WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Облік виконання бюджету - Реферат

Облік виконання бюджету - Реферат

порядку:
521 -"Податкові надходження".
Рахунок 55 має наступні рахунки 3 порядку:
551 - "Доходи від надходження спеціальних коштів";
552 - "Доходи від надходження сум за дорученнями";
554 - "Доходи від надходження інших власних коштів";
555 - "Інші доходи спеціального фонду бюджету, які направляються на здійснення видатків";
556 - "Кошти, отримані бюджетними установами з бюджетів інших рівнів". Рахунок 56 має наступні рахунки III порядку:
561 - "Податкові надходження";
562 - "Неподаткові надходження".
По рахунках цього класу деталізація не передбачається. Код кожного із рахунків 5 класу "Доходи" складається із 25 знаків.
На рахунку 51 враховуються доходи загального фонду відповідних бюджетів. Це основний рахунок для обліку доходів. Повернення платникам переплат, яке відображається в дебеті рахунку 51, здійснюється на підставі заяви платника. На суму повернення бухгалтерія фіноргану виписує чек.
На рахунок 53 відносять суми, що надійшли на рахунки бюджету, для яких немає достатніх підстав зараховувати їх у доходи даного бюджету або відносити їх на відповідні коди бюджетної класифікації. Таке становище може виникнути в разі нечіткого й неповного заповнення передбачених реквізитів у платіжних документах. Фінансовий орган зобов'язаний негайно вжити заходів для з'ясування належності даних сум. Якщо протягом місяця з дня надходження не встановлено належності нез'ясованих сум, їх відносять на доходи загального фонду бюджету (рахунок 51).
Доходи загального фонду бюджету, які надходять, зараховують на основні рахунки по обліку грошових коштів: 11101 "рахунки по доходах загального фонду Державного бюджету" і 11108 "Поточний рахунок місцевого бюджету".
Аналітичний облік доходів здійснюється в розрізі окремих видів доходів згідно з бюджетною класифікацією.
Аналітичний облік доходів по Державному та місцевим бюджетам здійснює бухгалтерія фінансового органу в книзі доходів за формою № 5-ф. У цій книзі відображають надходження і повернення переплат доходів бюджету. Обороти по кредиту ведуть в розрізі видів доходів, які відображають у рядках форми № 5-ф. Їх враховують у розрізі кожного числа місяця. Обороти по дебету відображають у рядках в порядку їх виникнення. Зазначення кодів бюджетної класифікації дає змогу встановити вид доходів, які повертаються. При цьому зміст рядків оборотів по кредиту і по дебету не збігається. Облік доходів, які розподіляються між бюджетами, також ведеться у книзі доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації.
5. Облік видатків бюджету.
Облік фінансування і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню капітальних вкладень і розпорядникам коштів по державному і місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках, по обліку грошових коштів (перший клас рахунків). Використання перерахованих коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються активні рахунки 61 "Видатки загального фонду бюджету", - 62 "Видатки спеціального фонду бюджету", 63 "Видатки, проведені за рахунок інших коштів", 64 "Видатки майбутніх періодів". Рахунок 61 має наступні рахунки 3 порядку:
611 - "Поточні видатки";
612 - "Капітальні видатки";
613 - "Нерозподілені видатки";
614-"Кредитування з вирахуванням погашення".
Рахунок 62 має наступні рахунки III порядку:
621 - "Видатки, проведені за рахунок спеціальних коштів";
622 - "Видатки, проведені за рахунок сум за дорученнями";
624 - "Видатки, проведені за рахунок інших власних коштів";
625 - "Видатки, проведені за рахунок інших доходів спеціального фонду";
626 - "Видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих бюджетними установами з бюджетів інших рівнів".
По рахунках цього класу деталізація не передбачається.
Аналітичний облік фінансування і видатків бюджету ведеться у розрізі головних розпорядників коштів окремо за видатками безпосередньо головного розпорядника коштів, розпорядників коштів другого і третього ступеня та на централізовані заходи.
Аналітичний облік фінансування і видатків за Державним і місцевими бюджетами у фінансових органах ведеться в "Книзі поточних/реєстраційних рахунків розпорядників коштів і касових видатків" - форма № 3-ф і картці обліку асигнувань. У цих облікових реєстрах відображають кошти на фінансування капітальних вкладень і асигнування, затверджені по бюджету, кошти на поточних/ реєстраційних рахунках розпорядників коштів (рахунки 11301, 11303) і на поточних/реєстраційних рахунках для фінансування капітальних вкладень (рахунки 11302, 11303), а також суми касових видатків за бюджетами (рахунки 611, 612). Записи в книзі роблять протягом місяця в процесі здійснення операцій. В кінці місяця виводять залишки. У цій книзі також відображають залишок фінансування і асигнувань, не покритих бюджетними коштами, в межах яких може здійснюватися перерахування коштів на поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів у даному кварталі. Залишок визначають як різницю між сумою фінансування і встановлених асигнувань з початку року для даного кварталу і перерахуванням коштів (обороти подебету рахунків 11301, 11302, 11303). Відкликані кошти (обороти по кредиту рахунків 11301, 11302, 11303) додають до суми фінансування і встановлених асигнувань.
Для кожного розпорядника коштів виділяють окремі аркуші в книзі № 3-ф.
6. Визначення результатів виконання бюджетів.
Наприкінці бюджетного року рахунки, пов'язані з обліком виконання бюджету у фінансових органах, закривають, визначають .результати виконання бюджету й складають заключний баланс.
Річне заключення рахунків має кілька етапів.
На першому етапі проводять велику підготовчу роботу - мають бути перевірені всі первинні документи й записи по них в облікових реєстрах на предмет повноти й правильності відображення в останніх операцій, пов'язаних з виконанням бюджету.
На другому етапі перевіряють обороти й виводять залишки за рахунками другого та третього порядку, після чого складають баланс.
За рахунками І класу рахунків визначають залишки ресурсів бюджету на кінець року. Залишки є перехідними.
За рахунками II класу рахунків підраховують боргові зобов'язання на кінець бюджетного року.
За рахунками III класу рахунків залишків не повинно бути. Взаємні розрахунки між бюджетами закінчуються до кінця бюджетного року. Якщо встановлено наявність заборгованості за взаємними розрахунками, то вона має бути погашена. Якщо такої можливості немає, то відповідні суми, які необхідно передати або одержати, відображають у балансі.
На рахунках 51, 52, 53, 54, 55 і 56 V класу рахунків "Доходи" та 61, 62, 63 і 64 VI класу рахунків "Видатки" підраховують доходи і видатки бюджету з початку бюджетного року.
Після проведення цієї роботи за окремими рахунками починається третій, заключний етап - здійснюється списання касових доходів і видатків на результати виконання бюджету.
Для обліку результатів виконання бюджету призначений активно-пасивний рахунок 41 "Результати виконання бюджету". В кредиті відображають списання касових доходів, а за дебетом - списання касових видатків. Кредитове сальдо показує перевищення доходів над видатками, дебетове - перевищення видатків над доходами.
Рахунок 41 має наступні рахунки третього порядку:
411 "Результат виконання загального фонду бюджету в поточному році";
412 "Результат виконання спеціального фонду бюджету в поточному році";
413 "Залишок невикористаних коштів бюджетних установ, що направляються на видатки у наступному бюджетному році";
414 "Залишок невикористаних коштів спеціальних цільових фондів Державного бюджету, що направляються на видатки в наступному бюджетному році".
У зазначеному класі деталізація коду рахунку III порядку не передбачається.

 
 

Цікаве

Загрузка...