WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Системні технології. Матеріальні та енергетичні баланси підприємств - Реферат

Системні технології. Матеріальні та енергетичні баланси підприємств - Реферат

відстоювання; - фільтрування - це процес очищення води від домішків з допомогою піщаних фільтрів. Фільтрування відбувається швидше ніж відстоювання, але коштує дорожче; - знезараження - це хлорування газоподібним хлором, або хлорним вапном. Процес може також виконуватись шляхом кип'ятіння, ультразвуковою або ультрафіолетовою обробкою. Використовується в харчовій промисловості, а також при водопідготовці питної води; - пом'якшення і знесолення. Пом'якшення - це видалення солей кальцію і магнію. Знесолення - видалення всіх солей. Ці процеси здійснюються з допомогою хімічних реакцій (вапновий, содовий, фосфатний способи) або фізичними способами (кип'ятіння, виморожування, дистиляція). Дистиляція - це повне знесолення, яке застосовується рідко (в основ-ному в хімічних лабораторіях); - нейтралізація застосовується для оборотної води, якщо вона забруднена кислотами або лугами. Частіш за все при цьому використовують хімічні засоби. Сучасні виробництва проектуються і будуються з замкненим циклом водокористування. Тобто вода після її використання у технологічних процесах проходить очищення, нейтралізацію та інші процеси з метою досягнення вимог стандартів і потім знову використовується у технологічному процесі. Все це відбувається безліч разів. Такі підприємства вважаються екологічно чистими. Повітря в промисловості Повітря вміщує: азот - 78%, кисень - 21%, аргон - біля 1%, вуглекислий газ - 0,03%, в незначній кількості водень, водяні пари, пил. У промисловості повітря використовують у таких напрямках: - як сировину для отримання кисню і азоту; - в металургії - для підвищення ефективності процесів; - в хімічній промисловості - у якості реагенту; - в паливній промисловості - для здійснення процесу горіння; - в теплотехніці і в машинобудуванні - у якості енергоносія. Значним споживачем повітря є металургія. Тут воновикористовується для підвищення ефективності горіння твердого палива (для підвищення температури і прискорення розплавлення руди). При цьому може використовуватись як звичайне повітря (доменний процес), так і повітря, збагачене на кисень (конверторний процес). У хімічній промисловості повітря використовують у якості реагенту в багатьох реакціях. Для цього повітря попередньо очищують від пилу і вологи, використовуючи промивні башти з різними поглинаючими, мокрими або сухими електрофільтрами. У паливній промисловості повітря використовують як окислювач для підвищення теплотворної здібності палива. Повітря використовують також як теплоносій (в металургії), а також у багатьох інших галузях для нагрівання рідин, газів, сушіння сировини та готових виробів. У машинобудуванні стиснене повітря використовують у пневмоприводах механізмів, які набувають руху під дією розширення (двері автобусів і тролейбусів зачиняються з допомогою стисненого повітря). Процеси газового зварювання та різання металів відбуваються за допомогою кисню, здобутого з повітря. 5. Класифікація енергетичних балансів Енергетичні баланси підприємств можуть бути класифіковані за призначенням, видами енергоносіїв, масштабами завдань, що вирішуються цими балансами, характером цільового використання енергії. На відміну від фактичних енергобалансів, що показують досягнутий рівень енерговикористання, нормативні віддзеркалюють потенційно можливий рівень використання енергії. Тому нормативні енергобаланси має бути покладено в основу як під час визначення першочергових заходів, спрямованих на економію енергії та палива, так і в процесі розроблення перспективного енергобалансу підприємства, котрий має охопити всі види енергії (електричної, теплової, хімічної, механічної) та енергоносіїв (паливо, пара, гаряча вода, стиснене повітря, конденсат, кисень тощо). Баланси, що складаються для окремих видів енергії та параметрів енергоносіїв, називають частинними. 6.Енергія в промисловості Технологічні процеси в промисловості повязані з поглинанням або виділенням енергії або перетворюють один вид енергії в іншій. інші види енергії. Електрична енергія використовується у промисловості для перетворення у механічну при здійсненні механічних і фізичних процесів обробки матеріалів: подрібнення, сортування, перемішування, сушіння, нагрівання, проведення хімічних реакцій. Найбільш поширеними джерелами електричної енергії є вода на гідроелектростанціях; енергія, що виділяється при згоранні палива на теплових електростанціях; енергія ядерних реакцій - на атомних електро-станціях. Джерелами електричної енергії є також вітрова, сонячна та інші види енергії. Теплова енергія, яка отримується при згоранні палива, використовується для отеплення, проведення численних технологічних процесів (плавлення, сушіння, перегонка). Теплоносіями у цьому випадку є топочні гази, водяна пара, вода. Хімічна енергія, яка виділяється в процесі екзотермічних реакцій, служить джерелом тепла для нагрівання реагентів, використовується в гальванічних елементах та акумуляторах. Менш поширене використання у промисловості знайшли геотермальна енергія, енергія вітру, приливів, сонячна (світлова) енергія. Геотермальна енергія - це запаси тепла, що накопичились у надрах Земної кулі. Ця теплота вилучається на поверхню у вигляді гарячих джерел - гейзерів. Геотермальна енергія (на Україні немає) використовується для зігрівання приміщень, що потребують підвищеної температури. Світлова енергія використовується при здійсненні фотохімічних процесів, при виробництві фотоелементів, фотодатчиків. Енергія Сонця використовується в основному в сонячних батареях на космічних кораблях.Найбільше поширення в промисловості набула електрична і теплова енергія. Причому електрична енергія вважається самою економічною і екологічною. Література 1. Використання природних ресурсів і охорона природи/ за ред. О.П. Міланової. -М.: -1987. 2. Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси. -К.: -1974. 3. Людина - техніка - природа /за ред. І.К.Корєнькова. -М.: - 1988. 4. Основы технологии важнейших отраслей промышленности: учебник /Под.ред. Сидорова. - М.: - 1971. 5. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза.- М.:Химия, 1988.-592 с. 6. Методические указания к изучению схем по курсу "Химическая технологія органических веществ"/ А.Т. Гриневич.- Одеса: ОГПУ, 1995.-49 с. 7. Графики функциональніх зависимостей технологических процессов органического синтеза / А.Т. Гриневич.- Одеса:ОПИ.-28 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...