WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Системні технології. Матеріальні та енергетичні баланси підприємств - Реферат

Системні технології. Матеріальні та енергетичні баланси підприємств - Реферат

Реферат на тему: Системні технології. Матеріальні та енергетичні баланси підприємств ? План Вступ 1. Поняття та значення матеріальних та енергетичних балансів 2. Складання балансів 3. Вимоги побудови енергобалансів.Вертикальні та горизонтальні баланси 4. Складові матеріального балансу 5. Класифікація енергетичних балансів 6. Енергія в промисловості Використані джерела Вступ Кожне виробництво є часткою штучно створеної природи. Тому всі процеси, що відбуваються на виробництві, підкоряються тим же законам, які діють у природі. Більш того - вони побудовані на фізичних і хімічних законах, серед яких найважливіше місце посідають закони збереження матерії і енергії. На основі цих законів спеціалісти розробляють матеріальні і енергетичні баланси, з допомогою яких виконується велика кількість розрахунків потреби в сировині та енергії, розробляються найбільш сприятливі умови для економічного протікання виробничих процесів. Матеріальні і теплові баланси є основою технологічних розрахунків. До них відносяться визначення виходу основного і побічного продуктів, видаткових коефіцієнтів по сировині, виробничих утрат. Тільки визначивши матеріальні потоки, можна зробити необхідні конструктивні розрахунки виробничого устаткування, оцінити економічну ефективність і доцільність процесу. Складання матеріального і теплового балансу необхідно як при проектуванні нового, так і при аналізі роботи існуючого виробництва. При проектуванні нових виробництв використовується досвід існуючих з урахуванням результатів сучасних досліджень і розрахунків на їхній основі. 1. Поняття та значення матеріальних та енергетичних балансів Під технологічним балансом розуміють результати розрахунків, виражені у виді рівнянь, таблиць, діаграм, які відображають кількість введених і отриманих у виробничому процесі, матеріалів і енергії. Тобто прихід і розхід. В основі складання матеріальних і енергетичних ресурсів лежать закони збереження матеріалів і енергії. В кожному матеріальному балансі кількість введених у виробництво матеріалів повинно рівнятись кількості отриманих основних і проміжних продуктів і відходів виробництва. Матеріальні і енергетичні баланси мають велике значення для аналізу і ефективного здійснення виробничого процесу. З їх допомогою встановлюють фактичний вихід продукції, коефіцієнти корисного використання, енергії, розходи і втрати сировини, палива інших матеріалів. Дані технологічних балансів і висновки із них широко використовуються технологами і економістами при проектуванні нових і покращенні роботи існуючих підприємств. Складання технологічних балансів проводиться у двох етапах. Спочатку складають матеріальний, а потім на його основі -енергетичний (або тепловий) баланс. Матеріальний баланс являється кількісним вираженням закону збереження маси. У більшості випадків визначення маси речовини виконується окремо для твердої, рідкої і газоподібної фаз по формулі: Мт + Мр + Мг = Мт^ + Мр^ + Мг^ Мт , Мр , Мг - маси відповідно твердих, рідких і газоподібних фаз. Мт^ , Мр^, Мг^ - маси продуктів отриманих в результаті переробки. В практичних розрахунках не завжди приймають участь всі три фази, крім того, частина речовин не переробляється. У цьому випадку матеріальний баланс записується у вигляді: Мa + Мb = Мc + Мd + Мa* + Мb* +…+ Мe* + Мf* + Мп Мa*, Мb*- маса речовин, введених у виробничий процес. Мc , Мd - маса продуктів отриманих результаті взаємодії. Мa*, Мb*- маса непрореагованих речовин. Мe*,Мf* - маса побічних продуктів реакції. Мп - маса продуктів відходів. Рівняння матеріального балансу складається у перерахунку на одиницю готової продукції. Тепловий баланс являється кількісним виразом закону збереження енергії. Рівняння приходу і розходу теплоти виражається рівнянням виду: Qf + Qe + Qb =Qf* + Qp* Qf - фізична теплота, введена з вхідними речовинами. Qe- теплота переходу речовини із одного агрегатного стану в інший. Qb- теплота введена у технологічний процес. Qf*- фізична теплота виведена речовинами із реакції. Qp*- втрати теплоти у навколишнє середовище. Фізична теплота виражається формулою: Qf = Мct, кДж М- маса речовини. c - середня теплоємність. t - температура речовини. Тепловий баланс складається на основі матеріального балансу в кДж і оформляється у вигляді таблиці. При складанні матеріального теплового балансу виробництва і техніко-економічному аналізі раціональне використання теплоти часто являється вирішальним фактором для оцінки конкурентноздатності і вибору найкращих способів виробництва одного і того ж продукту. 2.Складання матеріального та енергетичного балансів Основою матеріального балансу є закон збереження маси речовини і стехеометричні співвідношення. Матеріальний баланс може бути представлений рівнянням; Gвх. = Gвых. + Gпотер Матеріальний баланс звичайно складають на одиницю маси основного продукту в одиницю часу (кг/год, т/пора, тис.т/рік і т.п.) чи в молях. Для процесів без зміни обсягу, що протікають тільки в газовій фазі, можливе залишення балансу в кубічних м. Теоретичний матеріальний баланс розраховується на основі стехеометричного рівняння реакції. Практичний матеріальний баланс враховує з'єднання вихідної сировини, готової продукції, надлишок одного з компонентів сировини, ступінь перетворення, утрати сировини і готового продукту і т.д. Тепловий (енергетичний) баланс складається на основі закону збереження енергії і матеріальних розрахунків: Qприх. = Qрасх. + Qпотер. Тепловий баланс дозволяє визначити потреба в тепло- чи хладоносієм, величину теплообмінних поверхонь. Тепловий баланс враховує кількості теплоти внесене й винесино з апарата, теплоту фізичних процесів (розчинення, абсорбція і т.д.), теплоту хімічних, перетворень (екзо- і ендотермічні реакції), кількість теплоти яка підводиться чи відводиться з апарата (з димовими газами, пером, холодильниками усередині апарата і т.д.), утрати тепла в навколишне середовище. Сумарна теплота фізичних процесів (конденсація, випар, розчинення й ін.) визначається з урахуванням теплоти фазових переходів: Тепловий ефект реакції дорівнює сумі теплот утворення вихідних речовин за винятком суми теплот утворення продуктів реакції; ?Н = (? Нобр.) исх. - (? Нобр.) прод. Видаткові коефіцієнти характеризують витрата різних видів сировини, води, палива, пари, електроенергії, холоду на одиницю вироблюваної

 
 

Цікаве

Загрузка...