WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Організація служб управління в системі управління підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Саме чітка регламентація функцій управління між структурними підрозділами апарату упраління дасть можливість підприємтсву отримати більш високі результати діяльності цих структурних одиниць.

3.2. Аналіз стукрури робочого часу спеціалістів служби

Для удосконалення організації управлінської праці треба проводити аналіз витрат робочого часу за допомогою:

 1. Порівняння фактичних витрат часу з нормативами.

 2. Порівняння фактичних витрат праці з усередненими показниками.

 3. Хронометражу – спостереження і вимірювання витрат робочого часу на окремі елементи операції.

Хронометраж може бути:

 • безперервним;

 • вибірковим – для окремих елементів операцій;

 • цикловим – застосовують при спостереженні за найкоротшими елементами шляхом об'єднання їх групи у різні комбінації.

За допомогою хронометражу вивчається тільки час основної роботи, який повторюється з кожною одиницею продукції.

Основні задачі хронометражу:

встановлення нормальної тривалості витрат оперативного часу ( для технічних норм);

розробка нових та перевірка діючих нормативів часу на ручні та машинно-ручні прийоми та комплекси прийомів оперативного часу;

вивчення прийомів роботи передових працівників з цілью розповсюдження та узагальнення цього досвіду;

встановлення раціонального складу операції.

Етапи проведення хронометражу:

підготовка до хронометрування ;

спостереження і заміри тривалості окремих елементів операції;

обробка матеріалів спостережень по кожному прийому ;

аналіз одержаних даних ;

висновки.

Підготовка до спостереження складається в детальному вивченні операцій запису даних про неї ( сировина, матеріали, інструмент, обладнання та пристрої) та про робітника ( прізвище, професія, стаж,розряд). Підготовка до спостереження закінчується роз'сненням робітнику цілей та задач хронометражу.

При проведенні хронометражу важливо правильно підібрати час для його проведення. Не рекомендується проводити хронометраж на початку або в кінці зміни. Краще всього прволити спостереження в період так званого темпа роботи, який встановився, приблизно 1,5-2 год після початку зміни.

Хронометраж проводять при допомозі секундомірів ( однострілкових або двухстрілкових).

Час при хронометражу вимірюють двума способами по плинному часі (неперервний спосіб) та окремими відліками ( збиральний спосіб).

Плинний час записують по вертикалі зверху вниз по закінченні виконання всіх прийомів операції виконують повторний запис, починаючи з першого прийому.

Слідуючий етап хронометражу – обробка та аналіз отриманих матеріалів. Обробку матеріалів починають з обчислення тривалості елемента операції прийому. Шляхом віднімання з послідуючого запису попередній, знаходять тривалість прийому. Ряд значень тривалості прийому складає хронометражний ряд (хроноряд).

При проведенні хронометражу можуть бути допущені неточності в записах, відхилення нормальних умов виконання прийому.

Заміри по яким є зауваження в листі спостережень, повинні бути виключені із хроноряду. Для того, щоб встановити правильність проведених спостережень або так звану ступінь розсієння хронометражного ряду, визначають фактичний коефіцієнт стійкості по кожному хроноряду, тобто відношення максимальної тривалості елементу до мінімальної, і порівнюють його з нормальними (допустимими ) коефіцієнтами.

Якщо фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду менше нормального або йому рівний, то хроноряд потрібно рахувати стійким, якщо фактичний коефіцієнт стійкості перевищує допустимий (нормальний), то хроноряд вважається нестійким.[13]

 1. Метод спрощених спостережень – передбачає використання звичайного годинника.

 2. Фотографія робочого часу – застосовують для встановлення структури його витрат протягом робочого дня.

Індивідуальна фотографія робочого дня.

Найбільш розповсюдженим видом фотографії робочого дня є індивідуальна.

Індивідуальною фотографією робочого дня називається спостереження усіх витрат робочого часу протягом періоду спостереження та заміри часу по ним.

В залежності від кількості об'ктів спостереження і техніки виконання розрізняють індивідуальну, групову, бригадну, маршрутну, самофотографію робочого дня та фотографію виробничого прцесу.

Перед проведенням фотографії робочого дня необхідно ознайомитися з техніко-організаційними умовами робочого місця, тобто з послідовністю роботи виконавця, постачання робочого місця сировиною, матеріалами і т.п. ; встановити в яких одиницях виміру і яким шляхом проводиться облік випущеної продукції; розповісти робітникові цілі та задачі проведення фотографії.

Спостереження записують в спеціальну картку, яка складається з титульної частини, листа спостережень, результатів спостережень та висновків.

Титульну частину карти заповнюють до початку спостереження. В ній знаходяться дані, які характеризують сировину або напівфабрикати, роботу та навколишні умови, дані про робітника, обладнання та пристрої.

В листі спостережень карти фотографії робочого дня записують всі витрати часу.

Витрати часу фіксують в годинах та хвилинах з точністю до 1/2 хвилини.

Для замірів часу використовують годинник з секундною стрілкою. Після запису часу початку спостереження слідкують за змінами на робочому місці, причомув момент зміни роблять запис в графі "Найменування явищ", а при закінченні зміни записують час в графу " Плинний час".

По закінченню спостереження вираховують тривалість кожного запису (операції) шляхом віднімання поточного часу наступного заміру від попереднього часу заміру. Отримана різниця відображає тривалість поточного запису.

Далі проводять обробку одержаних даних, аналіз результатів спостереження і проектування раціонального режиму робочого дня. В ньому показують фактичні втрати робочого часу і причини цих втрат.[7]

 1. Метод мікроелементного нормування

Для визначення раціональної тривалості ручних операцій та прийомів використовують метод мікроелементного нормування.

При цьому дії та рухи розчленовують на мікроелементи, що виконуються робітниками у робочому процесі як технологічні ( основні ) і переміщувальні. Кожен елемент ручної операції поділений на мікроелементи ( взяти, перемістити або розумової дії ). Кожен мікроелемент зкладаеться з окремих мікродій які можуть бути за тривалістю виконання рішучі або пристосовні.

Розчленовуючи прийом на мікроелементи і використовуючи на них розроблені нормативи часу, можна сконструювати норму часу на прийом не спостерігаючи за робітником у робочому процесі. Норми часу на мікроелементи встановлені у тисячних долях хвилини.[23]

На підприємстві для аналізу структури робочого часу працівників апарату управління використовують лише метод спрощених спостережень, який не дає змоги у повній мірі оцінити роблоту даних служб. Хотілося б також зауважити, що для полегшення аналізу робочого часу працівників служб апарату управління необхідно витрати часу ділити на такі функції

 • обміркування проблем, розробка рішень, підготовка документів;

 • керівництво людьми;

 • прогнозування і планування;

 • підготовка різних заходів;

 • контроль за підлеглими

 • здійснення зовнішніх комунікацій.

Лише застосування усіх цих заходів у комплексі дасть змогу вищому керівництву підприємтсва об'єктивно оцінити роботу тієї чи іншої служби.

3.3. Організація планування роботи

Планування означає підготування до реалізації цілей і упорядкування часу. Головна перевага, що досягається шляхом планування роботи складається в тому, що планування часу приносить виграш у часу, практичний досвід говорить, що час затрачений на планування призводить до скорочення часу на використання й у кінцевому рахунку призводить до економії часу в цілому. Але при цьому не можна вважати те, що чим більше часу ми витрачаємо на планування, тим більше часу ми заощадимо. В часу, як у багатьох інших процесів, колись наступає оптимум, після якого подальше планування не має змісту. Але все ж, як я думаю, якщо приділяти хоча б 10 хвилин у день, то можна з заощаджувати до 2-х годин.


 
 

Цікаве

Загрузка...