WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту - Курсова робота

стадій життєвого циклу.

Фінансовій менеджмент - це комплексна система стійкості,

надійності і ефективності управління фінансами. Вона включає

формування і планування фінансових показників з дотриманням наукових

підходів і принципів менеджменту, балансу прибутків і витрат,

показників ефективності використання ресурсів, рентабельності

роботи і товарів.

Інноваційний менеджмент -- це комплексна система управління

інвестиціями, що вкладаються власниками в розвиток всіх видів

інновацій. Вона включає побудову організаційних структур, вибір

напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти

управління персоналом.

Крім приведених видів спеціального менеджменту в наш час

розробляються інші види:

- менеджмент соціальної сфери;

- банківський менеджмент;

- податковий менеджмент;

- організаційний менеджмент;

- міжнародний менеджмент та інші.

Менеджмент як сукупність принципів, методів, функцій і

форм управління фірмами на Заході відомий в нашій країні давно.

Однак ще десять років назад наші фахівці вважали, що його

основними цілями є отримання високого прибутку і постійне

випередження країн соціалізму по продуктивності праці в інтересах

зміцнення позицій імперіалізму. (17(

Демократизація суспільного життя країни дозволила широким

верствам населення, практичним працівникам ознайомитися з

накопиченим багатим світовим досвідом теорії і практики менеджменту,

а орієнтація української економіки на ринкові відносини зробила

просто необхідними вивчення і використання досвіду передових

держав.

У зв'язку з цим відношення до менеджменту в Україні в

останні роки значно змінилося. Опубліковані труди видних

теоретиків і практиків менеджменту. Почалася активна підготовка

керуючих менеджерів.

4. Сучасні технології менеджменту.

Велика частина компаній перебудовує свої системи управління з

традиційної виробничої і ринковий на технологічну орієнтацію. Передова

технологія є сьогодні ключем до успіху на будь-якому ринку, що з

нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за

це високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає

стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими словами,

технологічний менеджмент.

До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим

циклом продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами

заміни застарілих технологій і устаткування, формування інноваційної

культури персоналу, управління якістю продукції, що випускається, стратегія

управління інтелектуальної власності і багато чого іншого.

У цілому ефективний менеджмент технологій повинний поєднувати

перспективи створення нової технології і перспективи попиту на неї.

Технологія розглядається як найважливіший засіб створення і підтримки

конкурентної переваги, що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, яким

потрібно грамотно керувати на всіх поверхах компанії. Будь-яка діяльність

фірми, включаючи стратегічне планування, маркетинг, збут, виробництво,

кадри, фінансування може розглядатися, як використання технологій, що

здатні збільшити конкурентноздатність фірми. У цілому, стратегічний

менеджмент технологій не обмежується рамками галузей зі швидким

технологічним розвитком. При широкому погляді на технології і виробництво

ніяких "низьких" технологій не існує. (14(

Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного

технологічного менеджменту, як прогнозування розвитку технологій, включення

розвитку технологій у бізнес-план фірми актуальні для стратегії управління

підприємством будь-якого масштабу. Відповідні підходи мають цінність для

малої технологічної фірми, великого науково-виробничого підприємства,

наукової установи, інвестиційного заснування, що орієнтується на прямі

інвестиції в економіку. Саме стратегічне управління технологічним

середовищем, що змінюється, повинне стати запорукою тривалого успіху

виробничих фірм, зв'язаних з наукомісткими продуктами, і економіки в

цілому.

Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх – проблема

міжнародна, зв'язана з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграло

ведучу роль розвиток засобів комунікації, що дозволили компаніям на новому

рівні координувати діяльність своїх вилучених підрозділів, зв'язувати їх з

покупцями і постачальниками. Не менше значення має глобальна масова

культура споживання і розваг, керована засобами комунікації. (24(

Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно

орієнтований менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки

теж стала проблемою міжнародної. Пошук нових результатів досліджень і

розробок, використання яких може додати продукції, що випускається, кращі

характеристики, прагнення до максимального скорочення циклу її створення і

просування на ринок викликають необхідність у міжнародних командах

фахівців.

Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається

на основі науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що

повинні проводити фахівці різних країн по єдиних методиках і на одній мові,

щоб мати порівнянні результати і розуміти один одного. Таке розуміння

полегшує залучення додаткових засобів у науку й інновації, а також

включення фахівців з комерціалізації технологій у наступне управління

інвестиціями. (1(

4.1. Нові інформаційні технології управління.

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального

удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання

новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її

основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби

і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і

маркетингу. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають

радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту,

кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі

інформації. Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту,

значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних

ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією

системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня

інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і

горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

Технологія нерозривно зв'язана з машинізацією виробничого чи

невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології

ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія

— це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних

дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих

обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи

організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні

додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні

проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки,

великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне

починатися зі створення математичного забезпечення, формування

інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють комп'ютери

останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних засобів

формуються інформаційні технології – цілісні системи збору, переробки,

передачі, використання інформації з метою управління. В основному мова йде

про створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту.

Вважається, що основні напрямки в області створення інформаційних

технологій і штучного інтелекту зв'язані з перебуванням ефективних систем

надання знань і організацією процесу комунікації користувачів з ЕОМ, а

також із плануванням доцільної діяльності, формуванням глобальної структури

нормативної поведінки. Іншими словами, якісно перебудовується саме

управлінське середовище, що пристосовується до вимог сучасних ЕОМ.

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах,

зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так названого

третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл —

вироблення інформації (нових знань), їхню передачу, переробку, використання

для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.

Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап


 
 

Цікаве

Загрузка...