WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Важливою попередньою умовою роботи диспетчерської служби є:

1) проектування диспетчеризації виробництва з повним урахуванням особливостей підприємства;

2) чітке визначення місця диспетчерської служби як підсистеми в системі оперативного управління виробництвом;

3) забезпеченість підприємства висококваліфікованими штатними одиницями для диспетчерської служби;

4) регламентація функцій, повноважень і відповідальності працівників диспетчерської служби;

5) наявність надійного внутрівиробничого зв'язку з диспетчерського пункту, обладнаного необхідними технічними засобами;

6) правильна організація роботи диспетчерської служби і забезпечення трудової, планової і виконавчої дисципліни.[16]

Опеартивне координація роботи самим керівником підприємства за роботою його підлеглих неможлива самостійно. Тому доцільно створювати такі диспечерські служби на ТОВ "Металіст" для підвищення ефективності оперативного управління.

3.5. Економічна ефективність запроваджених заходів по удосконаленю роботи служби

Для проведення економічної оцінки ефективності запроваджених заходів по удосконаленню роботи агрономічної та інженерно-технічної служби необхідно встановити, які показники діяльності даних служб були до проведення таких заходів та порівняти їх з тими, які стали після впроваджених заходів. Хотілося б зауважити, що на ТОВ "Металіст" існує невелика кількість працівників апарату управління, а також невелика кількість усього персоналу. Тому необхідно чітко і якісно здійснювати корнтроль за їх діяльністю так, як збої у роботі якоїсь однієї ланки можуть призвести до того, що підприємство в цілому не зможе ефективно функціонувати. Для оцінки ефективності роботи застосовують такі показники, які подані нижче у таблиці.

Таблиця 3.5.1.

Група

Показник

1

2

Загальні результативні

1. Вартість валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь.

2. Вартість валової продукції на 1 людино-день, витрачений у виробництві.

3. Прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь.

Економічність апарату управління

1. Питома вага заробітної плати працівників апарату управління у загальному фонді заробітної плати.

2. Питома вага витрат праці і коштів на управління у собівартості продукції.

Продуктивність управлінської праці

1. Вартість валової продукції на 1 людино-день, витрачений в управлінні.

2. Вартість валової продукції на 1 грн. витрат праці і коштів в управлінні.

1

2

Організованість апарату управління

1. Число ступенів у структурі управління.

2. Наявність конкретних посадових інструкцій.

3. Кількість підлеглих у керівника, начальників цехів, навантаження на бригадирів.

4. Укомплектованість апарату управління.

Результат праці служб управління – творчі та аналітичні узагальнення, ідеї, концепції, які набувають форм управлінських рішень. Кількість цих рішень ще не визначає ефективності результатів праці керівника або спеціаліста. В цілому якість управління сільськогосподарським підприємством визначають за загальної тенденції зростання обсягів виробництва абсолютним співвідношенням кінцевих результатів та витрат. При цьому кінцеві результати не співпадають у часі і просторі з моментом прийняття управлінських рішень. Це ускладнює вимірювання, а потім і оцінку ефективності управлінської діяльності на сільськогосподарському підприємстві.

ВИСНОВКИ

На прикладі ТОВ "Металіст" ми розглянули організацію роботи служб управління у системі управління підприємтсвом і встановили, що дані служби на підприємстві при своєму функціонуванні мають як позитивні, так і негативні сторони. Для забезпечення більш ефективного функціонування служб управління необхідно усунути дані недоліки, а саме:

 • Ееобхідно пам'ятати і чітко дотримувати регламентації функцій управління, уникати дублювання цих функцій та зосереджувати діяльність керівників агрономічної та інженерно-технічної служби лише у межах належної їм компетенції.

 • Уникати великого навантаження на одного працівника апарату упраління, шляхом нагромадження на ньому виконання декількох професій.

 • Здійснювати всебічний аналіз структури робочого часу не лише рядових працівників, а й працівників апарату управління, адже саме від ефективної діяльності керівників цих служб залежить подальша чітка організація роботи на всьому підприємстві.

 • Необхідно також проводити більш глибоке плануванння роботи керівників даних сьужд за для того, щоб кожен керівник знав і пам'ятав про те, що йому необхідно зробити не лише сьогодні, а й майбутньому періоді.

 • Необхідною умовою ефективної організації праці на підприємстві в цілому та керівників служб, зокрема, необхідно створити на підприємстві диспечерську службу, яка буде здійснювати оперативний і якісний контрол за діяльністю даних осіб, саме дана служба зможе ефективно розподіляти обов'язки між керівниками даних служб та забезпечувати високоякісне управління на підприємтсві на протязі всього періоду часу, також дасть можливість швидкого реагування на відхилення у роботі тих чи інших осіб та швидке їх усунення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про господарські товариства" // Голос України, 1991, - 19 вересня

 2. Андрійчук В.Г., Бауер І. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. Навчальний посібник. - К.: 1998. - 314 с

 3. Аппенянский А.И. "Человек и бизнес. Путь совершенства".-М.: Барс, 1995.

 4. Беспалов В.О. Управління сільськогосподарським виробництвом. Навчальний посібник. - К.: "Вища школа", 1992.-256 с

 5. Бовикін В. Новий менеджмент /Управління підприємствами на рівні вищих стандартів: теорія і практика ефективного управління організацією. - М.: ОАО "Економіка" 1997. - 368 с.

 6. Веснин В.Г. Основы менеджмента. Учебник. - М. 1996.

 7. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації. Нав.посібник. - К.: Кондор. -2004. - 598 с

 8. Гірняк О.М., Лазановський ГІ.П. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум. - Львів. Новий світ. 2003. — 336 с.

 9. 3авадський Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК. - К. "Вища школа", 1992

 10. Завадський Й.С. Менеджмент. Т.2. - К., Видавництво Європейського університету, 2002. - 627 с.

 11. Кабушкин Н.И, Основы менеджмента. - Минск, "Экономпресс" 2000.

 12. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. — М.: "Красный Пролетарий", 1995.

 13. Мартиненко Н.М. Основи менеджмента. - К.: Каравела. -

2003.-496 с.

 1. Менеджмент организации. Учебное пособие (Под ред. З.М.Румянцевой). – М 1996.

 2. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: 1998.

 3. Немцов В.Д., Довгань Л.Е., Сінїок Г.Ф. Менеджмент організації. -К. 2000, 392 с

 4. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент (модульний підхід): Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2004. – 299с.

 5. Основи менеджменту в АПК (За ред.Й.С.Завадський). - К.: Вища школа, 1995. - 246 с

 6. Пиличев Н.А., Васильєв А.М. Управление сельскохозяйственным производством. - М.: ВО "Агропромиздат", 1987.

 7. Сухарський В.С. Менеджмент. - Тернопіль. "Астон". 2001. -340 с

 8. Тарнавська Н.П. Пушкар Ф.М. Менеджмент: теорія і практика. - Тернопіль, 1997.

 9. Шевельова С.О. Аграрний менеджмент. - Тернопіль, 2000. — 219 с.

 10. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию.Научно-практическое пособие. - К.: Україна, 1994. - 399 с.

 11. Проектування систем управління та менеджменту. Практикум. За ред. Проф..Й.С.Завадського. - К.: "Урожай", 1994.-204 с


 
 

Цікаве

Загрузка...