WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Планування людських ресурсів в організації - Реферат

Планування людських ресурсів в організації - Реферат

Ці ознаки можна включити в модель планування. ПЛР можливе за умови активного застосування комп'ютерних систем, що дає змогу об'єктивної обробки існуючої інформації та моделювання потреб у людських ресурсах.

Етапи розробки моделі ПЛР:

  • визначення майбутніх потреб у термінах, кваліфікації, здібностях та інших вимог;

  • виваженість майбутніх потреб відносно рівня наявного штату персоналу;

  • здійснення набору нових працівників або скорочення штату з метою врівноваження запланованих потреб;

  • планування підвищення кваліфікації та перекваліфікація з метою заповнення будь-яких виникаючих прогалин у кадровій політиці організації.

ПЛР забезпечує інформаційний процес та засади для прийняття рішень відносно всієї подальшої діяльності УЛР.

  1. Інструменти і методи планування

Під час планування людських ресурсів визначаються ролі, відповідальність і звітність в проекті, а також створюється план управління людськими ресурсами. Ролі в проекті можуть бути визначені як для окремих людей, так і для груп. Ці люди або групи можуть бути набрані як в самій виконуючій організації, так і зі сторони. План управління людськими ресурсами може включати визначення строків і способів набору членів команди проекту, критерії їх звільнення від участі в проекті, рекомендації по проведенню додаткового навчання, схеми заохочень і нагород, відповідність встановленим нормам, проблеми безпеки, а також визначення впливу плану управління людськими ресурсами на діяльність організації.

Входи

Інструменти і

Методи

Виходи

1. Фактори зовнішнього середовища

2. Активи організаційного процесу

3. План управління проектом

1. Організаційні діаграми і призначення по проекту

2. Налагоджування зв'язків

3. Теорія організації

1. Розподіл ролей і відповідальності

2. Організаційна діаграма проекту

3. План управління людськими ресурсами

Рис. Планування людських ресурсів : входи, інструменти і методи, виходи

Визначення ролей і відповідальності в проекті повинно виконуватися із врахуванням того, як буде здійснюватися залучення до проекту існуючих організацій, а також яким чином на цей момент здійснюється взаємодія між різними людьми по різним технічним аспектам. До факторів зовнішнього середовища підприємства , які мають вплив на корпоративну культуру і структуру підприємства, відносяться наступні:

Організаційні. Які організації або відділи залучаються до участі в проекті? Які механізми взаємодії існують на цей момент між ними? Як склалися на цей момент формальні і неформальні відношення між ними?

Технічні. Які різні навики і спеціальності необхідні для виконання цього проекту? Чи є наявною необхідність забезпечення координації між мовами програмного забезпечення, інженерними підходами або різними типами обладнання? Чи існують будь-які складності для переходу від однієї фази життєвого циклу до іншої?

Міжособистісні. Які офіційні і неофіційні відносини звітності існують на цей момент між кандидатами в члени команди проекту? Які посадові обов'язки кандидатів? Які між ними існують відношення типу "начальник-підлеглий"? Які між ними існують відношення типу "замовник-постачальник"? Які культурні або мовні відмінності між членами команди проекту можуть мати вплив на робочу взаємостосунки? Якій на цей момент існує рівень довіри і поваги між ними?

Логістика. Яка відстань віддаляє людей від модулів, які будуть частинами проекту? Чи знаходяться ці люди в різних місцях, часових поясах або країнах?

Політичні. Які цілі і інтереси кожного із потенційних учасників проекту? Які люди, або групи людей мають неформальний вплив в областях, які є важливими для проекту? Які існують неформальні зв'язки між потенційними учасниками проекту?

Окрім вищеназваних факторів, на вибір членів команди проекту впливають обмеження. В якості прикладів обмежень, що можуть вплинути на гнучкість процесу планування людських ресурсів, можна навести наступне:

Організаційна структура. В організації із базовою слабкою матричною структурою роль менеджера проекту буде відносно слабкою .

Колективні договори. Наявність договорі з профспілками або іншими об'єднаннями працівників може потребувати створення визначених ролей або наявності стосунків звітності.

Економічні умови. В якості прикладу економічних умов, що обмежують можливості по підбору персоналу, можна навести обмеження по набору, скорочення бюджету по навчанню персоналу або нестачу коштів на відрядження.

У мірі формування методології управління проектом зсередини організації накопиченні знання із опиту планування людськими ресурсами в минулому стають доступними в якості активів організаційного процесу, що допомагає в плануванні поточного проекту. За допомогою шаблонів і контрольних списків можна скоротити кількість часу, який витрачається на планування на початкових стадіях проекту і знизить імовірність упущення деяких важливих обов'язків.

Шаблони. В якості прикладів шаблонів, які можуть статися корисними для планування людських ресурсів, можна навести організаційні діаграми проекту, описи позицій, оцінку ефективності проекту і стандартний підхід до вирішення конфліктів.

Контрольні списки. В якості прикладів контрольних списків які можуть статися корисними для планування людських ресурсів, можна навести звичайні схеми розподілу ролей і відповідальності, типові кваліфікації для визначеної посади, проходження визначених курсів навчання, принципи роботи в команді, заходи безпеки, дотримання правових норм і система заохочення.

План управління проектом включає в себе вимоги до ресурсів операцій і опис операцій по управлінню проектом (наприклад, забезпечення якості, управління ризиками і поставками), що допоможуть команді управління проектом визначити всі необхідні ролі і відповідальності.

Вимоги до ресурсів операцій. Під час планування людських ресурсів проекту використовуються вимоги до ресурсів операцій. Поступово у рамках процесу планування людських ресурсів стається оновлення попередніх вимог до потрібних людей і їх кваліфікації.

Існують різні формати документування розподілі ролей і відповідальності членів команди проекту. Більшість форматів відносяться до одного із трьох типів: ієрархічний, матричний або текстовий. Крім того, деякі визначення по проекту вказуються в допоміжних планах по проекту (наприклад, в планах управління ризиками, якістю або комунікаціями). Незалежно від того, яка комбінація методів використовується, мета завжди одна – досягти того, щоб для кожного пакету робіт був назначений один відповідальний за його виконання і щоб кожен член команди чітко розумів свою роль і відповідальність.

Ієрархічні діаграми. Для відображення позиці і взаємостосунків в графічному форматі зверх вниз можна використовувати структуру звичайної організаційної діаграми. Одним із таких способів узагальненого представлення відповідальності є ієрархічні структури робіт (ІСР), основне призначення яких полягає у розбитті результатів поставки проекту на пакети робіт. Організаційна структура (ОС) зовнішньо похожа на ІСР, але організована вона не по результатам поставки проекту, а у відповідності до існуючої структури підрозділів організації (відділів, груп або команд). Під кожним відділом вказується список операцій проекту або пакету робіт. Таким чином, можна побачити всю відповідальність в проекті для цього функціонального підрозділу (наприклад, відділу інформаційних технологій або закупок) в одному місці, поряд із назвою відділу. Ієрархічна структура робіт (ІСР) – це інший різновид ієрархічної діаграми. Вони використовується для розбиття проекту по типах ресурсів. Наприклад, ІСР може відобразити всіх зварників і зварювальне обладнання, що застосовуються для будівництва судна незважаючи на те, що вони розкидані по різним гілкам ОС і ІСР. ІСР може бути корисною для контролю вартості проекту і може бути організована згідно до бухгалтерського обліку, який діє в організації. ІСР може містити і інші категорії ресурсів, не лише людські ресурси.

Матричні діаграми. Матриця відповідальності (МВ) використовується для відображення зв'язків між виконуваними роботами і членами команди проекту. В великих проектах матриці відповідальності можуть бути застосовані на різних рівнях. Наприклад, матриця відповідальності високого рівня може визначати яка група або підрозділ команди проекту відповідає за елемент ІСР. В той час, як матриця відповідальності більш низького рівня використовується всередині групи для розподілу ролей, відповідальності і рівня повноважень в конкретних операціях. Матричний формат, який іноді також називають табличним форматом, дозволяє побачити всі операції, призначені для виконання визначеній людині або відобразити всіх людей, що приймають участь в визначеній операції.

Текстові формати. Для опису розподілу відповідальності для якого потрібні детальні описи, використовуються текстові формати. Зазвичай в цих документах в стислій формі міститься наступна інформація: обов'язки, повноваження і кваліфікація. Ці документи називають по різному, наприклад, "опис посади" або "форма роль - обов'язок – повноваження". Із цих описів і форм можна отримати чудові шаблони для майбутніх проектів, особливо, якщо в процесі виконання проекту оновлення інформації триває за рахунок накопичення знань.


 
 

Цікаве

Загрузка...