WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

В середньому за 3 роки загальна вартість товарної продукції складає 2263,3 тис.грн. і коливається в межах від 1795 до 2967 тис. грн. відповідно в 2004 та 2005 роках.

В середньому за 3 років продукція рослинництва складає 39,96 % всієї товарної продукції, з яких зернові - 23,28 %, а цукрові буряки -12,00 %.

Що ж до галузі тваринництва, то тут добре розвинуте молочне скотарство, (велика рогата худоба - 23,77 %, молоко - 19,65%). Галузь свинарства знаходиться в не найкращому стані і складає лише 1,31 % від вартості товарної продукції. Тому можна стверджувати, що виробничий напрямок господарства -зерново-буряковий із розвинутим молочним скотарством.

Необхідно звернути свою увагу на економічні показники СТОВ "Новоселиця", які наведені в таблиці 2.5

Таблиця 2.5.

Основні економічні показники СТОВ "Новоселиця", тис. грн.

Показники

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Валова продукція в порівняльних цінах, тис. грн.

3058

3210

3646

Середньорічна вартість основних фондів, тис грн.

5031

1574

1935

Виручка від реалізації продукції, тис. грн..

2028

1795

2967

Собівартість продукції, тис.грн.

1613

1403

2920

Прибуток (збиток), тис.грн.

415

392

47

Норма прибутку, %

8,25

24,90

2,43

Рівень сукупної рентабельності, %

25,13

27,94

1,61

Аналізуючи дані таблиці слід відмітити, що показники в 2005 році порівняно з 2003 р. погіршились .Так, прибуток коливається, зменшився з 415 тис. грн. - до 47 тис. грн., рівень рентабельності - з 25,73 % до 1,61%. Найбільш вдалим був 2004 рік (норма прибутку 24,90%, рівень рентабельності - 27,94%).

Загалом є всі передумови вважати, що господарство надалі буде успішно розвиватися. Для цього є багато сприятливих для розвитку умов. Серед них:

  • добра та цілеспрямована праця працівників та управлінського персоналу;

  • господарство має досить добрі та нові потужності;

  • господарство розвиває не тільки галузь рослинництва, але й тваринництво;

  • в господарстві добре налагоджені зв'язки зі збутовими і постачальницькими організаціями.

Основними ж напрямками роботи повинно стати покращення організації виробництва галузі тваринництва, підвищення продуктивності тварин за рахунок нових технологій, купівлі високопродуктивних порід тварин, покращення механізації робіт.

2.2. Реалізація методу прийняття рішень в господарстві

В даному господарстві при прийнятті управлінських рішень керівник здебільшого користувався власним досвідом та інтуїцією. Але нові умови господарювання, пов'язані з швидкою зміною кон'юнктури ринку, жорсткою конкуренцією змусила керівництво переглянути свої погляди на процес прийняття рішень. Особливо в маркетинговій і виробничій діяльності. Одним з нових методів прийняття управлінських рішень в цих сферах господарського життя став експертний метод, коли господарство запрошувало висококваліфікованих спеціалістів для вирішення тієї чи іншої причини.

При цьому враховувалася не тільки вчасність та швидкість прийняття управлінського рішення, а його ефективність.

Наприклад, керівництву підприємства потрібно встановити ціну на новий товар. При цьому відсутня залежність між якісними характеристиками товару та його ціною, тобто споживчі властивості продукції неможливо передати кількісно. В такому випадку запрошуються експерти, які працюють з даним товаром на певному сегменті ринку. На основі експериментальних оцінок кожному параметру в залежності від його значимості для споживачів привласнюється визначена вага (коефіцієнт значимості) і в залежності від ступеня задоволення споживачів даним параметром у базисного і нового виробів визначається кількість балів. Причому сума ваг повинна дорівнювати 1, тобто повинно виконуватися умова:

Далі визначається середньозважена сума балів базисного виробу і знаходиться ціна одного бала:

де Руд - ціна одного бала; Рб - ціна базисного виробу; Вбі - кількість балів у базисного виробу по і-му параметрі; аі - вага і-го параметра.

Після цього розраховується середньозважена сума балів нового виробу і збільшується на ціну одного бала:

де Вні - кількість балів у нового виробу по і-му параметрі. Поєднуючи формули, одержуємо:

Однак слід зазначити суб'єктивність визначення кількості балів і значимості параметра; крім того, при великій кількості параметрів ваги приймають значення, близькі до нуля, що нівелює вплив різних параметрів на піну.

Наприклад, наше підприємство почало вирощувати новий вид сої з значним вмістом рослинної олії. Як визначити ціну її продажу. Одним з шляхів може бути встановлення ціни з врахуванням середньої по країні. Але тут не буде врахована якість нашого товару.

Іншим шляхом може бути запрошення експертів, які визначать ціну параметру якості, в нашому випадку одиниці олії. Припустимо експерти визначили, що 1% олії коштує 0,2 грн. Тоді помноживши даний показник на питомий вміст олії ми отримаємо реальну вартість нашого товару.

Іншим прикладом застосування експертного методу прийняття рішення, є розробка експертного оцінювання наших кредиторів.

Аналіз ситуації, яка склалася в агропромисловому секторі, свідчить, що багато господарств зазнають фінансового краху з надзвичайно ризикованою кредитною політикою. Чимало господарств мають сьогодні збитки тому, що давали свою продукцію на давальницьких умовах або з відстрочкою платежу. За оцінкою експертів, близько половини сум не повертаються господарствам. Причина цього - в низькому професійному рівні менеджменту в агарній сфері, зокрема в тому , що немає науково обґрунтованої методики оцінки

кредитоспроможності та ризику неповернення грошей і в результаті, вибору клієнтів, а також у тому, що бракує спеціалістів, компетентних у підготовці і прийнятті рішень про прийнятність та умови постачання продукції в кредит.

Специфіка кредитного ризику полягає в тому, що його дуже важко обчислити за допомогою математичного апарату і виразити в цифрах. Це пояснюється тим, що існує велика кількість факторів, що формують кредитний ризик, і вплив цих факторів можна оцінити лише на логічному рівні а вираженню математично вони не підлягають.

При оцінці ризику часто необхідно оперувати специфічними якісними оцінками, котрі не піддаються формальному описанню та документальному оформленню.

Відомо, що джерелом кредитної інформації є як офіційна звітність клієнта так і неформальні данні . Вони представлені в основному якісними показниками, такими як якість управління та діяльність керівництва фірми, репутація керівників, аж до їх морального обличчя, надійність внутріфірмового контролю, обґрунтованість рішень, що приймаються на фірмі, дотримання закону і договірних зобов'язань, стан платіжної дисципліни, обліку, звітності, перспективи розвитку підприємства та багато іншого.

Є багато методів для визначення впливу окремих факторів на формування кредитного ризику, тобто в принципі можливо оцінити кредитний ризик з окремих сторін, а вивести одну агрегатну оцінку на математичному рівні практично неможливо через те, що фактори впливу мають різну природу.

В цьому випадку необхідно використовувати експертний метод оцінки який базується на опитуванні думок певної кількості фахівців ( експертів ) з подальшою обробкою отриманих результатів . Цей метод дає можливість об'єднати результати аналізу відокремлених факторів та досвіду експертів із зазначеного питання.

В практиці застосовується правило шести "Сі" : Character (характер позичальника) capacity (фінансові можливості) caital (капітал, грошові кошти) collateral (забезпечення) condition (загальноекономічні умови) control (контроль). Кожний з розділів зазначених вище характеризує певну сторону діяльність позичальника і може надати необхідну інформацію для складання прогнозів на майбутнє . Більш детальна характеристика правила шести "СІ" наведена у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Схема проведення кредитного аналізу (правило шести "СІ") в господарстві

Характер

Знатність

Грошові кошти, капітал

Забезпечення

Загальноекономічні умови

Контроль

Кредитна історія клієнта

Дієздатність клієнта і гарантів


 
 

Цікаве

Загрузка...