WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Консультування з питань кар'єри та його складові - Реферат

Консультування з питань кар'єри та його складові - Реферат

Реферат на тему:

Консультування з питань кар'єри та його складові

В сучасних умовах успішна кар'єра є невід'ємною складовою самореалізації людини, засобом і чинником, які сприяють її самоствердженню у цьому світі, процесом, в якому найповніше реалізуються особистістний і соціальний потенціал особистості. Успішно спланований і вдало реалізований план сходження по соціальних сходинках є запорукою доброботу. Отримання робочого місця, яке найбільше відповідає інтересам і можливостям працівників, приносить задоволення як моральне (престиж, кваліфікація, повага), так і матеріальне (розмір заробітної плати), і є кар'єра особистості, її просування в робочому середовищі [1. с. 252].

Кар'єра, як процес і результат внутрішньомотивованого і індивідуально визначеного особистістного шляху, об'єктивно є багаторівневим і структурно розгалуженим феноменом соціального життя. Можливість самореалізуватись, задовільнити потреби в самоповазі й самоактуалізації, вибудувати своє життя у відповідності зі своїми прагненнями знаходяться у тісному зв'язку з культурними, економічними, політичними умовами в яких перебуває конкретна особистість.

Щонайважче піддаються прогнозуванню, логічному розрахунку ситуативно-непередбачувані колізії міжособистістних взаємодій, внутрішньоорганізаційні перебудови, стрімка зміна в потребах спеціалістів тих чи інших кваліфікацій, зростаючі вимоги до професійних якостей працівників.

Калмик В.А. було виділено ряд чинників і обставин, які впливають на процес кар'єри [2, с. 326]:

1. соціально-професійні чинники (загальні та спеціальні знання, кваліфікація, виробничі успіхи, професійні здібності);

2. особистістні якості (працездатність, трудова й соціальна активність, орієнтація та установки, соціально-психологічні властивості);

3. випадкові обставини (вдалий збіг обставин, походження, добрі стосунки з керівником);

4. демографічні чинники (стать, вік, природні дані).

Таким чином, трудова кар'єра, її ефективність та стабільність знаходяться на перетині багатьох чинників, які або перешкоджають її розвитку, або навпаки, сприяють їй. Проте не підлягає сумніву, що центральною ланкою в процесі кар'єри знаходиться особистість як носій тих чи інших психологічних, особистістних, соціальних якостей, які визначають успіх в соціальному просуванні. Кар'єру - траєкторію свого руху - людина створює сама, враховуючи особливості внутрішнього і зовнішнього середовища, реальність, власні цілі, бажання й здібності [3, с 158].

Кар'єра у цьому сенсі постає не просто як пересування індивіда у соціальному просторі, послідовна зміна позицій у ньому, а як використання набутого найоптимальнішим чином культурного, освітнього, професійного капіталу при умовах стрімкої зміни вимог і зростаючої конкуренції у професійній діяльності.

Програма управління професійним просуванням постає як розгалужена, багаторівнева стратегія з використанням знань з різних наукових дисциплін: соціології, психології, менеджменту, маркетингу, економічної теорії, математичного моделювання, теорії ігр, соціоніки тощо.

Як зазначають українські дослідники, у вітчизняній практиці в системі роботи з персоналом на підприємствах і державних службах відсутня така підсистема, як "управління кар'єрою" або планування кар'єри, не має механізму, який би дозволив відстежити, наскільки повно реалізуються кар'єрні можливості того або іншого працівника [4, с. 48 - 51].

Необхідно зазначити, що в Україні розвиток такого напрямку, як консультування з питань кар'єри знаходиться на незадовільному рівні, основне призначення якого полягає в плануванні кар'єри, прийнятті кар'єрних рішень, коректуванні кар'єри. Одна з причин такого стану полягає у тривалій економічній кризі, яка спостерігалась у державі протягом останніх років, коли головним завданням більшої частини населення залишалось просте виживання, а вибір робочого місця чи сфери використання своїх здібностей диктувались лише можливістю знайти хоч яку-небудь роботу.

Проте останні економічні зрушення викликали потребу у висококваліфікованих працівниках, збільшення видів діяльності розширили діапазон виборів на ринку праці. Позитивні зрушення в освітній діяльності посприяли притоку молоді до вузів та інших навчальних закладів. Контингент студентів у 2006/2007 навчальному році налічував майже 2,8 млн. осіб. У порівнянні з 2005/2006 навчальним роком кількість студентів збільшилась майже на 77,4 тис осіб [5].

Консультування з питань кар'єри є актуальним для тих, хто знаходиться в пошуку, а також і для тих, хто вже займається трудовою діяльністю, проте готовий рухатись далі, відчуває або незадоволення своїм місцем роботи, або має більш амбітні наміри щодо свого професійного майбутнього.

Кар'єрне консультування рекомендується:

- студентам і випускникам навчальних закладів, які мають намір спланувати власну кар'єру, а також зробити своє навчання більш ефективним і цілеспрямованим;

- людям, які вирішили змінити сферу професійної діяльності;

- людям, які не отримують задоволення від своєї роботи;

- людям, які не в змозі оцінити свої професійні перспективи.

Тому технології консультування з питань кар'єри, розвиток методів та моделей консультаційної роботи викликають посилений інтерес як у галузі теоретичного обґрунтування засад даного виду діяльності, так і в розробці конкретних практичних рекомендацій, які б дали змогу ефективно допомагати людям знайти себе у професійному житті.

Кар'єрне консультування, як зазначає американський дослідник С. Гледдінг, є дисципліною, значення якої часто неправильно розуміється і не завжди оцінюється на належному рівні багатьма спеціалістами і громадськістю. Національна асоціація розвитку кар'єри США розуміє кар'єрне консультування як відносини клієнта і консультанта один-на-один чи в складі малої групи, мета яких допомога клієнтам у розумінні своїх можливостей і об'єктивних обставин для прийняття відповідного рішення при виборі кар'єри і просуванні по службі [6, с. 520].

Кар'єрне консультування - процес, метою якого є допомога індивіду у вирішенні проблем розвитку його кар'єри і який включає в себе процес вибору, засвоєння, адаптації і просування в кар'єрі. Коло проблем, яке включає в себе кар'єрне консультування, охоплює зняття невизначеності і нерішучості у виборі кар'єри, підвищення ефективності діяльності та адаптаційних можливостей, боротьба зі стресами, а також проблема неадекватної чи незадовільної інтеграції професійних чи інших життєвих ролей.

Кар'єрне консультування можна розглядати як багаторівневу процедуру, на кожному з етапів якої досягаються конкретні результати, спрямовані на посилення психологічних можливостей, підвищення професійної самосвідомості особистості, конкретизація кар'єрних уподобань та перспектив, визначення тактики та стратегії подальшої трудової поведінки.

Складовими консультування з питань кар'єри є психологічний, соціально-психологічний та соціологічний етапи у роботі з особистостями, які потребують допомоги у питаннях професійного самовизначення.

Коротко зупинимося на кожному з них та визначимо можливі елементи їх наповнення.

Одним з важливих моментів у психологічному етапі кар'єрного консультування є допомога клієнтові у його професійній самоідентифікації та коригуванні свого кар'єрного зростання у відповідності з внутрішніми схильностями та наявним вибором у розгалуженому світі професій. Тому особливо важливо правильно обрати саме свій тип діяльності, ту професійну нішу, в якій особистість зможе найбільш ефективно реалізувати і використати свій потенціал. Адже невірно обраний вид діяльності неминуче призведе до внутрішньої напруги, конфліктності індивіда, що суттєво позначиться на його подальшій кар'єрі.


 
 

Цікаве

Загрузка...