WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

кг води. 4. Реакція води - її кислотність або лужність. Характеризується концентрацією водневих іонів (р Н). При р Н = 6,5... 7,5 вода є нейтральною, при р Н 7,5 - лужною. 5. Твердість води - показник, що показує вміст у воді солей кальцію і магнію. Є тимчасова твердість води, постійна і загальна Тимчасова твердість води обумовлена наявністю в ній гідрокарбонатів кальцію і магнію (Са(НСОз)2, (Mg(HC03)2. Постійна твердість и обумовлена наявністю в ній хлоридів та сульфатів кальцію і магнію; (СаСІ2, CaS04, MgCl2, MgS04). Тимчасова і постійна твердість дають в сумі загальну твердість води. Крім того вода має запах, колір, смак. У воді містяться мікроорганізми, які визначають їїсанітарно-бактеріологічні характеристики якості. Максимальна кількість домішок встановлюється відповідними стандартами. У зв'язку з високими вимогами до якості води важливе значення має водопідготовка. Перед використанням воду очищають. Воду очищають такими способами: 1. Відстоювання - процес видалення із води завислих у ній мінеральних і органічних частинок. Для відстоювання використовують спеціальні бетонні резервуари (відстійники). Через них вода проходить з невеликою швидкістю. Щоб прискорити відстоювання дрібних частинок до води додають коагулянти (сульфати алюмінію, заліза). При використанні коагулянтів у воді знижується вміст гідрокарбонатів. 2. Фільтрування - очищення від різних домішок у піщаних фільтрах. Забруднюючі воду частинки осідають на поверхні фільтра, що пошарово складається з каменю, гравію та піску різної зернистості. Висота фільтра досягає до 3,5м (1м - пісок). Такі фільтри можуть затримувати кишкові палички. 3. Обеззараження - процес зниження хвороботворних бактерій. Це обов'язковий процес для води, що йде на побутові потреби. Обеззараження води проводять хлоруванням, озонуванням, дією ультрарафіолетового проміння, додаванням слабких розчинів солей их металів (срібла, міді та ін.), кип'ятінням. Найчастіше застосовують хлорування. При хлоруванні знищуються хвороботворні бактерії, окислюються органічні домішки. Хлорують газоподібним хлором, хлорним вапном, гіпохлоритом кальцію (Ca (С1О) 4. Освітлення природної води проводиться з метою видалення із неї нічних домішок. Це роблять відстоюванням і фільтруванням. 5. Знесолення - видалення з води солей (для котлів високого тиску). Воду продувають повітрям. Для видалення із води всіх солей її дистилюють. 6. Зм'якшення води - видалення з води солей кальцію і магнію. Є фізичні, хімічні і фізико-хімічні способи зм'якшення води. До фізичних способів зм'якшення води відносяться дистиляція, виморожування, кип'ятіння. При кип'ятінні знижується тимчасова твердість води, так як гідрокарбонати кальцію і магнію перетворюються в карбонати, які випадають в осад: Са(НСОз)2 ? СаСОз ? + Н2О + СО2 Mg(HC03)2 ? MgC03? + Н20 + СО2 Цей спосіб неекономічний (вимагає великих витрат енергії), повільний. На котлах утворюється накип, який потрібно видаляти. Цим способом не усувається постійна твердість води. До хімічних способів зм'якшення води відносяться такі як: натронний (додають їдкий натр), вапняний (додають гашене вапно), содовий (додають кальциновану соду), фосфатний (додають фосфат натрію), вапняно-содовий (додають спочатку вапняне молоко а потім кальциновану соду). Хімічними способами можна усувати як постійну, так і тимчасову твердість води. Натронний: Ca(HC03)2 + 2NдOH- СаСОз ? + ИагСОз + 2Н20 Mg(HC03)2 + 4NaOH ? Mg(OH)2 + 2Na2C03 + 2H20 Вапняний: Са(НСОз)2 + Са(ОН)2 ? 2CaC03? + 2Н20 Mg(HC03)2 + 2Ca(OH)2? 2СаСОз? +Mg(OH)2 + 2H20 Содовий: CaS04 + Na2C03 ? СаСОз? + Na2SО4 СаС12 + ЫагСОз ? СаСОЗ ? + 2NaCl MgS04 + ЫагСОз ? MgCО3? + Na2S04 MgCl2 = Na2CЦ3 ? MgCО3? +2NaCl Фосфаний: 3Ca(HC03)2 + 2Na3P04 ? Са3(Р04)2? +NаНСОз 3CaCl2 + 2Na3P04? Саз(Р04)2? +6NaCl 3CaS04 + 2Nа3Р04 ? Саз(Р04)2 ? +3Na2S04 Фосфатний спосіб дуже ефективний і добре змякінує воду. За цим способом одержують воду придатну для використання в котлах високого тиску. Проте цей спосіб дуже дорогий. А тому частіше застосовують вапняний і содовий. До фізико-хімічних способів належить іонно-обмінний, при якому використовується властивість деяких речовин - іонітів -обмінювати іони, що входять до їх складу на іони солей, які є у воді. Вода що використовується у промисловості забруднюється різними органічними та неорганічними речовинами і, якщо така вода буде попадати у водойми (річки, ставки, озера, моря), це принесе велике лихо. Стічні води повинні очищатися до того як вони попадуть у водойми. Є такі способи очищення стічних вод: Механічні - відстоювання, фільтрування. Так воду очищають від санічних домішок. 2. Фізико-хімічні - флотація, екстракція, адсорбція шкідливих домішок, відгонка їх з водяною парою. Такими способами можна сучити із стічних вод кольорові метали, їх солі, 3. Хімічні - використання окислювально-відновлювальних, електрохімічних процесів, реакцій нейтралізації. Для цього додають спеціальні хімічні реагенти, що реагують з домішками. Утворюються осади що відділяються від води відстоюванням або фільтрацією. 4. Біологічні - розклад і окислення шкідливих домішок з допомогою мікроорганізмів. Процеси біологічного очищення протікають як в природних так і в штучно створених умовах (очисні станції). Ці способи є ефективними і надійними. їх застосовують більшого для очищення стічних вод великих населених пунктів. Одним з простих способів є фільтрування крізь шар землі на, так них, полях зрошення, де внаслідок різних біохімічних процесів відбувається розкладання органічних речовин. Мінеральні речовини і різні домішки при цьому затримуються, чиста ж вода через дренажні би стікає в природні водоймища або змішується з ґрунтовими водами. Процес дуже повільний і вимагає великих площ землі. Проте очищення ефективне. Виключно важливе значення сьогодні має раціональне використання водних ресурсів. А сьогоднішня промисловість споживає велику кількість води. Це особливо відноситься до хімічних підприємств, металургійних, збагачувальних, сільського господарства, піприємств харчової промисловості. Одночасно ці підприємства є оновними забрудниками стічних вод. Саме тому потрібно вести режим економії водних ресурсів, різко скоротити викиди стічних вод, вести їх глибоке очищення, переходити на маловодоспоживані або водні технологічні процеси (які працюють в розчинниках, плавах, газовій фазі). Ширше потрібно застосовувати оборотне і повторне водопостачання. Оборотні системи водопостачання можна застосовувати і в сільському господарстві. 6. Якість сировини і її раціональне використання. Якість сировини - це сукупність її фізичних, хімічних і технологічних властивостей. Вона

 
 

Цікаве

Загрузка...