WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Шпаргалки по менеджменту - Реферат

Недоліки лінійної структури полягають у наступному: високі вимоги до керівника, котрий повинен мати великі різнобічні знання і досвід по усіх функціях управління і сферах діяльності, які здійснюють підлеглі, що обмежує можливості керівника по ефективному управлінню; перевантаження менеджерів вищого рівня, величезна кількість інформації, потік паперів, множинність контактів з підлеглими і вищестоящими; тенденція до тяганини при рішенні питань, що стосуються декількох підрозділів; відсутність ланок по плануванню і підготовці управлінських рішень.

2. Функціональна структура управління. Функціональна структура припускає, що кожен орган управління спеціалізований на виконанні окремих функцій на всіх рівнях управління.

Виконання вказівок кожного функціонального органа в межах його компетенції обов'язкове для виробничих підрозділів. Рішення по загальних питаннях приймаються колегіально. Функціональна спеціалізація апарату управління значно підвищує його ефективність. Основні переваги структури:

 • висока компетентність фахівців, що відповідають за здійснення конкретних функцій;

 • звільнення лінійних менеджерів від рішення багатьох спеціальних питань і розширення їх можливостей по оперативному управлінню виробництвом;

 • створюється основа для використання в роботі консультацій досвідчених фахівців, зменшується потреба у фахівцях широкого профілю.

Існують певні недоліки:

 • труднощі підтримки постійних взаємозв'язків між різними функціональними службами;

 • тривала процедура прийняття рішень;

 • відсутність взаєморозуміння і єдності дій між функціональними службами;

 • зниження відповідальності виконавців за роботу в результаті того, що кожний виконавець одержує вказівки від декількох керівників;

 • дублювання і непогодженість вказівок і розпоряджень, одержуваних працівниками, оскільки кожен функціональний керівник і спеціалізований підрозділ ставлять свої питання на перше місце.

3. Лінійно-функціональна структура. Лінійно-функціональна структура забезпечує такий поділ управлінської праці, при якому лінійні ланки управління покликані командувати, а функціональні – консультувати, допомагати в розробці конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів.

Керівники функціональних підрозділів) здійснюють вплив на виробничі підрозділи формально. Як правило, вони не мають права самостійно віддавати їм розпорядження. Роль функціональних служб залежить від масштабів господарської діяльності і структури управління фірмою в цілому. Функціональні служби здійснюють усю технічну підготовку виробництва; підготовляють варіанти рішень питань, зв'язаних з керівництвом процесом виробництва.

Переваги структури:

• звільнення лінійних керівників від рішення багатьох питань, пов'язаних із плануванням фінансових розрахунків, матеріально-технічним забезпеченням і ін.;

• побудова зв'язків "керівник - підлеглий" за ієрархічною схемою, в умовах якої кожен працівник підпорядкований тільки одному керівнику.

Недоліки:

• кожна ланка зацікавлена в досягненні своєї вузької цілі, а не загальної мети фірми;

• відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальному рівні між виробничими підрозділами;

• надмірно розвинута система взаємодії по вертикалі;

• акумулювання на верхньому рівні повноважень за рішенням поряд зі стратегічними безлічі оперативних завдань (як наслідок вертикальних зв'язків "керівник - підлеглий").

5. Матрична структура - являє собою сучасний ефективний тип організаційної структури управління, побудований за принципом подвійного підпорядкування виконавців: з одного боку – безпосередньому керівнику функціональної служби (A, B, C), що надає персонал і технічну допомогу, з іншого боку – керівникові проекту (цільової програми) (X, Y), що наділений необхідними повноваженнями щодо здійснення процесу управління відповідно до запланованих термінів, ресурсів і якості.

Керівник проекту взаємодіє з двома групами підлеглих: з постійними членами проектної групи і з іншими працівниками функціональних відділів, що підпорядковані йому тимчасово і по обмеженому колу питань.

Переваги полягають у такому: краща орієнтація на проектні цілі і попит; більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат, підвищення якості створюваної продукції і підвищення ефективності використання ресурсів; залучення керівників усіх рівнів і фахівців у сферу активної творчої діяльності по прискореному технічному удосконалюванню виробництва; гнучкість і оперативність маневрування ресурсами при виконанні декількох програм в одній фірмі; посилена особиста відповідальність керівника за програму в цілому і за її елементи; можливість застосування ефективних методів управління; відносна автономність проектних груп сприяє розвитку в працівниках навичок в галузі проведення господарських операцій, прийняття рішень, а також їх професійних навичок; час реакції на нестатки проекту і бажання замовників скорочується.

Існують недоліки: проблеми, що виникають при встановленні пріоритетів завдань і розподілі часу роботи фахівців над проектами, можуть порушувати стабільність функціонування фірми; труднощі встановлення чіткої відповідальності за роботу підрозділу; можливість порушення встановлених правил і стандартів, прийнятих у функціональних підрозділах через довготерміновий відрив співробітників, що беруть участь у роботі проекту, від своїх підрозділів; труднощі в придбанні навичок, необхідних для ефективної роботи в колективах; виникнення конфліктів між менеджерами функціональних підрозділів і керівниками проектів.

5. Дивізіональна структура. Потреба в застосуванні дивізіональної структури виникла в зв'язку з різким збільшенням розмірів підприємств, диверсифікованістю їх діяльності, ускладненням технологічних процесів. Ключовими фігурами в управлінні організаціями з даною структурою стають не керівники функціональних підрозділів, а менеджери, що очолюють виробничі підрозділи.

Структуризація організації по відділеннях відбувається, як правило, за одним з критеріїв: по продукції, що випускається, (продуктова спеціалізація), по орієнтації на споживача, по регіонах, що обслуговуються.

Керівники вторинних функціональних служб звітують перед керуючим виробничого підрозділу. Помічники керівника виробничого відділення контролюють діяльність функціональних служб по всіх заводах відділення, координуючи їхню діяльність по горизонталі.

Достоїнства дивізіональної структури:

-більш тісний зв'язок виробництва зі споживачами,

-прискорена реакція на зміни в зовнішнім середовищі;

-поліпшення координації робіт у підрозділах внаслідок підпорядкування одній особі;

- виникнення в підрозділів конкурентних переваг малих фірм.

Деякі недоліки структури: ріст ієрархічності вертикалі управління; дублювання функцій управління на різних рівнях приводить до росту витрат на утримання управлінського апарата; дублювання робіт для різних підрозділів.

 1. Співвідношення централізації і децентралізації в структурі органів управління фірмою.

Організації, у яких керівництво вищої ланки залишає за собою велику частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших рішень, називаються централізованими. Децентралізовані організації - такі організації, у яких повноваження розподілені по нижчестоящих рівнях управління.

В організаціях із сильно децентралізованими структурами найважливіші рішення часто приймаються тільки службовцями, що займають досить високі посади (не нижче керівника відділу). Така форма децентралізації у великих фірмах називається федеральною децентралізацією.

Для того щоб визначити, наскільки дана організація централізована в порівнянні з іншими, виявляють наступні характеристики:

    • кількість рішень, прийнятих на нижчестоящих рівнях управління. Чим більше число рішень, що приймають нижчестоящі керівники, тим менше ступінь централізації;

    • важливість рішень, прийнятих на нижчестоящих рівнях;

    • наслідки рішень, прийнятих на нижчестоящих рівнях. Якщо керівники середньої ланки можуть приймати рішення, що стосуються більш ніж одної функції, то організація слабко централізована;

    • контроль за роботою підлеглих. У слабко централізованій організації вище керівництво рідко перевіряє повсякденні рішення підлеглих керівників. Переваги централізованих структур полягають у наступному:

 • централізація поліпшує контроль і координацію спеціалізованих функцій, зменшує кількість і масштаби помилкових рішень, прийнятих менш досвідченими менеджерами;

 • сильно централізоване управління дозволяє уникнути ситуацій, при яких одні відділи фірми ростуть і розвиваються за рахунок інших або організації в цілому;

 • централізоване управління дозволяє більш ощадливо і легко використовувати досвід і знання персоналу центрального адміністративного органа.


 
 

Цікаве

Загрузка...