WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Органи оперативного управління бюджетним процесом - Реферат

Органи оперативного управління бюджетним процесом - Реферат

обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників центрального апарату. Структура центрального апарату міністерства затверджується віце-прем'єр-міністром України. Зміни в структурі центрального апарату міністерства затверджуються також віце-прем'єр-міністром України за поданням мінфіну. Положення про структурні підрозділи центрального апарату затверджується міністром фінансів.
До другої складової органів Міністерства фінансів України (середня ланка) відноситься фінансове управління обласної державної адміністрації. Фінансове управління засновується рішенням державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування, підвідомче і підзвітне в своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів України.
Фінансове управління обласної адміністрації виконує ряд функцій, основними з яких є:
1) визначення порядку і термінів подання обласними управліннями і відділами, виконкомами міських та районних Рад народних депутатів матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частки загальнодержавних податків, зборів і платежів, які підлягають зарахуванню до бюджетів міст і районів області;
2) проведення перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ;
3) внесення пропозиції до обласної Ради народних депутатів про встановлення на території області додаткових податків і зборів;
4) здійснення контролю за повним і своєчасним перерахуванням установами банків коштів до Державного бюджету, за цільовим використанням коштів, одержаних із вищестоящого бюджету;
5) розробка порядку надання із обласного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст і районів;
6) складання та затвердження річного та помісячного розпису доходів і видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання;
7) розглядання бухгалтерських звітів і балансів обласних відділів і управлінь, міст і районів обласного підпорядкування;
8) підготовка звітності про виконання бюджету області;
9) участь у роботі комісій з приватизації державної власності і здійснення контролю за зарахуванням коштів від приватизації державного майна до бюджету;
10) здійснення контролю за станом роботи в міських і районних фінансових відділах по складанню і виконанню бюджету, контрольно-економічній роботі та з інших питань, які входять до компетенції фінансових органів.
Очолює фінансове управління начальник, який призначається міністром фінансів за поданням облдержадміністрації. Начальник має заступників, яких призначає наказом по фінансовому управлінню. У фінансовому управлінні утворюється колегія у складі начальника (голова), заступників начальника, а також інших керівних працівників управління. Склад колегії затверджується держадміністрацією. Фінансування фінансового управління здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. Структуру фінуправління затверджує начальник фінансового управління.
До складу фінансового управління входять:
1. Адміністрація (начальник і заступники).
2. Бюджетний відділ.
3. Головна бухгалтерія.
4. Відділ фінансів охорони здоров'я.
5. Відділ фінансів освіти та культури.
6. Відділ фінансів місцевого господарства.
7. Відділ фінансування соціального захисту населення.
8. Відділ доходів, цінних паперів, приватизації та фінансових ринків.
9. Відділ фінансів капітального будівництва.
10. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.
11. Відділ кадрів і спецроботи.
12. Відділ розробки і впровадження комп'ютеризації.
13. Загальний відділ.
Зазначені функції та структура зберігаються і у фінансових управліннях Київської та Севастопольської державних адміністрацій.
Третьою складовою в системі органів Міністерства фінансів України виступають міські, районні, районні у містах фінансові відділи. Фінансові відділи забезпечують втілення в життя державної фінансової політики на відповідній території, аналізують показники розвитку економіки міста, району, здійснюють заходи по оздоровленню фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшенню доходів бюджету.
Міський, районний фінансовий відділ очолює завідувач, який відповідно до законодавства України призначається вищестоящим фінансовим органом по представленню фінансового відділу. Структуру фінансового відділу затверджує завідувач. Структура міського, районного фінансового відділу має такий вигляд:
2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції та структура.
При Міністерстві фінансів України діють організації, які входять до складу фінансових органів України. До них відносяться:
- Державна контрольно-ревізійна служба України;
- Державне казначейство України.
У січні 1993 року ухвалено Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Закон визначив статус Державної конрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові засади діяльності.
Головними завданнями Державної конрольно-ревізійної служби є:
- здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереження;
- здійснення державного контролю за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів
Державна контрольно-ревезійна служба діє при Міністерстві фінансів України та підпорядковується останній.
Державна контрольно-ревезійна служба складається з:
1. Головного контрольно-ревезійного управління України.
2. Контрольно-ревезійних управлінь в автономній республіці крім, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контрольно-ревезійних підрозділів (відділів груп) в районах, містах і районах у містах.
Усі місцеві підрозділи Державної конрольно-ревізійної служби по вертикалі підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню. А по горизонталі взаємодіють і координують свою діяльність з місцевими Радами, держадміністраціями і виконкомами місцевих Рад, фінансовими органами, Державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.
Створення Державного казначейства України було започатковано у квітні 1995 року після виходу Указу Президента "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 року. На підстава даного Указу Державне казначейство утворено з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України та підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів. Цим же Указом було затверджено і конкретні завдання Державного казначейства, а також дано доручення КабінетуМіністрів України розробити відповідне положення про

 
 

Цікаве

Загрузка...