WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні - Реферат

Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні - Реферат


Реферат на тему
Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні
План
1. Зміст і структура бюджетного процесу.
2. Бюджетний регламент.
3. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави.
4. Бюджетне планування в Україні на сучасному етапі:
а) порядок і терміни складання, розгляду і затвердження Державного бюджету;
б) Закон України "Про Державний бюджет України" та його зміст;
в) порядок і терміни складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів.
1. Зміст і структура бюджетного процесу
Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється . відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України" в редакції від 28 квітня 1995 року, рішень Верховної Ради АРК, місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства.
У Законі "Про бюджетну систему України" (ст. 5) дається наступне визначення бюджетною процесу: "Бюджетний процес- це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України".
У сучасній економічній літературі існує єдина точка зору щодо визначення змісту бюджетного процесу - це процес складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів.
Визначення бюджетного процесу в українському законодавстві дається більш розширеним, оскільки процедура бюджетного процесу починається зі складання бюджету і закінчується затвердженням звітів про їх виконання.
Усі стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щорічно. В цьому втілюється принцип щорічності бюджету. Бюджет складається і затверджується на рік, який має назву бюджетного року, або бюджетного періоду. В Україні він співпадає з календарним роком: з 1 січня по 31 грудня.
У Франції, Бельгії, Швейцарії бюджетний рік також співпадає з календарним. Але слід зазначити, що не у всіх країнах цей період співпадає з початком року. Так, у Великобританії, Канаді, Японії він починається з 1 квітня, в Італії- з 1 липня, в США - з 1 жовтня.
Перші три стадії в структурі бюджетного процесу, а саме: складання, розгляд і затвердження складають бюджетне планування.
Бюджетне планування являє собою комплекс організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків бюджетів в ході їх складання, розгляду та затвердження.
Бюджетне планування базується на наступних завданнях, які стоять перед органами, на які покладена функція складання проекту бюджету:
- визначення реальної величини доходів, які необхідно мобілізувати в наступному бюджетному періоді;
- обґрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків за кожним напрямком;
- збалансування бюджету.
Принципи бюджетного планування здебільшого визначаються принципами побудови бюджетної системи. Перший принцип бюджетного планування в Україні визначається принципами самостійності і єдності в побудові бюджетної системи.
Другий принцип бюджетного планування - принципи науковості. Це означає, що всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному бюджету, напрямки інвестицій по бюджету розвитку повинні мати відповідні наукові обґрунтування.
2. Бюджетний регламент
Бюджетний процес повинен регламентуватись бюджетним регламентом.
Бюджетний регламент - документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання.
Бюджетний регламент:
oвизначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління;
oвстановлює всю документацію, яка використовується у бюджетному процесі;
oвизначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несвоєчасного затвердження;
oвизначає відповідальність органів за порушення бюджетного регламенту:
а) виконавчої влади - за неякісний проект бюджету і несвоєчасно представлений;
б) законодавчої влади - за порушення встановлених термінів розгляду і затвердження бюджету;
в) Міністерства фінансів - за нецільове використання бюджетних коштів.
Наявність затвердженого бюджетного регламенту в державі - найбільш актуальне завдання для організації бюджетного процесу.
3. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави
Складанню проекту бюджету держави передує підготовча робота, яка включає в себе:
- розробку основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік;
- розробку і затвердження Постанови Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік";
- аналіз виконання бюджету за минулий рік і очікуване виконання бюджету в поточному році;
- підготовку інструктивних листів про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік.
Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку розробляють до 1 червня року, що передує плановому, Міністерство економіки України за участю Мінфіну України, Національного банку України, Міністерства статистики України, інших міністерств і відомств. До основних прогнозних макропоказників відносять: обсяг валового внутрішнього продукту і національного доходу; показники зведеного балансу фінансових ресурсів; показники балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану; індекси змін оптових і роздрібних цін порівняно з попереднім роком; обсяг прибутку в цілому та в розрізі адміністративно-територіальних утворень; показники по фонду оплати праці; обсяги геологорозвідувальних і топографо-геодезичних робіт та надходжень коштів до бюджету в порядку відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи; потребу у бюджетних асигнуваннях, пов'язаних зі здійсненням державного регулювання цін на товари і послуги. На підставі Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий рік уряд АРК, державні адміністрації областей і міст (міста Київ і Севастополь) розробляють прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які є основою для складання проектів їх бюджетів.
Не пізніше 15 червня поточного року Верховна Рада України розробляє і подає Президенту спеціальну постанову (бюджетну резолюцію), в якій визначаються основні напрями бюджетної

 
 

Цікаве

Загрузка...