WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ СТОВ „НОВОСЕЛИЦЯ"

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства.

СТОВ "Новоселиця" базує свою діяльність в селі Новосельці Катеринопільського району Черкаської області.

Територія земельних угідь розміщена в центральній зоні Лісостепу і Південно - західній частині Черкаської області. Від обласного центру м. Черкас СТОВ "Новоселиці" розміщене на відстані 145 км, а від районного м. Катеринопіль-3 км.

Середньорічна кількість опадів становить 500 мм з коливанням від 400 до 600 мм. Найбільше їх припадає на червень - липень (75 мм) і найменше на лютий (20 - 22 мм). Часто спостерігаються посушливі періоди і суховії. Тому боротьба за нагромадження та зберігання вологи має першочергове значення.

Середньорічна температура повітря - 12 °С. Максимальна температура рівна +38 + 40 °С в червні - липні, а найнижча - в січні - 25 °С. Найдовша тривалість снігового покриву 104 дні при середній висоті 14 см. Глибина промерзання ґрунту в середньому дорівнює 55 - 60 см. Спостерігаються досить тривалі інтенсивні відлиги. Зміна їх морозами створює несприятливі умови для перезимівлі озимих культур і багаторічних трав. Літо характерне високими сталими температурами. Період із середньомісячною температурою вище 5° С, що збігається з вегетаційнім періодом основних сільськогосподарських культур триває - 190 - 200 днів.

Рельєф по всій території господарства нерівний, має яри і горби. Ґрунтові води залягають на глибині до 10м. Територію села також займають лісові насадження, які відіграють важливу роль у всіх ланках народного господарства.

До складу господарства входять такі виробничі підрозділи як тваринницька ферма, машинно-тракторний парк, овочева бригада, зернопереробний цех, рільнича бригада, олійня, ковбасний цех, хлібопекарня.

Господарство володіє певною площею ріллі, яка представлена на приклаіі рис. 2.1

Рис. 2.1 Площа ріллі в СТОВ "Новоселиця" протягом 2003 - 2005 рр. Аналіз даного рисунка показує про зростання площі ріллі в 2005 році порівняно з 2003 роком на 115 га і складає 1555 га.

Трудові ресурси є невід'ємною частиною будь-якого виробництва. Це сукупність здатних до праці людей, що безпосередньо беруть участь у матеріальному виробництві та духовному житті суспільства. Значною мірою виробництво залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами, їх раціонального використання. Трудові ресурси є основною складовою частиною продуктивних сил, а їх праця – вирішальним фактором виробництва. Уміле їх використання забезпечує високу продуктивність, фондовіддачу. Ефективність використання трудових ресурсів залежить багато в чому від управління ними. Як свідчить світовий досвід у більшості випадків підприємства та організації зазнавали значних збитків через помилки у сфері менеджменту. Тому необхідно ретельно проаналізувати забезпеченість трудовими ресурсами, визначити продуктивність праці, порівняти її у динаміці за декілька років, визначити тенденції використання в майбутньому, опираючись на досвід кращих господарств, розробити систему стимулювання та заохочення працівників, покращити соціальну інфраструктуру для того, щоб створити привабливі умови праці для молоді, талановитих спеціалістів. Склад і чисельність трудових ресурсів представлено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Наявність трудових ресурсів в СТОВ "Новоселиця" Катеринопільського району Черкаської області, осіб

Категорії працівників

2003р.

2004р.

2005р.

Середньорічна чисельність працівників зайнятих в с-г. виробництві

234

186

165

в рослинництві

84

71

78

в тваринництві

150

115

87

з них працівники постійні

189

152

135

наймані

7

9

8

службовці

38

25

22

в т. ч. керівники

13

9

8

спеціалісти

25

19

14

Протягом 2003 - 2005 років спостерігається тенденція до скорочення загальної кількості трудових ресурсів на 69 працівників. Спостерігається скорочення як працівників рослинництва так і працівників тваринництва, що зумовлене низьким рівнем оплати праці, небажанням працівників працювати у неналежних умовах і за низьку платню.

Розвиток сільського господарства значною мірою залежить від стану матеріально-технічної бази, головною ланкою якої є основні фонди, їх склад і раціональне співвідношення. Розглянемо в таблиці 2.3 забезпеченість основними засобами господарства в динаміці за 3 роки.

Таблиця 2.3.

Забезпеченість господарства основними засобами СТОВ "Новоселиця" Катеринопільського району Черкаської області

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн

5031

1574

1935

Вартість валової продукції рослинництва і тваринництва в співставних цінах 2000 р, тис.грн

3058

3210

3646

Середньорічна чисельність робітників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.

234

186

165

Фондозабезпеченість, тис.грн.

349,38

102,74

124,44

Фондоозброєність, тис.грн.

21,50

8,46

11,73

Фондоємкість, грн.

1,65

0,49

0,53

Фондовіддача, грн.

0,61

2,04

1,88

Загальна вартість основних фондів за останні 3 роки зменшилась більш як в 2,5 рази і становить 1935 тис.грн. За період з 2003 по 2005 роки фондозабезпеченість зменшилась на 224,94 тис. грн. і становить 124,44 тис. грн. Дане зменшення фондозабезпеченості говорить про те, що підприємство зменшує кількість наявних у нього фондів. Протягом останніх трьох років фондоозброєність зменшилась до рівня 11,73 тис.грн. Щодо показника фондовіддачі, то він зріс у 2005 році у порівнянні з 2003 роком до рівня 1,88 грн.

Важливим фактором підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є спеціалізація виробництва, так як за допомогою саме спеціалізації можна говорити про те, чим займається підприємство, яка мета його діяльності і на які галузі воно спрямовує свою головну направленість. Тому для того, щоб визначити напрямок спеціалізації нам потрібно розглянути розмір товарної продукції в динаміці по господарству за 3 аналізовані роки (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4.

Склад і структура товарної продукції СТОВ "Новоселиця" Катеринопільського району Черкаської області, тис. грн.

Види товарної продукції

2002 р.

2003 р.

2004 р.

В середньому за 3 роки

тис. грн.

%

Зернові і зернобобові

516

361

704

527,0

23,28

Соняшник

68

85

122

91,7

4,05

Цукровий буряк

356

127

332

271,7

12,00

Інша продукція рослинництва

13

8

21

14,0

0,62

Всього по рослинництву

953

581

1179

904,3

39,96

ВРХ

455

535

624

538,0

23,77

Свині

44

16

29

29,7

1,31

Молоко

442

433

459

444,7

19,65

Інша продукція тваринництва

6

8

17

10,3

0,46

Всього по тваринництву

947

992

1129

1 022,7

45,18

Промислова продукція

93

74

51

72,7

3,21

Реалізація іншої продукції

35

148

608

261,7

11,65

Всього по галузях

2028

1795

2967

2 263,3

100,00


 
 

Цікаве

Загрузка...