WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Звітність про виконання бюджету - Реферат

Звітність про виконання бюджету - Реферат


Реферат на тему
Звітність про виконання бюджету
План
1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів.
2. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.
3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.
4. Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету.
Бюджетна звітність відноситься до елементів методу бухгалтерського обліку, являє собою заключний етап бухгалтерського узагальнення інформації.
Бюджетна звітність - це звітність головних розпорядників коштів, розпорядників 2 і 3 ступенів та відповідних фінансових органів за одержані і використані кошти із бюджету, а також кошти, які надійшли до бюджету.
Бюджетна звітність буває:
А) за своїм призначенням - зовнішня і внутрішня;
Б) за обсягом показників - первинна і зведена;
В) за терміном складання і подання - періодична (місячна, квартальна) і річна.
З моменту утворення органів Державного казначейства в Україні право розробки і затвердження нормативних і інструктивних документів з питання звітності про виконання бюджетів всіх рівнів закріплено за Державним казначейством України
1. Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів.
Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного чи місцевого бюджетів, готують і подають відповідним органам місячну, квартальну і річну звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і органам казначейства. Розпорядники коштів, які фінансуються із місцевого бюджету, подають звітність розпоряднику коштів вищого ступеня і фінансовому управлінню чи відділу.
А) Місячна звітність. Розпорядники коштів, які фінансуються із Державного та (або) місцевих бюджетів, щомісяця складають форму № 2 мбд "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)", в якій вказані: коди відомчої, функціональної і економічної класифікації; асигнування на звітний період; лімітовані асигнування звітного періоду; залишок бюджетних коштів на початок року; надійшло асигнувань за звітний період; касові видатки; залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду.
Установи, що отримують асигнування із загального фонду бюджету в іноземній валюті, щомісяця складають форму № 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України".
Установи і організації, що утримуються за рахунок Державного та (або) місцевого бюджетів, щомісяця складають звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду за загальною формою, але окремо за кожним видом коштів спеціального фонду:
Ф. № 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";
Ф. № 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";
Ф. № 4-3 "Звіт про депозитні суми";
Ф. № 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
Ф. № 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";
Ф. № 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)".
У зазначених формах вказуються: затверджено кошторисом; залишок коштів на початок року; надійшло коштів за звітний період; касові видатки; залишок коштів на кінець звітного періоду.
Установи та організації, що утримуються за рахунок Державного та (або) місцевого бюджету, щомісяця складають звіт по формі № 7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ". Кредиторську заборгованість показують у розрізі кодів економічної класифікації видатків на початок року і кінець звітного періоду, у т. ч. прострочену заборгованість. Простроченою вважається заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. У випадках, коли строк оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунка.
Місячні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо. Головні розпорядники коштів подають місячні звіти ДКУ, фінансовим управлінням і відділам до 8 числа місяця, наступного за звітним. Термін подання звітності розпорядниками коштів 2 і 3 ступенів встановлюється таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.
Б) Квартальна звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного та (або) місцевих бюджетів. До форм квартальної звітності розпорядників коштів відносять:
Ф. № 1 "Баланс";
Ф. № 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)";
Ф. № 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України";
Ф. № 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контрагентах";
Ф. № 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";
Ф. № 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";
Ф. № 4-3 "Звіт про депозитні суми";
Ф. № 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
Ф. № 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";
Ф. № 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";
Ф. № 4-1 - зведена "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";
Ф. № 4-4 - зведена "Звіт про рух інших власних надходжень";
Ф. № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ".
Квартальні звіти підписують керівник і головний бухгалтер міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо.
Головні розпорядники коштів подають квартальні звіти ДКУ, фінансовим управлінням і відділам з 20 до 30 числа першого місяця за звітним кварталом. Терміни подання звітності розпорядниками коштів 2 і 3 ступенів встановлюються таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.
В) Річна звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів. До форм річної звітності розпорядників коштів відносять форми №№ 1, 2, 3, 4, квартальної звітності і до них додаються:
Ф. № 5 "Звіт про рух основних засобів";
Ф. № 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей";
Ф. № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
Ф. № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах".
Річний звіт підписують керівник і головний бухгалтер міністерства, відомства, підприємства, організації, установи тощо.
Головні розпорядники коштів, які фінансуються із Державного бюджету, подають річні звіти ДКУ з 20 лютого до 1 березня року, наступного за звітним. Головні розпорядники коштів, які фінансуються із місцевих бюджетів подають річні звіти фінансовим управлінням і відділам до 10 лютого року, наступного за звітним. Термін подання звітності розпорядниками коштів 1 і 3 ступенів встановлюються таким чином, щоб головні розпорядники коштів надали відповідну інформацію своєчасно.
2. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету.
Звітність про виконання Державного бюджету готують органи Державного казначейства.
А) Місячна звітність. Місячний звіт складається з двох частин:
1. Доходи.
2. Видатки.
Звіт по доходах складається в розрізі наступних груп, або складових: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, державні цільові фонди. Звіт складається відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів (ф. № 5ф). Проставляється сума "Виконано з початку року".
Звіт по видатках Державного бюджету органи

 
 

Цікаве

Загрузка...