WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

- звільнення з ініціативи адміністрації порівняно рідко, тому що зв'язано з

дотриманням безлічі різних правил;

- виховання в працівників почуття прихильності своїй фірмі ( видання

фірмових інформаційних бюлетенів, журналів, у яких висвітлюються

діяльність і події життя фірми; показ престижних відео - і кінофільмів;

організація свят і днів відпочинку, на які витрачаються значні засоби).

Соціальна система управління покликана забезпечити ефективну роботу

технічної системи. Вона створюється в тісному взаємозв'язку з нею і не

передається в розпорядження підрозділів по керуванню виробництвом.

Розробка і проведення соціально-економічної політики у фірмах

здійснюються по багатьом напрямкам, найважливіші з який6

- політика доходів;

- політика у відношенні співробітництва з профспілками;

- політика соціального забезпечення працівників.

У сучасних умовах підготовці і перепідготовці кадрів менеджерів

надається важливе значення як на офіційному рівні, так і на рівні окремих

фірм.

Перехід до нових технологій вимагає значних витрат, зв'язаних з

відновленням знань, перепідготовкою працівників. Вважається, що

перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити його. (10(

Розвиток нових технологій вимагає більш досконалих знань і умінь.

Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення

кваліфікації всіх зайнятих у процесі переходу від одного набору необхідних

знань і навичок до іншого.

4.4. Значення технологій управління.

Технологія , що включає в себе технічні засоби і способи комбінування

і використання для одержання кінцевого продукту, створюваного організацією,

є предметом найпильнішої уваги з боку менеджменту.

Управління повинне вирішувати питання технологій і здійснення їх

найбільш ефективного використання.

Останнім часом з появою усе більш передових технологій відповідні

завдання менеджменту стають винятково складними значимими. Це зв'язано з

тим, що їхнє рішення може привести до важливого і далеко йдуть позитивним

наслідкам для організації. Вони можуть викликати і негативні процеси у

внутрішнім житті організації, руйнувати її організаційну структуру,

привести до демотивування працівників.

Тому в сучасних умовах менеджмент не може дивитися на технології тільки

з погляду підвищення продуктивності й ефективності. Дуже важливо

враховувати те, як нові технології можуть уплинути на клімат усередині

організації, як вони можуть подіяти на її "організм".

В останнє десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислене

значення технології управління. Без технологічного забезпечення не можуть

дієво проводитися в життя ефективні рішення.

Технологія – це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у

прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових

факторів виробництва, способах їхнього з'єднання для створення продукту

або послуг, що відповідають визначеним вимогам.

Висновок.

Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в

чому визначається формуванням сучасних управлінських відносин,

підвищенням керованості економіки. Саме менеджмент, управління

забезпечує зв'язаність, інтеграцію економічних процесів в

організації.

Менеджмент -- найважливіше поняття в ринковій економіці. Його

вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі,

хто стосується бізнесу.

" Управляти -- означає вести підприємство до його мети,

витягуючи максимум можливості з існуючих ресурсів". Фахівцям нового

годині необхідні глибокі знання по менеджменту, а для цього

треба чітко представляти суть і поняття менеджменту.

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного

пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на

удосконалюванні його організації, але і на перерозподілі функцій управління

по рівнях відповідальності, формам їхньої взаємодії і т.д. Мова йде

насамперед про таку систему управління (принципах, функціях, методах,

організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і

закономірностями ринкової системи господарювання, зв'язаними з задоволенням

у першу чергу індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості

працівників у найвищих кінцевих результатах, що ростуть доходами населення,

регулюванням товарно-грошових відносин, широким використанням новітніх

досягнень науково-технічної революції. Усе це жадає від промислових фірм,

адаптації до ринкових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і

науково-технічному процесах. (1(

Першорядна задача менеджменту полягає в створенні організаційної

культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на

нововведення. Керівники підприємств покликані стати ініціаторами в області

реалізації технологічних і організаційних змін.

Тому, найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і

практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних

у широкому колі економічних, соціальних і технологічних питань, з високим

почуттям відповідальності за результати діяльності підприємства.

Яким би прогресивним і передової ні був закордонний досвід, цінність

його складається не тільки в тім, щоб служити зразком для наслідування, але

головним чином у тім, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і

практики, вміти в них розібратися й одержати матеріал для порівнянь і

зіставлень.

Сучасна теорія і практика менеджменту, здобувають особливе значення:

По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає

вивчення форм і методів управління, на рівні основної господарської ланки —

виробничого відділення (малі підприємства). Практичне використання такого

досвіду, на вітчизняних підприємствах — одна з першочергових задач.

По-друге, широкий вихід вітчизняних малих підприємств на ринки,

обумовлюють необхідність глибокого вивчення і знання практики менеджменту.

Це висуває високі вимоги до підготовки фахівців-менеджерів і в першу

чергу тих, котрі будуть зайняті в економічній сфері діяльності і зв'язані

з підготовкою і прийняттям рішень у цій області. Знання ними проблем теорії

і практики менеджменту є обов'язковим.

Список використаної літератури.

1. Бабаев Л.В. Малий бізнес. Ринок і суспільство. 1—2. М — МП. 1992.

2. Бакуров Т., Заславский С. Об'єднання малих і середніх

и, 1994. — №11.

3. Бєляєв Ю.А. Енциклопедія починаючого підприємця. М.: Изд- во. РУНД,

1992.

4. Балабанов И.Т. "Основи фінансового менеджменту", М., - 1995,

(с.284).

5. Віханський О. С., Наумов О. І. Менеджмент : Підручник. – М.: Гардарики,

1999. – (528с.)

6 . Веснін В.Р. "Основи менеджменту", М., - 1997, (с.412).

7. Галькевич Р.С. Набоков В.И. "Основи менеджменту", М., - 1998,

(с.467).

8. Герчикова И.Н. "Менеджмент: підручник для вузів", - М.,

ЮНІТІ "Банки і біржі", 1997, (с.375).

9.Гуськова Н.Д., Макаркин Н.П., Неретина Е.А.

10. Кабанов А.Я. "Управління персоналом організації", - М.,

1997, (с.435).

11.Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморов С.Е. "Менеджмент",

-М., Фінанси і статистика, 1993, (с.411).

12.Кредісов А. І. Панченко Є. Г. , Кредісов В. А. Менеджмент

для керівників. – К.: "Знання" КОО, 1999. – (556с.)

13. Ленд П.Е. "Менеджмент - мистецтво управляти", М., -

1995, (с.284).

14. Любінова Н.Г. "Менеджмент - шлях до успіху", - М.,

Агропроміздат, 1992, (с.189).

15. Максимцов М.М. Ігнатьєва А.В. "Менеджмент", М., -

1998, (с.389).16.Маршалл А. Принципи економічної науки./Пер. с англ.— М.:

Видавнича група "Прогрес", 1993. Т.3.

17.Мескон А., Хедоури. Основи менеджменту. М.: Демо, 1992.

18.Основи підприємницької справи/Під ред. Осипова.— М.:

Гуман. знання, 1992.

19.Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент

організації.— М.: Инфра— М, 1995.

20.Рябинский Л.С. Абетка бізнесу.— М.: Освіта, 1993.

21.Сучасний менеджмент: теорія і практика . / під. Ред.

Г. В. Щекіна. – К.: МЗУУП,1994 (144с.)

22.Телор Фредерік Уїнслоу, "Менеджмент", - М., 1992, (с.175).

23.Туленков М.В. Вступ до теорії і практики менеджменту. –

К.: МАУП, 1998. (136с.)


 
 

Цікаве

Загрузка...