WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Звітність про виконання бюджету - Реферат

Звітність про виконання бюджету - Реферат

Державного казначейства складають на підставі:
- аналітичного обліку фінансування Головного розпорядника коштів, який ведеться в книзі 3-ф;
- звітів Головного розпорядника коштів;
- даних установ банку про залишки коштів Державного бюджету на рахунках розпорядника коштів та органів Державного казначейства.
У формі вказані коди бюджетної класифікації (3 знаки - відомча; 4 - економічна; 6 - функціональна); найменування видатків; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.
Зведені місячні звіти про виконання Державного бюджету управління Державного казначейства в АРК., областях, містах подають центральному апарату Державного казначейства засобами телекомунікаційного зв'язку в термін до 12 числа місяця, наступного за звітним. Звіти складаються в тис. грн. за наростаючим підсумком з початку року.
Місячні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.
Б) Квартальна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету складається із наступних документів:
Ф. № 1 "Баланс виконання Державного бюджету";
Ф. № 2 "Звіт про виконання Державного бюджету";
Ф. № 4 "Звіт про депозитні суми";
Ф. № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
Квартальні звіти підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.
Термін подання: до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом (для територіальних управлінь казначейства). В межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання квартальних звітів відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до Державного казначейства України.
В) Річна звітність органів казначейства про виконання Державного бюджету. До форм річної звітності розпорядників коштів відносять форми №№ 1, 2, і 7 квартальної звітності і до них додається ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів". Дані про залишки коштів на початок та кінець року повинні відповідати аналогічним даним форми № 1.
Річний звіт підписують керівник і головний бухгалтер відповідного органу казначейства.
Термін подання: до 1 березня року, наступного за звітним (для територіальних управлінь казначейства).
3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.
А) Місячна звітність. Міністерство фінансів АРК., обласні і міські (міст Києва та Севастополя) фінансові управління подають "Місячні звіти про виконання місцевого бюджету" центральному апарату Державного казначейства до 12 числа місяця, наступного за звітним. У звіті міститься інформація про доходи, які надійшли з початку року, і видатки, які проведені з початку року. Інформація подається наростаючим підсумком в розрізі кодів бюджетної класифікації.
Місячні звіти підписують керівник, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер Мінфіну АРК., обласних і міських (міст Києва та Севастополя) фінансових управлінь. Терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів міськими і районними фінансовими відділами встановлюються таким чином, щоб фінансові управління надали відповідну інформацію своєчасно.
Б) Квартальна звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. До форм квартальної звітності відносять:
Ф. № 1 "Баланс виконання бюджету";
Ф. № 2 "Звіт про виконання бюджету" (по доходах і видатках);
Ф. № 3 "Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах";
Ф. № 4 "Довідка про використання коштів позабюджетного фонду місцевих Рад народних депутатів";
Ф. № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
Дані про виконання місцевих бюджетів зазначаються у квартальній звітності в розрізі кодів бюджетної класифікації в грн.
Форми звітності містять наступну основну інформацію:
Ф. № 1 - залишки на кінець звітного періоду;
Ф. № 2 - план з урахуванням внесених змін на звітний період і виконання (по доходах і видатках);
Ф. № 3 - показують фактичну наявність (кількість) на кінець звітного періоду;
Ф. № 4 - показують залишки коштів фонду на кінець звітного періоду.
Квартальні звіти підписують керівник, начальник бюджетного відділу і головний бухгалтер відповідного фінансового органу.
Фінансові управління областей, міст Києва і Севастополя, Мінфін АРК. Подають квартальні звіти ДКУ до кінця місяця, наступного за звітним кварталом. Фінансові відділи в районах і містах подають звіти вищестоящим фінансовим органам до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
В) Річна звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. До форм річної звітності відносять форми №№ 1, 2, 3, 4, 7 квартальної звітності і до них додаються:
Ф. № 6 - "Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах";
Ф. № 15 - "Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах".
Довідки:
v про видатки по сплаті безплатно наданих робітникам квартир і комунальних послуг;
v про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що перебувають на місцевих бюджетах;
v про суми, що направлені на видатки за рахунок цільових коштів.
Річні звіти підписують керівник фінансового органу, начальник бюджетного відділу, головний бухгалтер.
Міністерство фінансів АРК., обласні і міські (міст Києва і Севастополя) фінансові управління подають річні звіти ДКУ з 20 лютого по 1 березня року, наступного за звітним. Фінансові відділи в районах і містах подають річні звіти вищестоящим фінансовим органам до 10 лютого року, наступного за звітним.
4. Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету.
Звіт про виконання Державного бюджету складає центральний апарат Державного казначейства (Міністерство фінансів). Звіт про виконання Державного бюджету подає Президент України Верховній Раді у вигляді письмового звіту. До звіту додаються пояснення по всіх відхиленнях від затвердженого Закону про Державний бюджет України по доходах і видатках. Оформлення звіту про виконання Державного бюджету здійснюється згідно з правилами, які затверджені Законом "Про бюджетну систему", та іншими законодавчими актами. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. На сесії з питання про виконання Державного бюджетуУкраїни доповідає міністр фінансів.
Протягом двох тижнів після цього постійні комісії розглядають звіт і готують висновки. Звіт про виконання Державного бюджету повинен бути розглянутий не пізніше 1 травня. На засіданні Верховної Ради заслуховуються висновки постійної комісії з питань бюджету та інших постійних комісій.
Після розгляду Верховна Рада затверджує звіт про виконання Державного бюджету. Постанова Верховної Ради про звіт про виконання Державного бюджету України публікується в засобах масової інформації.
Звіт про виконання республіканського бюджету АРК. і місцевих бюджетів складають відповідні фінансові органи. Постійні комісії Верховної Ради АРК. і відповідних Рад народних депутатів розглядають звіти і готують заключення та подають їх на затвердження. Звіти затверджують Верховна Рада АРК. і відповідні Ради народних депутатів. Рішення публікуються для загального ознайомлення.
Звіт про виконання Зведеного бюджету України готує центральний апарат Державного казначейства на підставі звітів про виконання всіх бюджетів, які діють у державі. Зведений бюджет надсилають до Верховної Ради. Загальні показники публікуються.

 
 

Цікаве

Загрузка...