WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

Укладання трудового контракту з працівником компанії в Ірландії. - Реферат

№12 від 02.04.1999 року.
2.4. Обов'язок Роботодавця забезпечити Працівника окладом, що становить 9 посадових окладів Працівника на попередній посаді в Україні та компенсувати 6 перельотів працівника в Україну з Ірландії та у зворотньому напрямку.
3. Робочий час
3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудово-го розпорядку дочірнього підприємства.
4. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення Працівника.
4.1. За виконання зобов'язань, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 25% на місяць;
4.2. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
" основна 30 днів, додаткова 10 днів, До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі 9000 ірландських фунтів.
5. Відповідальність Сторін, Вирішення суперечностей·
5.1. Працівник у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань передбачених даним трудовимконтрактом (розділ 2 Зобов'язання Сторін) та чинного законодавства України та Ірландії стосовно підпорядкованих йому працівників дочірнього підприємства, внаслідок чого, з вини працівника, до підприємства було застосовано штрафні санкції, майнові стягнення або інші майнові втрати несе повну матеріальну відповідальність в межах заподіяної шкоди·
5.2. Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України і даним контрактом·
5.3. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому діючим законодавством·
5. Зміни, припинення та розірвання контракту·
6.1. Зміни і доповнення до цього контракту вносяться лише за згодою Сторін, складеною у письмовій формі·
6.2. Дія даного контракту припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою Сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;
г) з ініціативи працівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;
д) на інших підставах, передбачених законодавством,
6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені діючим законодавством:_____________________________________________________________
6.4. У випадку дострокового припинення контракту із незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії і компенсації:
6.5. При достроковому розірванні контракту у випадку невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної Сторони за два тижні·
6.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий термін·
6. Термін дії та нові умови контракту·
7.1. Термін дії контракту з "31"грудня 1999 року до "31"грудня 2003 року· Контракт вступає в силу з часу його підписання Сторонами.
7.2. Сторони можуть передбачити в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за згодою Сторін у письмовій формі,
7.4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають одинакову юридичну силу·
8. Адреси Сторін·
8.1.Відомості про роботодавця:
Акціонерне товариство компанія "Ортекс"
Адреса: м· Львів, вул· Зелена, 22.
Розрахунковий рахунок № 2523055800123021212
у ЗРУКБ "Приватбанк"
8.2. Відомості про працівника:
Домашня адреса:
Домашній телефон:
Службовий телефон
Паспорт: серія КА № 569856
виданий ____________
Роботодавець
" " 1999 р
Працівник
" " 1999 р·
ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ
м. Львів "___" __________1999 р.
Акціонерне товариство компанія "Ортекс" в особі директора Барабана Миколи Йосиповича, який діє на підставі статуту АТ та рішення зборів акціонерів від 25.12.96 Протокол №2999, надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і громадянин___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
надалі Працівник, з другої сторони, уклали даний контракт про наступне:
Працівник_____________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові) приймається на роботу за посадою головного національного менеджера дочірнього підприємства Акціонерного товариства компанії "Ортекс" у республіці Ірландія.
1. Загальні положення
1.1. Цей контракт являється строковим трудовим договором. На основі цього контракту виникають трудові відносини між Працівником та Підприємством, який зі сторони останнього реалізується роботодавцем.
1.2. Оцінку якості виконання Працівником своїх обов'язків за даним контрактом здійснює роботодавець·
1.3. Терміном "Сторони" в даному контракті іменуються роботодавець та працівник·
1.4 Головний національний менеджер компанії, призначається або звільняється з посади головою ради директорів компанії і безпосередньо йому підпорядковується·
2. Зобов'язання Сторін·
2.1. За даним контрактом "Працівник" зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а "Роботодавець" зобов'язується виплачувати "Працівникові" заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством Украйни, колективним договором та даним Контрактом·та положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.
2.2. "Працівник", виконуючи організацію ведення бізнесу управління діяльністю дочірнього підприємства, найом та звільнення працівників і обслуговуючого персоналу в Ірландії (крім тих, що призначаються радою директорів, головою ради директолрів з України) та заключення угод по наданню послуг суб'єктам в Ірландії та інших країн зобов'язується :
" керуватись та дотримуватись положенням "Про організацію діяльності за кордоном" затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад ведення справ;
" керуватись та дотримуватись закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності корпорацій в Україні та Ірландії;
" не розголошувати комерційних таємниць підприємства;
" забезпечувати ведення повного обліку грошових поступлень, товарно матеріальних ціностей,

 
 

Цікаве

Загрузка...