WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент - Реферат

Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент - Реферат


Реферат на тему
Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент
План
1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету.
2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів.
3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів.
4. Податковий менеджмент.
5. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету.
6. Касове виконання бюджету: поняття, сутність, системи.
1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету
Виконання бюджету - це четверта стадія бюджетного процесу.
Виконати бюджет означає забезпечити надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи та профінансувати заходи, затверджені в бюджеті держави. До принципів організації виконання бюджету відносять:
- забезпечення повного і своєчасного надходження доходів в цілому і за кожним джерелом окремо;
- фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;
- надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємством, організацією, установою планових завдань і з урахуванням освоєння раніше виділених коштів;
- фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
- дотримання режиму економії у витрачанні трудових та природних ресурсів, матеріальних коштів;
- забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;
- дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери державної планової та фінансової дисципліни.
Загальне керівництво щодо виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України організує виконання бюджету держави через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, уряд АРК, місцеві виконавчі органи. Виконання дохідної частини Державного бюджету забезпечують такі органи:
1) Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
2) Органи Державного казначейства України перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
3) Міністерство фінансів України організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за цим.
4) Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.
Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечують такі органи:
1) Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
2) Фінансові управління обласних, міських, державних адміністрацій і фінансові відділи виконавчих органів перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
3)Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.
2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів
Підставою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету у місячний термін після його прийняття. Розписи доходів і видатків республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів - фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських - фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік із розбивкою на місяці. Забезпечення збалансування бюджету протягом року і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів. Складання бюджетного розпису потребує певних навичок та високої відповідальності працівників фінансових органів. Чим краще складений розпис, тим чіткіше організовано виконання бюджету.
Розпис доходів і видатків складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації. Бюджетна класифікація - це систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками.
Структуру бюджетної класифікації розробляє Кабінет Міністрів України і затверджує Верховна Рада України. В розробці бюджетної класифікації безпосередню участь бере Міністерство фінансів України.
Структура діючої бюджетної класифікації затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 р. "Про структуру бюджетної класифікації України" і запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року №265.
Діюча бюджетна класифікація складається із чотирьох розділів:
Розділ І. Класифікація доходів бюджету.
Розділ II. Класифікація видатків бюджету.
Розділ III. Класифікація фінансування бюджету.
Розділ IV. Класифікація боргу.
Класифікація доходів бюджету.
Доходи бюджету складаються із трьох складових: сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові фонди. Сукупні доходи складаються із поточних доходів і доходів від операцій з капіталом. Поточні доходи, в свою чергу, поділяються на податкові і неподаткові надходження. Коди доходів складаються із восьми знаків.
Податкові надходження (код - 10 000 000) згруповані в залежності від джерела одержання податку в шість груп. До них належать:
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000.
2. Податки на власність 12000000.
3. Збори за використання природних ресурсів 13000000.
4. Внутрішні податки на товари та послуги 14000000.
5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 15000000.
6. Інші податки 16000000.
Неподаткові надходження (код - 20000000) групуються за видами, а саме:
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000.
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000.
3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000.
4. Інші неподаткові надходження 24000000.
Доходи від операцій з капіталом (код - 30000000) включають в себе:
1. Надходження від продажу основного капіталу 31000000.
2. Надходження від продажу державних

 
 

Цікаве

Загрузка...