WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Першим етапом організації робіт із застосування експертного оцінювання є підготовка й видання керівного документа, у якому формулюється мета роботи Й основні положення по її виконанню. У цьому документі повинні бути відбиті наступні питання: постановка завдань експерименту; мети експерименту; обґрунтування необхідності експерименту; строки виконання робіт, завдання й склад групи керування; обов'язку й права групи; фінансове й матеріальне забезпечення робіт.

Для підготовки цього документа, а також для керівництва всією роботою призначається керівник експертизи. На нього покладає формування групи керування й відповідальність за організацію й роботи.

Після формування група керування здійснює роботу з підбора експертної групи приблизно в такій послідовності: з'ясування розв'язуваної проблеми; визначення кола областей діяльності, пов'язаних із проблемою; визначення часткового складу експертів по кожній області діяльності; визначення кількості експертів у групі; складання попереднього списку експертів з урахуванням їх місцезнаходження; аналіз якостей експертів і уточнення списку експертів у групі; одержання згоди експертів на участь у роботі; складання: остаточного списку експертної групи.

Паралельно із процесом формування групи експертів група керування проводить розробку організації й методики проведення опитування експертів. При цьому вирішуються наступні питання", місце й час проведення опитування, кількість і завдання турів опитування; форма проведення опитування; порядок фіксації й збору результатів опитування; склад необхідних документів (20 С.56).

Наступним етапом роботи групи керування є визначення організації й методики обробки даних опитування. На даному етапі необхідно визначити завдання й строки обробки, процедури й алгоритми обробки, сили й засоби для проведення обробки.

У процесі безпосереднього проведення опитування експертів і обробки його результатів група керування здійснює виконання комплексу робіт відповідно до розробленого плану, коректуючи його в міру необхідності по змісту, строкам і забезпеченню ресурсами.

Останнім етапом робіт для групи керування є оформлення результатів роботи. На цьому етапі виробляється аналіз результатів експертного оцінювання; складання звіту; обговорення й схвалення результатів; подання підсумків роботи на затвердження; ознайомлення з результатами експертизи організацій і осіб.

Для реалізації процедури експертного оцінювання необхідно сформувати групу експертів. Загальною вимогою при формуванні групи експертів є ефективне рішення проблеми експертизи. Ефективність рішення проблеми визначається характеристиками вірогідності експертизи й витрат на неї.

Вірогідність експертного оцінювання може бути визначена тільки на основі практичного рішення проблеми й аналізу її результатів. Використання експертів саме й обумовлене тим, що відсутні які-небудь інші способи одержання інформації. Тому оцінка вірогідності експертизи може здійснюватися, як правило, тільки по апостеріорним даним. Якщо експертиза проводиться систематично із приблизно тим самим складом експертів, то з'являється можливість нагромадження статистичних даних по вірогідності роботи групи експертів і одержання стійкої числової оцінки вірогідності. Цю оцінку можна використати в якості апріорних даних про вірогідність групи експертів для наступних експертиз.

Вірогідність групового експертного оцінювання залежить від загального числа експертів у групі, часткового складу різних фахівців у групі, від характеристик експертів (7, С.46).

Визначення характеру залежності вірогідності від перерахованих факторів є ще однією проблемою процедури підбора експертів.

Складною проблемою процедури підбора є формування системи характеристик експерта, що істотно впливають на хід і результати експертизи. Ці характеристики повинні описувати специфічні властивості фахівця й можливі відносини між людьми, що впливають на експертизу. Важливою вимогою до характеристик експерта є вимірність цих характеристик.

Ще однією проблемою є організація процедури підбору експертів, тобто визначення чіткої послідовності робіт, виконуваних у процесі підбора експертів і необхідних ресурсів для їхньої реалізації.

Максимальне число експертів у групі перевіряється на обмеження по фінансових ресурсах. Визначивши залежність між вірогідністю, кількістю експертів і витратами на оплату, група керування представляє керівництву цю інформацію й формулює можливі альтернативи рішень. Такими альтернативами можуть бути або зниження вірогідності результатів експертного оцінювання до рівня, що забезпечує виконання обмеження по витратах на оплату експертів, або збереження вихідної вимоги на вірогідність експертизи й збільшення витрат на оплату експертів.

Наступним етапом роботи з підбору експертів є складання попереднього списку експертів. При складанні цього списку проводиться аналіз якостей експертів. Крім обліку якостей експертів, визначаються їхнє місцезнаходження й можливості участі обраних фахівців в експертизі. При оцінці якостей ураховується думка людей, що добре знають кандидатів в експерти (2, С.69).

Суть методики зводиться до того, що рядові фахівців пропонується висловити думку про обліковий склад експертної групи. Якщо в цьому списку з'являються особи, що не ввійшли у вихідний список, їм теж пропонується назвати фахівців для участі в експертизі. Після декількох етапів буде отриманий досить повний список кандидатів у групу.

За результатами опитування складається матриця, по рядках і стовпцям якої записуються прізвища експертів, а елементами таблиці є змінні

1, якщо j-й експерт назв і-го

0, якщо j-й експерт і-го

При цьому експерт може включати себе або не включати в експертну групу (тобто Хіj=0 або хij=1). По даній таблиці можна обчислити відносні коефіцієнти компетентності, використовуючи алгоритм рішення задач про лідера [1]. Уведемо відносні коефіцієнти компетентності nпорядку для кожного експерта

K1n = (3)

порядку коефіцієнта компетентності. Коефіцієнти компетентності нормовані так, що їхня сума дорівнює одиниці:

(4)

По формулі (3) можна обчислити значення компетентності для різних порядків, починаючи з першого. При h=1 вираження (3) буде мати вигляд:

(5)

Зміст цієї формули у тому, що підраховується число голосів, поданих за і-го експерта і поділяється на загальне число голосів, поданих за всіх експертів. Таким чином, коефіцієнт компетентності першого порядку - це відносне число експертів, що висловилися з а включення і-го експерта в групу.

Відносний коефіцієнт компетентності другого порядку одержують з (І) для h =2 за умови, що kj1 (j = 1, 2 ... m) визначені по (5):

Коефіцієнти другого порядку являють собою відносну кількість голосів, зважених коефіцієнтом компетентності першого порядку.

Послідовно обчислюючи відносні коефіцієнти компетентності більш

високого порядку, можна переконатися, що процес швидко сходиться після 3 – 4 обчислень, тобто відносні коефіцієнти швидко стабілізуються. У загальному випадку коефіцієнти відносної компетентності визначаються як:

Приклад: У результаті опитування трьох експертів про склад експертної групи отримані дані (Хij) про думку кожного з них по включенню експертів у робочу групу. Ці дані зведені в таблицю

Думки експертів

Експерт 1 (А)

Експерт 2 (В)

Експерт 3 (С)

Експерт 1 (А)

1

1

1

Експерт 2 (В)

0

1

0

Експерт 3 (С)

1

0

1

Результати покрокової обробки отриманих даних по описаному вище алгоритму будуть мати вигляд.

На першому кроці, думаючи рівну компетентність всіх експертів, приймаємо к° = [ 1 1 1 ]т і обчислюємо коефіцієнти відносної компетентності першого порядку.

На другому кроці, використовуючи отримані значення, обчислюємо коефіцієнти відносної компетентності другого порядку:

Продовжуючи аналогічні обчислення доти, поки кah не будуть відрізнятися від к1h-1 з точністю 0,01, одержимо

Можна показати, що граничні значення коефіцієнтів компетентності являють собою компоненти власного вектора для максимального власного числа матриці Х=||Хij|| [1]. Власні числа матриці X визначаються як корені алгебраїчного рівняння

|Х-α х Е|=0

де α - вектор власних чисел матриці голосування |Х |, |Е | - одинична матриця. Власний вектор матриці, що відповідає максимальному власному числу, обчислюється із системи т+1 порядку лінійних алгебраїчних рівнянь

де К={k1,k2,...,km] - вектор компетентності, що є власним вектором матриці X для максимального власного числа.

Після складання списку експертів їм направляються листи із запрошенням брати участь в експертизі. У листах пояснюється мета проведення

експертизи, її строки, порядок проведення, обсяг роботи й умови винагороди. До листів додаються анкети даних експерта й самооцінки компетентності. Одержавши відповіді експертів, група керування становить остаточний список групи експертів.


 
 

Цікаве

Загрузка...