WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент - Реферат

Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент - Реферат

запасів, товарів 32000000.
3. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000.
4. Податки на фінансові операції та операції з капіталом 34000000.
Другою складовою доходів бюджету є офіційні трансферти (код - 40000000). Бюджетною класифікацією передбачені трансферти одержані:
1. Від органів державного управління інших рівнів 41000000.
2. Із-за кордону 42000000.
3. Із недержавнихджерел 43000000.
Важливим є поділ одержаних трансфертів на поточні і капітальні.
Третьою і останньою складовою доходів бюджету є державні цільові фонди (код 50000000). В бюджетній класифікації зазначені фонди, які утворюються на рівні держави:
1. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 50010000
2. Пенсійний фонд України 50020000
3. Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України 50030000
4. Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України 50040000
5. 3бір до Державного інноваційного фонду України 50050000
6. Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 50060000
7. Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів 50070000
8. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 50080000
9. Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 50090000
10. Інші фонди 50100000
3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів
Прийом доходів від підприємств і організацій здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунків платників на рахунки бюджету (в безготівковій формі) в установах банківської системи за допомогою платіжних доручень, які виписують самі платники. У платіжних дорученнях зазначають: код (МФО) установи уповноваженого банку, номер бюджетного рахунка, номер платіжного документа, ідентифікаційний код платника податків, призначення платежу, код бюджетної класифікації доходів, код відомства відповідно до відомчої класифікації, суму платежу.
Приймання платежів від населення (в готівковій формі) оформляють квитанцією-повідомленням, де зазначають прізвище, ім'я та по батькові платника, його адресу, назву фіноргану, який видав платіжне повідомлення, назву платежу і його суму на даний строк сплати. Квитанція залишається у платника, а повідомлення - в установі, яка прийняла платіж.
Платежі здійснюються через установи банків, у яких платники обслуговуються, через установи Міністерства зв'язку, установи Ощадбанку або через сільські, селищні та міські (міст районного підпорядкування) Ради народних депутатів за місцезнаходженням платника. Каси сільських, селищних і міських Рад здійснюють перерахування одержаних доходів у банк на підставі супровідної відомості. Під час передачі доходів додають платіжні документи (платіжні доручення та квитанції-повідомлення).
Платіжні доручення та квитанції-повідомлення - основні первинні документи, якими оформляють зарахування платежів у Доходи бюджету, й є вихідними для обліку доходів бюджету.
Заповнення квитанцій-повідомлень виконують платники на підставі платіжних повідомлень, які фінансовий орган вручає платникам у визначені строки. У платіжному повідомленні зазначають суму й строки платежів і наводять розрахунок цієї суми.
Установи комерційних банків, які здійснюють операції з надходження коштів до Державного бюджету, щоденно перераховують телеграфно в регіональні управління Національного банку загальну суму доходів, що надійшли. Управління Національного банку також щоденно перераховують отримані від комерційних банків кошти по доходах бюджету Операційному управлінню Національного банку. Установи банків, які обслуговують рахунки з обліку доходів, щоденно видають органам Державного казначейства:
1. Виписки із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів, завірених банком.
2. Щоденну банківську звітність за формою 412-Д, яка відображає надходження доходів на рахунки державного бюджету за символами звітності банку.
Працівники відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства перевіряють одержані з банку документи:
o наявність штампу банку;
oнаявність підпису бухгалтера банку;
oвідповідність сум платіжних документів випискам банку;
oправильність зарахування податків, платежів на відповідні коди бюджетної класифікації.
На підставі виписок з особових рахунків первинні платіжні документи групуються за видами доходів, і працівники цього ж відділу складають реєстр про надходження до Державного бюджету за формою №1 у розрізі кодів бюджетної класифікації та в загальній сумі за кожним видом доходів. В реєстрі ф. №1 відображаються тільки податки і збори, зафіксовані у виписках банку. Для аналізу надходжень доходів до Державного бюджету і підготовки звітів відділ розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства на підставі реєстру ф. № 1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації про зарахування податків і зборів за результатами взаємозаліків і взаєморозрахунків, сум по векселях та інших видах надходжень складає довідку за ф. № 3 про надходження доходів до Державного бюджету. У ній відображають суми надходжень за день, а також наростаючим підсумком з початку місяця і року по відповідному коду бюджетної класифікації. Реєстр за ф. №1 і довідку за ф. №3 складають у 3-х примірниках, які візуються у Держказначействі та податковій адміністрації. 1-й примірник реєстру разом з копіями розрахункових документів та довідкою передається до відповідного органу Державної податкової адміністрації; 2-й - до відділу бухгалтерського обліку і звітності; 3-й примірник зберігається у відділі розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства.
Відділи бухгалтерського обліку і звітності відділень Державного казначейства перевіряють правильність оформлення проведених операцій бухгалтерськими проводками, після чого щоденно передають відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів обласного управління Держказначейства довідку за ф. №3, які в свою чергу передають зведену довідку управлінню прогнозування доходів державного бюджету Головного управління

 
 

Цікаве

Загрузка...