WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Існує ряд переваг децентралізованих структур:

 • керувати великими організаціями централізовано неможливо через величезну кількість інформації, що вимагається, і, отже, складності процесу прийняття рішень;

 • децентралізація дає можливість приймати рішення тому керівнику, який найближче знаходиться до проблеми, що виникла, і краще всіх її знає;

 • децентралізація стимулює ініціативу і дозволяє особистості ототожнити себе з організацією;

 • децентралізація допомагає підготовці молодого керівника до більш високих посад, надаючи йому можливість приймати важливі рішення на початку кар'єри. Це забезпечує приплив в організацію талановитих керівників.

 1. Організаційно-правові форми юридичних осіб в Україні. Нові організаційні форми в структурі економіки України.

  1. Комерційні структури:

- одноосібне (сімейне) є власністю однієї особи або родини, яка несе відповідальність по зобов'язаннях усім своїм капіталом і майном;

- повне товариство, учасники особисто беруть участь у справах фірми, кожний несе повну відповідальність по зобов'язаннях не тільки вкладеним капіталом, але й своїм майном;

- командитне товариство – це фірма, у якій разом з учасниками з повною відповідальністю є учасники, що відповідають тільки своїм внеском;

- товариство з обмеженою відповідальністю є формою обєднання капіталів; учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях фірми лише в частині своїх внесків;

- акціонерне товариство об'єднує капітали шляхом випуску акцій – цінних паперів без установленого терміну обігу, дає право на участь в управлінні, а також на частку прибутку у вигляді дивідендів;

- кооперативні підприємства (кооперативи) - обєднання громадян з метою спільної діяльності; характерна ознака – особиста участь кожного у діяльності фірми;

2. Некомерційні структури:

Споживчий кооператив - добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб з метою задоволення матеріальних і інших потреб учасників, здійснюване шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків; доходи від підприємницької діяльності розподіляються між його членами.

Суспільні і релігійні організації - добровільні об'єднання громадян на основі спільності інтересів для задоволення духовних чи інших нематеріальних потреб; вправі здійснювати підприємницьку діяльність, що відповідає їх цілям; учасники не зберігають прав на передане ними цим організаціям майно.

Фонди - організація, яка не має членства, заснована громадянами чи юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, що переслідує соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі; вправі займатися підприємницькою діяльністю, необхідною для досягнення суспільно корисних цілей, заради яких він створений.

Установа - організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру, яка фінансується ним цілком чи частково.

Об'єднання юридичних осіб (асоціації і союзи) - некомерційні організації, створені комерційними організаціями з метою координації їх підприємницької діяльності, а також уявлення і захисту спільних майнових інтересів.

3. Нові організаційні форми в структурі економіки України.

1. Фінансово-промислові групи. - це об'єднання, що складаються з промислових підприємств, дослідницьких організацій, торгових фірм, банків, інвестиційних фондів і страхових компаній. Основними цілями об'єднання у ФПГ є: концентрація інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках; прискорення науково-технічного прогресу; підвищення експортного потенціалу і конкурентноздатності продукції підприємств; здійснення прогресивних структурних змін у промисловості; формування раціональних зв'язків в умовах ринкової економіки, розвиток конкурентного середовища.

2. Підприємницькі союзи - утворюються на базі добровільних коопераційних угод, що поєднують компанії різних розмірів і форм власності. Великі вигоди дають підприємницькі союзи компаній, об'єднаних у кластери на визначених територіях, що надають їм конкурентні переваги (необхідну інфраструктуру, засоби зв'язку і телекомунікацій, обладнані виробничі площі).

Як сфери, де найбільше активно йде об'єднання компаній у союзи, виступають: виробництво товарів для дому; галузі, зв'язані з охороною здоров'я, з виробництвом побутових продуктів і т.п. Коли формується кластер, усі виробництва в ньому починають здійснювати один одному взаємну підтримку, підсилюється вільний обмін інформацією і прискорюється поширення нових ідей і продуктів по каналах постачальників і споживачів, що має контакти з численними конкурентами.

3. Одна з новітніх організаційних форм - віртуальна корпорація, що являє собою створювану на тимчасовій основі мережу незалежних компаній (постачальників, замовників, конкурентів), поєднуваних сучасними інформаційними системами з метою взаємного користування ресурсами, зниження витрат і розширення ринкових можливостей. Технологічну основу віртуальної корпорації складають інформаційні мережі, що допомагають поєднуватися і здійснювати гнучке партнерство.

Тема 4. Психологічні аспекти менеджменту та розв'язання конфліктів в організаціях.

План

1. Психологія менеджменту та основні напрямки досліджень психологічних аспектів управління.

2. Психологічні якості менеджера.

2.1. Здібності та емоційність.

2.2. Темперамент та його типи.

2.3. Характер та життєва позиція.

3. Форми взаємовідносин особистості з групою.

4. Стресові ситуації і управління ними.

 1. Сутність, природа, вплив конфліктів на результати роботи персоналу фірми.

 2. Причини і наслідки конфліктів в організаціях.

 3. Способи розв'язання конфліктних ситуацій у колективі.

 1. Психологія менеджменту та основні напрямки дослідженьпсихологічних аспектів управління

У діяльності менеджера органічно поєднуються економіко-організаційний, виробничо-технічний, соціальний та психологічний аспекти. Для того щоб менеджер міг управляти людьми, йому необхідно вміти знайти підхід не тільки до певних соціальних груп у колективі і до колективу в цілому, а й до окремих людей у підпорядкованому колективі. Індивідуальний підхід до людей ефективний тоді, коли менеджер ознайомлений з основами психології людини і управління, знає власні психологічні особливості та володіє відповідними психологічними методами впливу на людей.

Психологія управління – це галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності: роль людського і психологічного фактору в управлінні, оптимальний розподіл професійних та соціальних ролей у групі (колективі), лідерство і керівництво, процеси інтеграції та зміцнення відносин між його членами, психологічні механізми прийняття управлінських рішень, соціально-психологічні якості керівника.

У складі психологічних наукових шкіл історично склалися такі основні напрями досліджень психологічних аспектів управління:

 • психологічні аспекти праці керівника з управління спільною діяльністю людей, а також психологічні особливості цієї діяльності;

 • соціально-психологічні особливості колективу як суб'єкта і об'єкта управління, зокрема закономірностей-формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу і можливостей використання психологічних факторів для вирішення управлінських проблем;

 • психологічні риси особистості керівника, вимоги до керівника, зумовлені змістом управлінської діяльності, взаємодії керівника з підлеглими.

 • мотивація праці колективу, ціннісні орієнтації працівників і розробка тактики та стратегії керівництва спільною діяльністю;

 • соціально-психологічні резерви колективу і методи використання їх для підвищення ефективності й якості праці.

2. Психологічні якості менеджера.

Під особистістю розуміють людину як свідому, розумну істоту, що володіє мовою, здатністю до трудової діяльності і перебуває у певних відносинах з іншими людьми

У системі управління, як і у всякій іншій, особистість виявляється у всій різноманітності її психічних якостей, що визначають поведінку людини щодо інших людей, колективу і суспільства взагалі. Поведінка людини є проявом психічних та психофізіологічних процесів, які відбуваються в апараті її вищої нервової діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...