення негативної конкуренції з іншими групами;

 • уявлення про свої цілі як про позитивні;

 • згортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами;

 • збільшення ворожості між сторонами в міру зменшення взаємодії і спілкування;

 • додання більшого значення "перемозі" у конфлікті, чим рішенню реальної проблеми.

7. Способи розв'язання конфліктних ситуацій у колективі

Існує чотири структурних методи розв'язання конфлікту:

  • роз'яснення вимог до роботи. До співробітників необхідно довести такі дані, як рівень результатів, що повинний бути досягнутий, хто надає і хто одержує різну інформацію, система повноважень і відповідальності, а також чітко визначена політика, процедури і правила організації (підрозділу);

  • координаційні й інтеграційні механізми. Встановлення ієрархії повноважень упорядковує взаємодію людей, прийняття рішень і інформаційні потоки усередині організації. Принцип єдиноначальності полегшує використання ієрархії для управління конфліктом, тому що підлеглий знає, чиїм рішенням йому підкорятися.

  • установлення загальнорганізаційних комплексних цілей. Ефективне здійснення цих цілей вимагає спільних зусиль співробітників, груп, відділів.

  • система винагород. Люди, що вносять вклад у досягнення загальних цілей організації, допомагають іншим групам організації і намагаються підійти до рішення проблеми комплексно, повинні винагороджуватися.

Відомі п'ять основних міжособистісних стилів розв'язання конфліктів:

1). ухилення - стиль має на увазі, що людина намагається піти від конфлікту чи намагається не попадати в ситуації, провокуючі виникнення протиріч;

2). згладжування. Апелюючи до потреби в солідарності, "згладжувач" намагається не випустити назовні ознаки конфлікту. У результаті може наступити світ і гармонія, але проблема залишиться. Росте імовірність того, що зрештою відбудеться вибух;

3). примушування. Особа, що використовує такий стиль, звичайно поводиться агресивно, намагається змусити прийняти свою точку зору за будь-яку ціну. Стиль ефективний, коли керівник має значну владу над підлеглими;

4). компроміс - характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але лише до деякої міри. Зводить до мінімуму недоброзичливість, дає можливість швидко розв'язати конфлікт.;

5). вирішення проблеми - означає визнання розходження в думках і готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти курс дій, прийнятний для всіх сторін.

Тема 5. Етика сучасного менеджменту.

План

1.Суть соціальної та юридичної відповідальності у менеджменті.

2.Визначення етики та етикету менеджменту.

3. Особливості ділового етикету у різних країнах.

4. Управління етикою і соціальною відповідальністю компанії

1.Суть соціальної та юридичної відповідальності у менеджменті.


 
 

Цікаве

Загрузка...