WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

Експертні методи прийняття рішення - Курсова робота

3. Далі експерти проаналізували основних споживачів та їх спонукальні мотиви до купівлі саме олії „Господарочка".

3.1. Цільові споживачі

Перша група: домогосподарки, що піклуються про готування їжі в достатньому ступені, щоб намагатися знайти продукт високої якості. Друга група: оптові й роздрібні торговці.

3.2. Спонукальний мотив до покупки Домогосподарки.

Олія "Господарочка" буде позиціювати на ринку якщо буде відповідати наступним вимогам:

 • зручна при користуванні пляшка;

 • привабливий (а не безжиттєвий) образ або повна життя марка (а не побита).

Для оптових й роздрібних торговців потрібно запровадити:

  • стимулювання продажів;

  • стимулювання виконання;

  • індивідуальне стимулювання.

Обґрунтування експертів.

На однорідному ринку споживачі звертаються за порадою до тих, хто має певну інформацію. Є тенденція інформаційного конформізму. Крім того, існує бажання купувати соціально визнаний товар. Таким чином, також має місце тенденція соціального конформізму. Концепція схвалення товару шеф-кухарями повинна задовольнити як тих, хто шукає найкращої ради, так і тих, хто намагається знайти соціальне схвалення їхнім покупкам.

Висування на перший план зручності використання є домінуючим критерієм, зокрема для вищого й середнього класів суспільства.

Розробка привабливої індивідуальності для олії "Господарочка" спрямована на звертання до тих, для кого покупка рослинного масла є дією з

низьким рівнем участі. У даних обставинах такі споживачі скоріше реагують на що-небудь, а не оцінюють "за" і "проти" для товарів конкурентів.

Істотно те, щоб стратегія "протягання" шляхом удосконалювання й реклами товару була доповнена стратегією "проштовхування" за допомогою стимулювання оптових і роздрібних торговців - На однорідному ринку ринкова влада оптовиків і роздрібних торговців значно збільшується, дозволяючи їм усе більше й більше дискримінувати товари.

3. Далі експерти розробили та проаналізували основні стратегії підтримки марки олії „Господарочка".

1. Реклама

1.1 .Конкурентна мета.

Перша: переманити клієнтів у конкурентів і стимулювати повернення колишніх споживачів соняшникового масла, які тепер купують більше дешеве соєве масло.

Друга: залучити знову, що з'являються на ринку покупців, до переваг олії „Господарочка".

1.2. Рекламний обіг.

Використати прагнення споживачів до:

- інформаційного конформізму;

- соціального конформізму.

Пожвавлення товару, щоб він випромінював індивідуальність відповідно до коштовних якостей. Це більше гарний спосіб вселяння того, що продукт є корисним для здоров'я й, чистим, - при цьому обоє якості приймаються як загальні властивості соняшникового масла.

Обґрунтування експертів.

Емоційний елемент часто є достатнім для того, щоб різко стимулювати продажу на однорідному ринку. Емоційні аспекти реклами виражають:

 • жвавість проти повільності;

 • близькі теплі відносини проти самітності;

 • внутрішню гармонію проти натягнутості;

 • почуття компетентності/освіченості проти нездатності впоратися із ситуацією.

Засоби.

Телебачення є ідеальним засобом, однак вартість може обмежити його використання.

Телебачення уможливлює представити демонстрацію масла шеф-кухарями й підвищує емоційний зміст реклами.

Журнали, гарні у зв'язку з можливістю представити рекламний текст і показати продукти харчування.

Плакати - для ефекту.

Територіальне охоплення. Для початку, можливо, у тих районах, де втрати долі ринку найбільш значні що забезпечить виправлення нерівномірності системи розподілу.

Графік. Спочатку безперервна, потім періодична.

4. Далі експерти визначили основні шляхи стимулювання оптових іроздрібних торгівців. Серед основних методів такого стимулювання буловстановлення цін з знижками, та надання товару з відстрочкою платежу.

5. І останнім пунктом експерти розглянули ціноутворення.

На їх думку ціну необхідно дещо знизити на початковому етапі введення товару на ринок з метою стимулювання збуту. А в наступні роки, підвищуючи якість

продукцію, ціну переглядати, враховуючи конкурентів та споживачів.

Отже, саме експертний метод дав можливість підприємству не лише збільшити збут олії „Господарочка", а й намітити основні стратегічні кроки оптимізації та удосконалення виробництва даної продукції в майбутньому.

ВИСНОВКИ

Динамізм і новизна сучасних народногосподарських завдань, можливість виникнення різноманітних факторів, що впливають на ефективність рішень, вимагають, щоб ці рішення приймалися швидко й у той же час були добре обґрунтовані. Досвід, інтуїція, почуття перспективи в сполученні з інформацією допомагають фахівцям точніше вибирати найбільш важливі мету й напрямки розвитку, знаходити найкращі варіанти рішення складних науково-технічних і соціально-економічних завдань в умовах, коли немає інформації про рішення аналогічних проблем у минулому.

Використання методу експертних оцінок допомагає формалізувати процедури збору, узагальнення й аналізу думок фахівців з метою перетворення їх у форму, найбільш зручну для ухвалення обґрунтованого рішення.

Але, варто помітити, що метод експертних оцінок не може замінити ні адміністративних, ні планових рішень, він лише дозволяє поповнити інформацію, необхідну для підготовки й прийняття таких рішень. Широке використання експертних оцінок правомірно тільки там, де для аналізу майбутнього неможливо застосувати більше точні методи.

Експертні методи безупинно розвиваються й удосконалюються. Основні

напрямки цього розвитку визначаються поруч факторів, у числі яких можна вказати на прагнення розширити області застосування, підвищити ступінь використання математичних методів і електронно-обчислювальної техніки, а також вишукати шляхи усунення недоліків.

Незважаючи на успіхи, досягнуті в останні роки в розробці й практичному використанні методу експертних оцінок, є ряд проблем і завдань, що вимагають подальших методологічних досліджень і практичної перевірки. Необхідно вдосконалювати систему відбору експертів, підвищення надійності характеристик групової думки, розробку методів перевірки обґрунтованості оцінок, дослідження схованих причин, що знижують вірогідність експертних оцінок.

Однак, уже й сьогодні експертні оцінки в сполученні з іншими математико-статистичними методами є важливим інструментом удосконалювання керування на всіх рівнях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М: Наука, 1973. 246 с

2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановыхрешений. М.: Экономика, 1976. 287 с.

3. Бешелев С. Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистическиеметоды экспертных оценок. М.: Статистика, 1980. 263 с.

 1. Вейл Питор, Искусство менеджмента / Пер. с англ. М., 1993. 265 с.

 2. Веснин В. Менеджмент для всех. М., 1994. Кабаков В., Порховник Ю.,Зубов И. Менеджмент: проблемы, программа, решение. Л., 1990. 368 с.

6. Добров Г.М., Ершов Ю.В., Левин Е.И., Смирнов Л.П. Экспертныеоценки в научно-техническом прогнозировании. Киев: Наукова думка, 1974.263 с

 1. Евланов Л.Г., Кутузов В. А. Экспертные оценки в управлений. М.:Экономика, 1978. 133 с.

 2. Завадський Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом усистеми АПК: Підручник. - К.: Вища школа, 1992. - 367 с.

 3. Завадський И.С. Управления сельскохозяйственным производством. -К., Вища школа, 1984, 311

 1. Карданская Н. Принятие управленческого решения. М.: ЮНИТИ,1999.407 с.

 2. Карлін М.І. Зміст праці й методологічні проблеми її стимулювання вУкраїні // Україна: аспекти праці. 2001 №1 с 19-21

 3. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовахфінансової нестабільності // Фінанси України - 2002-№2-с.З-9.

 4. Ладанов И. Практический менеджмент. Ч. З М., 1992. 568 с

 5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента.М.: Издательство "Дело", 2001. - 799 С.

 6. Мескон М. і ін.., „Основи менеджменту", - М., 1995.

16. Панасюк А. Управленческое общение: Практические советы. М., 1990.269 с.

17. Економічна енциклопедія. Політична економіка. Під ряд А.М.Румянцева.-М.: „Радянська енциклопедія", №3., 1996.

 1. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. М.: Наука, 1996. 278 с.

 2. Тейлор Фредрік „Менеджмент",-М.Д990

 3. Дж. О'Шонесси. Конкурентний маркетинг: страгегический подход /Пер.с англ. под ред. Д.СХЯмлольской. - СПб: Питер, 2001. - 864 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...