WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

забезпечує високий рівень технологічного процесу і якість виготовленого продукту. Якість сировини, її вид впливає на характер технологічного процесу, режим роботи і продуктивність обладнання, на якість і собівартість готової продукції. Вартість сировини складає до 60...70% собівартості виготовленого продукту. Отже сировина і матеріали є одним із головних факторів, що формують якість продукції. Наприклад, якість тканини залежить від якості волокна, якість чавуну від якості залізної руди, якість сталі від якості чавуну і т.д. Разом з тим потрібно не забувати, що і інші фактори впливають на формування якості продукції (вибір технологічної схеми, якість засобів виробництва, якість праці та ін.). Роль сировини у формуванні якості продукції залежить від складності виробу (матеріалу). Для виробів простіших форм і конструкцій тісніший зв'язок між якістю сировини, основних і допоміжних матеріалів і якістю виробів.. Для підвищенняефективності виробництва, зниження собівартості продукції сировину потрібно використовувати економмо - раціонально. Це, насамперед, правильний вибір сировини. Саме такий вибір визначає тип технологічного обладнання, технологічну схему, виробничі періоди і цикли, впливає на зниження собівартості. Особливе значення це має в тих процесах, в яких для виготовлення продукту можна використовувати різну сировину (із різної сировини отримують спирт, сірчану кислоту, деталі для машин та ін.). Важливе значення має комплексна переробка сировини. Дуже часто із сировини вилучають один із цінних компонентів, решта йде у відходи. Сучасні підприємства мають бути такими, щоб була можливість із сировини вилучати всі цінні компоненти. Такі комбіновані підприємства уже працюють, При цьому скорочуються транспортні витрати, раціонально використовуються складські і допоміжні приміщення, і впроваджуються маловідхідні і безвідхідні технології. Розроблена нова технологія одержання глинозему, соди, поташу, і портландцементу із нефелінової сировини. Експлуатаційні витрати на одержання цих продуктів із нефелінової сировини на 10...15% менші витрат на їх виробництво кожного зокрема. Прикладом комплексного використання всіх складових компонентів мінеральної сировини є нова технологія переробки алуніту. Із алуніту одержують глинозем, сірчану кислоту, сульфат калію, п'ятиокис ванадію і галію. Одним із напрямків раціонального використання сировини є: подальша заміна харчової сировини (для технічних потреб) продуктами хімічних виробництв. Так, спирт, ацетон, оліфу, мило, миючі засоби можна одержувати із рослинної і тваринної сировини, а можна із хімічної. При цьому враховується не тільки дифіцитність цієї сировини але і її структура, властивості. Висновок. Отже, сировина є основною складовою будь-якого виробництва. Сировиною називають природні і штучні матеріали, які використовуються для виробництва продукції. Це один із важливих елементів виробництва. Від якості сировини, від ефективності її використання залежить ефективність роботи підприємств. З розвитком промисловості розширюється сировинна база. Появляються нові види сировини. Все частіше в якості сировини використовують відходи виробництв. Для деяких виробництв використовують сировину, яка уже піддавалась промисловій переробці. Це напівфабрикати. Іноді готова продукція одного виробництва стає сировиною для іншого (чавун, хімічні волокна, коксові гази та ін.). Під час переробки сировину поділяють на основну і допоміжну. Основна сировина складає матеріальну основу виготовленої продукції (текстильні волокна - тканин, метал - машин, деревина - меблів та ін.). Допоміжна сировина не складає матеріальної основи вироблюваної продукції, але надає їй відповідних властивостей, якості, забезпечує роботу обладнання, нормальний хід технологічного процесу. Наприклад, спеції до м'яса, барвники до тканин, змащувальні мастила для машин, вода для охолодження в доменній печі та ін. За своїм походженням сировина поділяється на: мінеральну, рослинну, тваринну. Мінеральна сировина - це сировина із природних корисних копалин, її видобувають із надр Землі або на її поверхні. Вона є основним компонентом розвитку базових галузей промисловості і матеріальною основою розвитку енергетики, промисловості і сільського господарства. Рослинна сировина - наземні та підземні частини рослин з яких виробляють продукти харчування, промислового і побутового призначення. Льон, конопля, бавовна, деревина, картопля, буряки зерно, фрукти, ягоди та ін. - це сировина рослинного походження. Тваринна сировина - це сировина із тварин. Наприклад: молоко, м'ясо, шкіра, вовна, хутро, яйця та ін. З цієї сировини також виробляють продукти харчування промислового і побутового призначення. Рослинна і тваринна сировина, на відміну від мінеральної, швидко псується, ЇЇ склад і якість змінюються. Потрібні особливі способи зберігання. Часто для кращого зберігання цієї сировини застосовують запобіжні заходи: сушіння, консервування, стерилізацію, зберігання в атмосфері інертних газів та ін. Склад і якість рослинної і тваринної сировини встановлюють шляхом лабораторних аналізів. Важливе значення сьогодні має раціональне використання водних ресурсів. А сьогоднішня промисловість споживає велику кількість води. Це особливо відноситься до хімічних підприємств, металургійних, збагачувальних, сільського господарства, піприємств харчової промисловості. Одночасно ці підприємства є оновними забрудниками стічних вод. Саме тому потрібно вести режим економії водних ресурсів, різко скоротити викиди стічних вод, вести їх глибоке очищення, переходити на маловодоспоживані або водні технологічні процеси. Значний вплив на характер технологічного процесу має якість сировини, а також на режим роботи і продуктивність обладнання, на якість і собівартість готової продукції. Отже сировина і матеріали є одним із головних факторів, що формують якість продукції. Наприклад, якість тканини залежить від якості волокна, якість чавуну від якості залізної руди, якість сталі від якості чавуну і т.д. Разом з тим потрібно не забувати, що і інші фактори впливають на формування якості продукції (вибір технологічної схеми, якість засобів виробництва, якість праці та ін.). Використані джерела: 1. О.В. Дичковська. Системи технології галузей народного господарства: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1995. - 28-41 с. 2. Тютюнников Ю.Б., Орехов В.Н. Системи технології: Навчальний посібник. - Х.: ИД "ИНЖЕК". 2004. - 368 с. 3. Збожна О.М. Системи технології: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, змін. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002 - 486 с. 4. Пономаренко В.С., Дудко П.Д., Тимонин А.М. Системи технології. - Х.: Око, 2000. - 376 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...