WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Аналіз факторів зовнішнього середовища - Реферат

Аналіз факторів зовнішнього середовища - Реферат

зібрань та обговорень.
При вивченні складових макросередовища необхідно виявити ті тенденції, які характерні для зміни стану деяких важливих факторів, та намагатися передбачити напрямок розвитку цих факторів для того, щоб побачити, які загрози можуть очікувати організацію та які можливості можуть відкриватися перед нею в майбутньому.
Система аналізу макросередовища дає необхідний ефект, якщо вона підтримується вищим керівництвом та дає йому необхідну інформацію, якщо вона тісно пов'язана з системою планування в організації та якщо робота аналітиків, працюючих в цій системі, поєднається з роботою спеціалістів по стратегічним питанням.
Вивчення безпосереднього оточення організації спрямоване на аналіз стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може здійснювати істотний вплив на характер та зміст цієї взаємодії.
Аналіз покупців як складової безпосереднього оточення організації в першу чергу має своєю з задачею складання профілю тих, хто купує продукт, що реалізується організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще зрозуміти те, який продукт в найбільшій мірі будесприйматися покупцями, на який об'єм продаж може розраховувати організація, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт в майбутньому та ін.
Вивчаючи покупці, фірма також виявляє для себе, наскільки сильними є його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Існує цілий ряд факторів, які визначають торгову силу покупця і які обов'язково повинні бути вивчені в процесі аналізу покупця. До числа таких факторів відносяться слідуючи:
1) співвідношення ступеня залежності покупця від продавця зі ступенем залежності продавця від покупця;
2) об'єм закупок, що здійснюється покупцем;
3) рівень інформованості покупця;
4) наявність замінюючи продуктів;
5) вартість для покупця переходу до іншого продавця;
6) чутливість покупця до ціни, яка залежить від загальної вартості здійснених ним закупок, його орієнтації на певну марку, наявність певних вимог до якості товару, його прибутки, системи стимулювання та відповідальності осіб, які приймають рішення про покупку.
Аналіз постачальників спрямований на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, забезпечуючи організацію сировиною, напівфабрикатами, фінансами і т.п., від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість та якість продукту, що виробляється організацією.
При виборі постачальників дуже важливо глибоко та всесторонньо вивчити їх діяльність та потенціал для того, щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками.
Конкурентну силу постачальника визначають слідуючи фактори:
" рівень спеціалізованості постачальника;
" величина вартості переключення для постачальника на інших покупців;
" ступінь спеціалізованості покупця в придбанні певних ресурсів;
" сконцентрованість постачальника на роботі з конкретними клієнтами;
" важливість для постачальника об'єму продаж.
При вивченні постачальників матеріалів та комплектуючих в першу чергу необхідно звернути увагу на слідуючи характеристики їх діяльності:
1) вартість товару, що постачається;
2) гарантію якості товару;
3) часовий графік доставки товарів;
4) пунктуальність та обов'язковість виконання умов доставки товару.
Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за ресурси, які вона намагається отримати з зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, займає особливе та дуже важливе місце в стратегічному управлінні. Дане вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі та сильні сторони конкурентів та на базі цього будувати свою стратегію конкурентної боротьби.
Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, які виробляють аналогічну продукцію та реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища являються також й ті фірми, які можуть увійти на ринок, а також ті фірми, які виробляють замінний продукт. Крім них, на конкурентне середовище організації здійснюють помітний вплив її покупці та постачальники, які, володіють силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації на поле конкуренції.
Також дуже важливим є приділяти належну увагу тільки-но прийшовши на ринок фірмам ("прибульцями"). Необхідно завчасно створити бар'єри на шляху входження потенційних "прибульців". Такими бар'єрами можуть бути поглиблена спеціалізація у виробництві продукції, низькі витрати за рахунок економії від великого об'єму виробництва, контроль над каналами розподілу, використання локальних особливостей, які надають переваги в конкуренції і т.п. Однак будь яка з цих мір виявляється діючою тільки тоді, коли вона являється реальним бар'єром для "прибульця". Тому дуже важливо знати те, які бар'єри можуть зупинити чи завадити потенційному "прибульцю" вийти на ринок, та встановлювати саме ці бар'єри.
Дуже великою конкурентною силою володіють виробники замінюючої продукції, Для того, щоб зуміти гідно зустріти виклик зі сторони таких фірм, організація повинна мати у собі достатній потенціал, щоби перейти до створення продукту нового типу.
Аналіз ринку робочої сили спрямований на те, щоби виявити його потенційні можливості у забезпеченні організації необхідними для рішення нею своїх задач кадрами. Організація повинна вивчати це ринок як з точки зору наявності на ньому кадрів необхідної спеціальності та кваліфікації, необхідного рівня освіти, необхідного віку, статі та ін., так і з точки зору вартості робочої сили. Важливим напрямком є аналіз політики профспілок, які мають вплив на цьому ринку.

 
 

Цікаве

Загрузка...