WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Методи та рівні управління соціальною роботою на виробництві, аналіз і розгляди їх на різних рівнях управління - Курсова робота

Методи та рівні управління соціальною роботою на виробництві, аналіз і розгляди їх на різних рівнях управління - Курсова робота

з ряду рішень, що приймаються людиною в процесі вибору варіантів, Цілей і способів власної діяльності. Управлінські рішення відрізняються від інших тим, що є двоступінчатими. Керівник в процесі керівництва весь час ухвалює рішення відносно того, як він повинен керувати, але ці його рішення містять одночасно "другий ступінь" - вони є рішенням про те, як повинні діяти підлеглі. Немає управлінських рішень, які мали б тільки господарські наслідки. Рішення завжди соціальні, завжди виховують у підлеглих або позитивні, або негативні якості. Тому, приймаючи те або інше рішення, керівник повинен мати на увазі двоякий ефект: виробничо-економічний і соціальний, етично-психологічний. І оцінкою оптимальності ухваленого ним рішення є не тільки господарські показники, але і поведінка працівників при досягненні ними виробничих цілей, міра їх активності, ініціативи. Залежно від того, в якому ступені знайомий з ситуацією суб'єкт управління, що ухвалює рішення, розрізняють рішення: - упевненості (детерміністські рішення, коли відома ситуація і що мають в ній місце причинні залежності); - ризику (імовірнісні рішення, коли не відомий хоч би один з моментів, але відома і може бути підрахована його або їх вірогідність, якщо такого роду випадки часто мають місце); - невпевненості (стратегічні рішення, коли що ухвалює рішення жоден з вказаних моментів не відомий). 2.1. Рівні управлінських рішень М. Вудкок и Д. Френсіс розрізняють управлінські рішення залежно від відносної трудності проблем, що вимагають рішення. Вони виділяють і розглядають чотири рівні ухвалення рішень, для кожного з яких потрібні певні управлінські навики. Рівень перший - рутинний. Ухвалюючи рутинні рішення, керівник поводиться відповідно до певної програми, майже як комп'ютер, що розпізнає ситуації і що поступає заздалегідь передбаченим чином. Його головна функція в тому, щоб "відчути" і ідентифікувати ситуації, а потім узяти на себе відповідальність за початок певних дій. Рівень другий - селективний. На цьому рівні керівник оцінює достоїнства цілого круга можливих рішень і прагне вибрати з деякого числа добре відпрацьованих альтернативних наборів дій ті, які краще всього підходять до даної проблеми. Рівень третій - адаптаційний. На цьому рівні керівник шукає нове вирішення відомої проблеми. Успіх залежить від його особистої ініціативності і здатності прориву в невідоме. Рівень четвертий - інноваційний. На цьому рівні керівникові необхідно знайти способи розуміти абсолютно несподівані і непередбачувані проблеми, вирішення яких часто вимагає розвитку в собі здатності мислити по-новому. У табл. 1 об'єднуються чотири рівні ухвалення рішень і ключові навики, необхідні керівникові. Керівникам, що працюють над ухваленням рішень високого рівня, потрібні також і навики більш високого рівня. Корисно виділити також рішення одноособові (що приймаються керівником одноособово) і колегіальні (що приймаються керівником із залученням підлеглих). Причому залежно від "питомої ваги" єдиноначальності і колегіальності в ухваленні рішень виділяються п'ять типів ухвалення рішень: - одноосібне ухвалення рішень без попередніх консультацій із співробітниками і подальшого їх інформування; - одноосібне ухвалення рішень з подальшим інформуванням підлеглих; - одноосібне ухвалення рішень з попередніми консультаціями в колективі; - ухвалення сумісних рішень із співробітниками; - повна передача підлеглим функції ухвалення рішення. Таблиця 1 Рівні ухвалення рішень і ключові навики потрібні керівникові Типи рішень Ключові навики Рутинний Неухильне проходження процедурі, розумна оцінка ситуації, гуманне лідерство, контроль, мотивація Селективний Встановлення цілей, планування, аналіз розвитку, аналіз інформації Адаптаційний Ідентифікація проблем, системне вирішення проблем, створення робочих груп, аналіз можливого ризику Інноваційний Творче управління, стратегічне дослідження, системний розвиток 2.2. Стилі керівництва Відповідно цим типам ухвалення рішення можна говорити про п'ять можливих стилів керівництва: 1) директивному, 2) директивно-колегіальному, 3) колегіальному, 4) колегіально-ліберальному, 5) ліберальному. Л. Планкетт и Г. Хейл розрізняють і описують бінарні і багатоваріантні рішення. Ухвалення бінарного рішення припускає вибір з двох можливих варіантів і, зокрема, по схемі "та чи ні". Ухвалення багатоваріантного рішення припускає вибір більш ніж з двох можливих варіантів. У науковій літературі описуються також рішення: - альтернативно-умовні ("я зроблю М, якщо будуть умови З, але якщо будуть умови Д, я зроблю Н") і однозначні ("Я зроблю тільки М"); - компромісні ("я зроблю Д, оскільки це не викличе такої бурхливої реакції з боку X, як моя дія М") і безкомпромісні; - перестраховочні і сміливі; - перспективні (стосуються визначення людиною або групою напряму діяльності) і поточні (зміни умов, що приймаються по приводу, в рамках виробленого напряму). Щоб кваліфіковано ухвалювати рішення, людина повинна володіти певними особово-діловими якостями. Дослідження показують, що є керівники, які, володіючи цими якостями, не володіють мистецтвом ухвалювати рішення. У зв'язку з цим представляють інтерес ті психологічні умови, дотримання яких дозволяє подолати цей недолік: - прогностичне відтворення шляхів вирішення завдань, що стоять, співвідношення їх з реальними умовами реалізації; - складання докладного інформаційного опису "доданків", необхідних для ухвалення рішення і можливих дій з його реалізації; - уміла операція своїми знаннями, постійне використання професійного досвіду і інтуїції; - активне підключення фахівців до розробки конкретних пропозицій по виробленню рішення, здійснення вибору найбільш обгрунтованих шляхів, освоєння цих ідей під кутом зору своєї концепції рішення; - грунтовна вольова підготовка, внутрішнє подолання "боротьби мотивів" на користь ухвалення рішення, яке менше зв'язане з ризиком, володіння високим відчуттям відповідальності; - критична оцінка ефективності шляхів реалізації виробленого рішення, "відвертість" до нової інформації, що допомагає скоректувати ухвалене рішення, а також до критичних зауважень, подолання бажання в отриманні даних, підтверджуючих правильність ухваленого рішення, хоча виявлено, що воно має ряд недоліків. У науковій літературі розрізняють керівників з внутрішньою і зовнішньою стратегією при ухваленні рішень. До першої групи відносяться ті, хто вважає, що якість рішення, його здійсненність перш за все залежать від власної компетентності, інтелектуальних здібностей, волі. Обличчя із зовнішньою стратегією переконані, що їх успіхи або невдачі перш за все залежать від зовнішніх обставин, на яківони не можуть зробити вплив. Корисно буде також виділення типів ухвалення рішень залежно від поєднання таких психологічних якостей, як продуктивність мислення і його критичність. Перша якість (позначимо буквою П) виявляється в здатності побудови гіпотез, варіантів, нестандартних пропозицій і тому подібне Друга якість (позначимо буквою До) виявляє себе в схильності до ретельної перевірки

 
 

Цікаве

Загрузка...