WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Характеристика поліграфічного підприємства "Експрес". - Реферат

Характеристика поліграфічного підприємства "Експрес". - Реферат

товарів і послуг, якщо пропонована ними продукція
а/складає значну частину галузевих витрат виробництва,
б/має вирішальне значення для галузевого виробничого процесу,
в/істотно впливає на якість кінцевої продукції,
" якщо споживачам їхньої продукції важко чи дорого переключитися на іншого постачальника, якщо продукція, що поставляється ними, обходиться споживачам дешевше, ніж налагодження власного виробництва, якщо з якоїсь причини постачальники не мають можливості чи бажання поставляти продукцію необхідної якості.
д/ Сила покупців
Сила покупців також може ранжироватися від сильної до слабкої і залежить від:
" величини покупця і розмірів покупки. Чим крупніше покупці і чим більше розмір їхньої покупки, тим більш незговірливі вони з продавцями;
" витрат на переключення на товари-замінники. Якщо ці витрати невеликі, то покупці мають більшу гнучкість і задовольняють свої потреби, як правило, звертаючись відразу до декількох продавців, що додає їм додаткову силу на переговорах із продавцями;
" величини диференціації продукції. Якщо вироблений продукт стандартний, то покупцю набагато легше не тільки знайти продавців товарів - замінників, але і переключитися від одного продавця до іншого без особливих витрат.
Величезна аналітична цінність моделі п'яти сил конкуренції складається в систематизації діючих сил конкуренції. Аналіз конкуренції має на увазі оцінку величини кожної з п'яти сил. Рівнодіюча визначає рівень конкуренції на даному ринку товарів і послуг.
Щоб справитися із силами конкуренції стратеги-керівники розробляють підходи, що дозволяють:
1. ізолювати, наскільки це можливо, фірму від п'яти сил конкуренції,
2. змінити правила конкуренції на користь своєї компанії,
3. зайняти сильну позицію, з якої можна буде "керувати" ходом конкуренції.
Керівники-стратеги не можуть справитися з цією задачею без попереднього глибокого аналізу загальної картини конкуренції в галузі крізь призму п'яти сил конкуренції.
Модель конкурентного середовища (5 сил)
У таблиці приведені оцінки відносного впливу кожного з п'яти факторів конкуренції (по М. Портеру) на ринку поліграфічної промисловості України.
Фактор Оцінка впливу
Конкурентна боротьба в галузі Висока. Сфери впливу не розділені. Активна боротьба за частку внутрішнього ринку зберігається у виробництві пакувальної і рекламної продукції.
Вплив постачальників Значний. Постачальники сировини в основному - іноземні фірми і будь-яке державне втручання може кардинально поміняти ситуацію на ринку.
Вплив покупців Значний. Попит дуже диференційований
Вплив галузей, що виробляють продукти-замінники Середній. Продуктів - замінники пакувальної продукції дуже мало, проте замінників рекламної продукції вистачає
Вплив нових гравців на ринку Помірний. Нові гравці з'являються на ринку в основному шляхом інтеграції існуючих дрібних і середніх підприємств на базі джерел сировини. Створення нових виробництв вимагає не тільки значних інвестицій, але і пошуку стійких і ефективних джерел сировини і каналів збуту.
Загально корпоративна стратегія (матриця БКГ)
Одним з найбільш розповсюджених методів оцінки якості видів діяльності диверсифікованої компанії є матричний аналіз її господарського портфеля. Матриця господарського портфеля являє собою таблицю, у якій зіставляються стратегічні позиції кожного структурного підрозділу компанії.
Матриця може, бути побудована на основі будь-якої пари показників, що характеризують стратегічні позиції. Найбільш істотними є темпи росту галузі, частка ринку, довгострокова привабливість галузі, конкурентноздатність і стадія розвитку даного чи продукту ринку. Звичайно одна вісь матриці відбиває привабливість галузі, а інша - положення конкретних видів діяльності в ній.
Три типи матриць господарського портфеля застосовуються найбільше часто - матриця "ріст/частка", розроблена компанією Boston Consultіng Group, матриця "привабливість галузі/положення в конкуренції", створена /компанією General Electrіc, і матриця життєвого циклу галузі Hofer/A.D. Lіttle.
Перша найбільше широко використовувана матриця портфеля ділової активності, що складає з чотирьох квадрантів, розроблена провідною консалтинговою компанією Boston Consultіng Group (БКГ). Мал. 1 ілюструє цю матрицю. По осях фіксуються темпи росту галузі і відносна частка ринку. Кожен господарський підрозділ представлений у виді кружка, розмір якого визначається часткою прибутку даного підрозділу в загальному прибутку корпорації від усіх.
Матриця служить для порівняння різних стратегічних господарських одиниць (СГО) підприємства. Цей підхід дозволяє підприємству класифікувати кожну СГО по її частці на ринку щодо основних конкурентів. В основі цього підходу лежить обґрунтоване припущення, що чим більше частка СГО на ринку, тим нижче відносні витрати і вище прибуток.
Прийнято розрізняти чотири групи СГО:
" "Зірки" лідируюче положення в галузі, що розвивається, значні прибутки, але вимагаються і значні ресурси для фінансування.
" "Дійні корови" - лідируюче положення у відносно зрілій області, прибутку дає більше, ніж необхідно для підтримки її частки на ринку.
" "Важкі діти" (знаки питання) - низька частка на ринку в галузі, що розвивається, чи для підтримки збільшення частки на ринку потрібні значні засоби, на яке підприємство може піти, якщо бачить, що зможе в перспективі успішно конкурувати на цьому ринку.
" "Собаки" (невдахи) - обмежений обсяг збуту в зрілій галузі, продукції на стадії спаду, коли вихід бачиться або у відході з ринку, або в переході його на вузкоспеціалізований сегмент.
Ця матриця була розроблена для вибору потрібної стратегії на початку 70-х років. Вона використовує критерії конкурентоспроможності СГО і перспектив розвитку галузі. Основні два параметри моделі розбиваються на окремі фактори, кожний з який оцінюється для кожної СГО.
Примітка. Відносна частка ринку визначається як відношення власної частки до частки найбільш великого конкурента. Оскільки вертикальна границя проходить на рівні одиниці, єдина можливість для фірми - стати зіркою чи дійною коровою, тобто стати в галузі власником найбільшої частки ринку. Тому що це дуже твердий критерій, може бути справедливіше і наочніше перемістити вертикальну розділову лінію на оцінку 0,75 чи 0,8.
Поліграфічне підприємство "Експрес", згідно з наведеною вище класифікацією, можна віднести до категорії "Важкі діти" тому що для підтримки збільшення частки на ринку підприємству потрібні значні засоби. В перспективі підприємство зможе успішно конкурувати на цьому ринку.
"Важкі діти" вимагають спеціального вивчення, щоб встановити чи не зможуть вони при додатковихкапіталовкладеннях перетворитися в "зірки".
Загально корпоративну стратегію підприємства, за матрицею БКГ: інтенсифікація маркетингових зусиль в противному разі відхід з ринку.
Загально корпоративна стратегія
(багатофакторна матриця компаній "Мак Кінсі" та "Дженерал Електрик").
Існує багато різних методів оцінки привабливості

 
 

Цікаве

Загрузка...