WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Після складання й твердження списку експертам посилає повідомлення про включення їх до складу експертної групи. Якщо експертне оцінювання виробляється методом анкетування, то одночасно з повідомленням про включення в експертну групу всім експертам висилається анкета з необхідними інструкціями для їхнього заповнення. Повідомленням експертам про включення їх в експертизу закінчується робота з підбору експертів (7, С.88).

Опитування - головний етап спільної роботи групи керування й експертів. Основним змістом опитування є:

 • постановка завдання й пред'явлення питань експертам;

 • інформаційне забезпечення роботи експертів;

 • вироблення експертами суджень, оцінок, пропозицій;

 • збір результатів роботи експертів.

Можна назвати три типи завдань, які вирішуються в процесі опитування:

  • оцінка якісних або кількісна заданих об'єктів;

  • побудова нових об'єктів;

  • побудова й оцінка нових об'єктів.

При колективній експертизі використаються наступні основні види опитування: дискусія, анкетування й інтерв'ювання, метод колективної генерації ідей, або мозковий штурм.

Анкетування може проводитися зі зворотним зв'язком або без нього. При анкетуванні зі зворотним зв'язком опитування експертів виробляється в кілька етапів з доведенням до відомості експертів деяких результатів опитування на попередньому етапі, включаючи оцінки окремих експертів і їхню аргументацію.

Головним в організації опитування є забезпечення максимуму інформації й максимуму творчої активності, самостійності експерта. Необхідно прагнути довести до кожного експерта по можливості всю інформацію, що ставиться до аналізованого явища, який розташовують як експерти, так і організатори опитування, не позбавляючи в той же час експерта творчої самостійності й активності.

Однак можливості експерта по переробці інформації обмежені. У результаті експерт може прийняти рішення, не використовуючи всієї інформації, наявної в його розпорядженні. Крім того, нова інформація сприймається людиною з певним внутрішнім опором і не відразу впливає на вже сформовані суб'єктивні оцінки. Відношення до нової інформації доброзичливе, а сприйняття й використання її повніше, якщо вона представляється в дохідливої, яркою й компактною формою.

Із цих психологічних особливостей треба необхідність надання експертам можливостей для фіксації вступник інформації шляхом ведення записів, використання технічних засобів, а також необхідність попередньої обробки інформації й подання її експертам у найбільш сприйманій формі.

Необхідно підкреслити суперечливість значення обміну експертами інформацією, тому що одержання такої інформації приховує небезпеку втрати творчої незалежності в побудові моделі об'єкта експертом. Дозвіл цього протиріччя повною мірою неможливо, і при кожній експертизі її організатори повинні знаходити розумний компроміс, насамперед, шляхом вибору виду опитування, форми й ступеня спілкування експертів.

Кожний з видів опитування має свої достоїнства й недоліки в побудові обміну інформацією між експертами й в організації їхньої незалежної творчості. Вибір того або іншого виду опитування визначається багатьма факторами, з яких основними є:

 • мета й завдання експертизи;

 • істота й складність аналізованої проблеми;

 • повнота й вірогідність вихідної інформації;

 • необхідні обсяг і вірогідність інформації, одержуваної в результаті опитування;

 • час, відведений на опитування: й експертизу в цілому;

 • припустима вартість опитування, і експертизи в цілому;

 • кількість експертів і членів групи керування, їхньої характеристики.

Анкетування є найбільш ефективним і найпоширенішим видом опитування, тому що дозволяє щонайкраще сполучати інформаційне забезпечення експертів з їхньою самостійною творчістю.

1.4. Характеристика експертних систем для прийняття рішень.

При експертному методі прийняття управлінських рішень часто використовуються експертні системи. Експертні системи дають можливість спеціалісту одержувати консультації експертів стосовно будь-яких проблем, про які ці системами накопичили знання. Розв'язання спеціальних задач вимагає спеціальних знань. Проте не кожна компанія може собі дозволити тримати у своєму штаті експертів по всім пов'язаним із її роботою проблемам або навіть запрошувати їх щоразу, коли виникає якась проблема. Головна ідея використання технології експертних систем полягає в тому, щоб одержати від експерта його знання і, загрузивши їх у пам'ять комп'ютера, використовувати їх кожного разу, коли в цьому виникає необхідність. Все це надає можливість використовувати технологію експертних систем у якості систем, що дають поради. Подібність інформаційних технологій, які використовуються в експертних системах і системах підтримки прийняття рішень, проявляється в тому, що обидві вони забезпечують високий рівень підтримки прийняття рішень. Проте між ними існують три суттєві відмінності: Перша пов'язана з тим, що рішення проблеми в рамках систем підтримки прийняття рішень відображує рівень її розуміння користувачем і його можливості одержати й осмислити рішення. Технологія експертних систем, навпаки, пропонує користувачу прийняти рішення, яке виходить за рамки його можливостей. Друга відмінність зазначених технологій проявляється у здатності експертних систем пояснювати свої міркування у процесі одержання рішення. Дуже часто ці пояснення виявляються більш важливими для користувача, чим саме рішення. Третя відмінність пов'язана з використанням нового компонента інформаційної технології - знань. Основними компонентами інформаційної технології, яка використовується в експертній системі, є; інтерфейс користувача, база знань, інтерпретатор, модуль створення системи (1, С.54).

Спеціаліст використовує інтерфейс для введення інформації і команд в експертну систему та одержання вихідної інформації з неї. Команди містять у

собі параметри, що спрямовують процес опрацювання знань. Інформація звичайно видається у формі значень, що присвоюються певним змінним. Технологія експертних систем передбачає можливість одержувати в якості вихідної інформації не тільки рішення, але і необхідні пояснення. Розрізняють два види пояснень: пояснення, що видаються за вимогою. Користувач у будь-який момент може зажадати від експертної системи пояснення своїх дій; пояснення отриманого рішення проблеми, Після одержання рішення користувач може зажадати пояснень того, як воно було отримано. Система повинна пояснити кожний крок своїх міркувань, що ведуть до розв'язання задачі. Хоча технологія роботи з експертною системою не є простою, інтерфейс користувача цих систем є дружнім і звичайно не викликає труднощів при веденні діалогу. База знань. Вона містить факти, що описують проблемну галузь, а також логічний взаємозв'язок цих фактів. Центральне місце в базі знань належить правилам. Правило визначає, що варто робити в даній конкретній ситуації, і складається з двох частин: умова, яка може виконуватися або ні, і дія, яку варто виконати у випадку виконання умови. Всі правила, які використовуються в експертній системі, утворюють систему правил, яка навіть для відносно простої системи може містити у собі декілька тисяч правил. Інтерпретатор. Це частина експертної системи, що виконує у певному порядку опрацювання даних, які знаходяться в базі знань. Технологія роботи інтерпретатора зводиться до послідовного розгляду сукупності правил (правило за правилом). Якщо має місце дотримання умови, що міститься в правилі, то виконується певна дія, і користувачу надається варіант вирішення його проблеми. Крім того, у багатьох експертних системах уводяться додаткові блоки: база даних, блок розрахунку, блок введення і коректування даних. Блок розрахунку необхідний у ситуаціях, пов'язаних із прийняттям управлінських рішень. При цьому важливу роль грає база даних, де містяться планові, фізичні, розрахункові, звітні та інші постійні або оперативні показники. Блок введення і коректування даних використовується для оперативного і своєчасного

відображення поточних змін у базі даних. Модуль створення системи. Він служить для створення набору (ієрархії ) правил. Існують два підходи, що можуть бути покладені в основу модуля створення системи: використання алгоритмічних мов програмування і використання оболонок експертних систем. Для представлення бази знань спеціально розроблені мови Лісп і Пролог, хоча можна використовувати і будь-яку відому алгоритмічну мову. Оболонка експертних систем являє собою готове програмне середовище, що може бути пристосоване для вирішення певної проблеми шляхом створення відповідної бази знань. У більшості випадків використання оболонок дозволяє створювати експертні системи швидше і легше в порівнянні з програмуванням.

Загалом експертні системи використовуються великими компаніями, де виникає багато різноманітних проблем, які пов'язані насамперед з одним типом виробництва. Саме типовість даних проблем і дає можливість за допомогою експертних систем, які були побудовані на підприємстві швидко і ефективно їх вирішувати за короткий проміжок часу.


 
 

Цікаве

Загрузка...