WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

Сировина в технологічних процесах (системи технологій) - Курсова робота

Курсова робота Сировина в технологічних процесах (системи технологій) План. 1. Вступ.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Визначення сировини та її класифікація.-------------------------------------------- 5 3. Характеристика мінеральної сировини.--------------------------------------------- 6 4. Тваринна і рослинна сировина.-------------------------------------------------------- 10 5. Водна сировина та раціональне використання водних ресурсів.-------------- 11 6. Якість сировини і її раціональне використання.----------------------------------- 15 7. Висновок.---------------------------------------------------------------------------------- 17 8. Використані джерела.------------------------------------------------------------------- 19 Вступ. До добувної промисловості належать галузі, які займаються добуванням різної сировини і палива із надр землі, із води та лісів. Продукція добувної промисловості застосовується в основному в оброблювальній промисловості. Добувна промисловість України - важлива база одержання багатьох продуктів, сировини для промисловості, енергетичних ресурсів. Основними галузями добувної промисловості України є: - гірничодобувна (добування корисних копалин), до складу якої входять: паливно-добувна, гірничорудна, гірничо-хімічна, нерудна галузі; - мисливство; - рибальство; - добування морських продуктів і вилов морських звірів; - заготівля деревини. На Україні видобувається біля 40 основних видів корисних копалин. Річний видобуток їх перевищує 1 млрд. т на рік, це майже>5% світового обсягу. Значні природні багатства та високий рівень їх освоєння визначають об'єктивно як нині, так і в майбутньому, високу питому вагу галузей мінерально-сировинного комплексу в економіці України. Рівень розвитку добувної промисловості і надалі обумовлюватиметься як природними, так і соціально-економічними умовами. Для розвитку добувної промисловості потрібно: 1. Забезпечити дальше зміцнення і розширення мінерально-сировинної бази країни. 2. Розширити сировинну базу діючих гірничодобувних підприємств. 3. Приділити особливу увагу пошукам і розвідці родовищ корисних копалин. 4. Максимально і комплексно використовувати мінеральну сировину. 5. В міру можливого харчову сировину (рослинну, тваринну) хімічною сировиною. Сировину і енергію людина бере від природи, технологію створює сама завдяки науці і практиці. Отже, сировина є основною складовою будь-якого виробництва. Сировиною називають речовину природного або синтетичного походження, яку використовують при виробництві промислової продукції. Вихідним матеріалом багатьох виробництв є сировина, яка раніше вже підлягала промисловій переробці, наприклад, усі синтетичні матеріали. Таку сировину часто називають напівпродуктом або напівфабрикатом. За агрегатним станом сировина поділяється на тверду, рідинну і газоподібну. Найбільш розповсюджена тверда сировина: вугілля, торф, руди, сланці, деревина. Найбільш поширеними видами рідинної сировини є вода, соляні розчини, нафта. Газоподібні - повітря. Природні і промислові гази. За складом сировину поділяють на органічну і неорганічну. За походженням сировина буває мінеральна, рослинна і тваринна. Джерелами сировини є: повітряний простір: добування кисню, водню, азоту та ін.; земні надра: добування неорганічної (мінерали) та органічної (нафта,газ) сировини; сільське господарство: добування рослинної і тваринної сировини. Найбільше поширення набула сировина, яка зустрічається в земній корі. Це пісок, глина, граніт, вапно, гіпс, а також вода, природні гази, нафта та ін. Сировина завжди є складною сировиною. Вона складається з різних хімічних елементів. Найбільш поширеними в земній корі елементами є: кисень - 49,13 %; кремній - 26 %; алюміній - 7,45 %; залізо - 4,2 %; кальцій - 3,5 %; натрій - 2,4 %; магній - 2,35 %; калій - ,35 %; Деякі елементи у земній корі дуже розпорошені, в той час як інші сконцентровані у вигляді окремих скупчень. Масштаби промислового використання багатьох елементів знаходяться у різкій невідповідності з їх розповсюдженістю у земній корі. Наприклад, титану у земній корі майже в двічі більше, ніж вуглецю, а добувається його приблизно в 100000 разів менше. Це зумовлено дуже складною технологією виготовлення титану. 2. Визначення сировини та її класифікація. Сировиною називають природні і штучні матеріали, які використовуються для виробництва продукції. Це один із важливих елементів виробництва. Від якості сировини, від ефективності її використання залежить ефективність роботи підприємств. З розвитком промисловості розширюється сировинна база. Появляються нові види сировини. Все частіше в якості сировини використовують відходи і виробництв. Для деяких виробництв використовують сировину, яка уже піддавалась промисловій переробці. Це напівфабрикати. Іноді готова продукція одного виробництва стає сировиною для іншого (чавун, хімічні волокна, коксові гази та ін.). Сировину класифікують за такими ознаками: За агрегатним станом сировину поділяють на тверду (руди, вугілля, камінь та ін.), рідку (нафта, розчини солей, кислоти, вода та ін.), газову (природний, коксовий гази, повітря та ін.). За походженням сировина є мінеральна, рослинна, тваринна. Мінеральну сировину видобувають із надр Землі або на її поверхні. Мінеральна сировина, дуже різноманітна і залежно від галузі її використання поділяється на: рудну (залізні, марганцеві, мідні, алюмінієві руди та ін., з яких виробляють метали); нерудну (граніт, базальт, мармур, вапняк, пісок, доломіт, та ін., що використовуються в будівництві); горючу (кам'яне вугілля, нафта, природний газ, торф та ін., що використовуються як паливо і як сировина хімічної промисловості); хімічну (фосфорити, апатити, калійні солі, сірка та ін., що використовуються в хімічній промисловості); гідромінеральну (підземні мінералізовані води, розсоли, прісна вода). Мінеральна сировина містить корисні елементи і пусту породу. За походженням сировину поділяють ще на природну, штучну і вторинну. Природна сировина (вугілля, нафта, руда, вовна, льон, овочі та ін.) - це речовини природного походження. Штучна сировина одержується в певному технологічному процесі і для того виробництва Є кінцевою продукцією. Чавун є кінцевою продукцією доменного виробництва і сировиною для одержання сталі. Вторинна сировина - це відходи і побічна продукція. Так при одержанні чавуну побічною продукцією є шлак, який використовують при виробництві цементу. За цінністю під час переробки сировину поділяють на основну і допоміжну. Основна сировина складає матеріальну основу

 
 

Цікаве

Загрузка...