WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація, методи і види бюджетного фінансування - Реферат

Організація, методи і види бюджетного фінансування - Реферат


Реферат на тему
Організація, методи і види бюджетного фінансування
План
1. Бюджетна класифікація видатків.
2. Поняття бюджетного фінансування та його організація.
3. Методи і види бюджетного фінансування із Державного бюджету.
4. Організація фінансування із місцевого бюджету.
5. Касове виконання видаткової частини бюджету.
1. Бюджетна класифікація видатків
У другому розділі діючої бюджетної класифікації (запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року № 265) передбачена класифікація видатків, бюджету за трьома ознаками: функціональна, відомча та економічна.
Функціональна структура бюджету будується відповідно до основних функцій держави, які представлені у вигляді 25 функціональних груп з розподілом кожної на підгрупи - всього 134. Функціональна класифікація видатків бюджету передбачає видатки на:
Код
1. Державне управління 010000
2. Судову владу 020000
3. Міжнародну діяльність 030000
4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу 040000
5. Національну оборону 050000
6. Правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави 060000
7. Освіту 070000
8. Охорону здоров'я 080000
9. Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000
10. Житлово-комунальне господарство 100000
11. Культуру і мистецтво 110000
12. Засоби масової інформації 120000
13. Фізичну культуру і спорт 130000
14. Промисловість та енергетику 140000
15. Будівництво 150000
16. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство
мисливство 160000
17. Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації 170000
18. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000
19. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення 190000
20. Охорону навколишнього природного середовища та ядерну
безпеку 200000
21. Попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха 210000
22. Поповнення державних запасів і резервів 220000
23. Обслуговування державного боргу 230000
24. Цільові фонди 240000
25. Видатки, не віднесені до основних груп 250000
Відомча класифікація видатків Державного бюджету передбачає розподіл видатків по головних розпорядниках коштів. Код, який присвоєно кожному із ГРК, складається із трьох знаків. В переліку зазначено 79 головних розпорядників коштів, які одержують кошти із Державного бюджету.
Також у бюджетній класифікації використана практика класифікації видатків бюджету за економічним змістом виконуваних операцій. Економічна класифікація видатків бюджету передбачає:
- загальні видатки як суму поточних, капітальних та нерозподілених видатків;
- кредитування з вирахуванням погашення.
У даній класифікації використано чотиризначний код. Наприклад:
Код
1. Поточні видатки 1000
2. Видатки на товари і послуги 1100
3. Оплата праці працівників бюджетних установ 1100
4. Нарахування на заробітну плату 1120
5. Придбання предметів постачання і матеріалів,
утримання бюджетних установ 1130
6. Видатки на відрядження 1140
7. Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт
та заходи спеціального призначення 1150
8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160
9. Дослідження і розробки, державні програми 1170
2. Поняття бюджетного фінансування та його організація
Мета виконання видаткової частини бюджету - це фінансування заходів, затверджених в бюджеті протягом бюджетного року.
Фінансування із бюджету - це перерахування коштів на поточні/реєстраційні бюджетні рахунки розпорядників коштів з єдиного казначейського рахунка або рахунка місцевого бюджету, які відкриті в банківських установах і в органах казначейства.
Фінансування із бюджету здійснюється на основі двох основних принципів: плановості та цільового характеру використання бюджетних коштів. Принцип плановості означає обов'язкову умову законодавчого затвердження даних видатків. Цільовий характер використання бюджетних коштів означає вимогу до розпорядників коштів використовувати виділені кошти за їхнім цільовим призначенням.
Організація фінансування покладена на фінансовий орган. який здійснює виконання даного бюджету. Банки здійснюють перерахування бюджетних коштів тільки на основі їхніх розпоряджень. У процесі фінансування фіноргани здійснюють контроль за економним і цільовим використанням бюджетних коштів.
Керівники установ та організацій, які одержують в своє розпорядження бюджетні асигнування (планові суми, в межах яких можуть проводитись видатки із бюджету) називаються розпорядниками коштів. Розрізняють три ступені розпорядників коштів:
Головні, другого, третього ступеня. За обсягом наданих їм прав, обов'язків і відповідальності розпорядники коштів поділяються:
o по державному бюджету на три ступеня - головних, другого, третього;
o по місцевих бюджетах - на два ступеня: головних і третього.
Поділ розпорядників коштів на ступені по тому чи іншому бюджету залежить від структури управління галуззю народного господарства чи соціально-культурних установ.
Головними розпорядниками бюджетних коштів по Державному бюджету є міністри і керівники інших центральних відомств установ), по місцевих бюджетах- керівники управлінь (відділів) обласних, міських і районних Рад народних депутатів; по міських, міст районного підпорядкування, по сільських і селищних бюджетах - голови цих Рад.
До розпорядників коштів другого ступеня відносяться керівники підвідомчих міністерствам і відомствам органів управління, яким в свою чергу підпорядковані окремі підприємства, організації та установи.
Розпорядниками коштів третього ступеня є керівники установ, організацій, підприємств, які підвідомчі головним чи другого ступеня розпорядникам бюджетних коштів (призначень).
Наприклад, усі органи фінансової системи фінансуються за рахунок Державного бюджету, а їх керівники є розпорядниками асигнувань: міністр фінансів України - головним розпорядником коштів, начальники обласних, міських, міст Києва і Севастополя, фінансових управлінь - розпорядники коштів другого ступеня, а завідувачі районних і міських, міст обласного підпорядкування фінансовими відділами - розпорядниками коштів третього ступеня.
Розподіл розпорядників коштів по місцевих бюджетах на два ступеня обумовлено тим, що місцеві органи управління галуззю діляться на дві ланки. Так, наприклад, районний відділ освіти очолює керівник відділу, який є головним розпорядником бюджетних коштів, він має в своєму підпорядкуванні школи, директори яких вважаються розпорядниками коштів третього ступеня, їм надано право самостійно розпоряджатись бюджетними коштами.
Фінансування

 
 

Цікаве

Загрузка...