WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сучасні підходи до класифікації інновацій - Реферат

Сучасні підходи до класифікації інновацій - Реферат

Реферат на тему:

Сучасні підходи до класифікації інновацій

Управління інноваційною діяльністю сьогодні набуває особливу актуальність і значення на мікро-, мезо- та макрорівнях. Для ефективного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне і більш детальне вивчення інновацій. Результативність способів і засобів керуючого впливу визначається класифікацією інновацій, її науковою обґрунтованістю.

Класифікації інновацій надано різними авторами [1, 2, 3, 4, 5], але всі наявні класифікації дуже суперечливі і не цілком обґрунтовані. Тому дана проблема вимагає подальшого дослідження.

Класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи по визначених класифікаційних ознаках.

Ю. Бажал вважає, що інновації необхідно класифікувати за такими ознаками: псевдо інновації; покращуючи, базові, локальні, регіональні, державні, міжнародні; продуктові, технологічні, організаційно-управлінські, інфраструктурні.

А. Пригожин усі інновації підрозділяє на такі:

- за розповсюдженням - одиничні та дифузні;

- за місцем у виробничому процесі - сировинні, забезпечуючі та продуктові;

- за спадкоємністю - заміщуючі, скасовуючі, новітні, відкриваючі та ретровведення;

- за охопленням очікуваної частки ринку - локальні, системні, стратегічні;

за інноваційним потенціалом та ступенем новизни - радикальні, комбінаторні та вдосконалюючі. [3]

Класифікація, приведена Л. Водачек, О.Водачковою, припускає чотири основних види інновацій на підприємстві: інновації продукції; інновації процесів (технологічних); інновації робочої сили (людського фактора); інновації управлінської діяльності. [1]

На думку М. Хучека класифікація інновацій залежить від ряду критеріїв, а одна інновація може бути віднесена до декількох видів. Основними класифікаційними ознаками являються: оригінальність змін, галузь народного господарства; масштаби, викликувані інновацією наслідків; принесена суспільству користь, предмет інновацій. [5]

Р.А. Фатхутдінов підрозділяє інновації: нові у світовому масштабі (відкриття, винаходи, патенти), нові в країні, галузі, для фірми; а по частоті застосування виділяє інновації разові і повторювані (дифузія).

У залежності від галузі впровадження інновації в народне господарство Р.А. Фатхутдінов розрізняє нововведення й інновації, створені у сфері науки, соціальній сфері і матеріальному виробництві; а по сфері застосування інновації, на його думку, підрозділяються на інновації для внутрішнього застосування, а також нововведення для накопичення на фірмі й в основному для продажу. [4]

У класифікації, розробленій П. Н. Завліним, А. К. Казанцевим і Л. З. Міндели із причин виникнення інновації підрозділяються на реактивні і стратегічні. По типу нововведення й області застосування інновації підрозділяються на управлінські, організаційні, організаційно-управлінські, економічні, соціальні, торгові, промислові, виробничі, технологічні, технічні, матеріально-технічні, правові, педагогічні, соціальні та інші інновації. За ступенем новизни розрізнюють новизну у світовому масштабі, у країні чи галузі, на підприємстві. [2]

Комплексний характер, різноманіття точок зору, широта і масштабність інновацій, дублювання і віднесення однієї і тієї ж інновації до декількох видів вимагає розробки узагальнюючої комплексної класифікації інновацій. На основі вивчення й узагальнення теорії, методології і систематизації інновацій автором почата спроба представити узагальнену класифікацію інновацій по різних класифікаційних ознаках (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація інновацій за різноманітними ознаками

Класифікаційні ознаки

Наявність або відсутність класифікаційної ознаки у теорії автора

Ю. Бажал

А. Пригожин

Л. Водачек,

О. Водачкова

М. Хучек

Р. А. Фатхутдинов

П.Н. Завлін,

А.К. Казанцев

1

2

3

4

5

6

7

псевдо інновації

+

-

-

-

-

-

базові

+

-

-

-

-

-

локальні

+

+

-

-

+

-

регіональні

+

-

-

-

+

+

державні

+

-

-

-

+

+

міжнародні

+

-

-

-

+

+

продуктові

+

-

+

-

-

-

технологічні

+

-

+

-

-

+

технічні

-

-

-

+

-

+

торгові

-

-

-

-

-

+

промислові

-

-

-

-

-

+

виробничі

-

-

-

-

-

+

організаційно-управлінські

+

-

+

+

-

+

економічні

-

-

-

+

+

+

соціальні

-

-

-

+

+

+

інфраструктури!

+

-

-

-

-

-

одиничні

-

+

-

-

+

-

дифузні

-

+

-

-

+

-

сировинні

-

+

-

-

-

-

забезпечуючі

-

+

-

-

+

-

заміщуючі

-

+

-

-

-

-

скасовуючі

-

+

-

-

-

-

новітні

-

+

-

-

+

+

відкриваючі

-

+

-

-

-

-

ретровведення

-

+

-

-

-

-

системні

-

+

-

+

-

-

стратегічні

-

+

-

+

-

+

радикальні

-

+

-

-

,

-

комбінаторні

-

+

-

-

-

-

вдосконалюючі

+

+

-

+

-

-

екологічні

-

-

-

+

+

-

оригінальні

-

-

-

+

-

-

імітуючі

-

-

-

+

-

-

матеріалізовані

-

-

-

+

+

-

На думку автора дана класифікація охоплює широкий спектр різноманітних інновацій, характеризує їх у більш повному обсязі і різноманітності, виключає дублювання класифікаційних ознак при систематизації і класифікації інновацій.

Література:

1. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со слов./ Авт. предисл. В.С. Рапопорт.. М.: Экономика, 1989.

2. Завлин П.Н., Васильєв А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Изд.дом "Бизнес-пресса", 1998.

3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: (социальные проблемы инноватики). М.: Политиздат, 1989.

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтез",1998.; 5. Хучек М. Инновация на предприятии и их внедрение. М.: Луч, 1992.


 
 

Цікаве

Загрузка...