WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Характеристика поліграфічного підприємства "Експрес". - Реферат

Характеристика поліграфічного підприємства "Експрес". - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ПРЕДМЕТУ
"СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА"
Характеристика поліграфічного підприємства "Експрес"
ПП "Експрес" створено в 1996 році в Макіївці, на базі ДТПО "Ротапринт". На підприємстві працюють близько 250 чоловік. У 1999 р. ПП "Експрес" реалізувало продукції на суму близько 5 млн. грн., у 2000 р. цей показник виріс до 6,5 млн. грн. За названий період ріст середньої заробітної плати склав 138%.
З 1999 по 2001 р. ПП "Експрес" тричі виходило переможцем республіканського конкурсу "Українська зірка упакування" у номінації "Упакування для харчових продуктів". Зразки продукції підприємства визнані гідними спеціальної нагороди в конкурсі на краще упакування світу Word Star-2000.
З 2001 р. підприємство є членом Клуба пакувальників України.
SWOT-АНАЛІЗ
SWOT - це акроним слів Strengts (сили), Weaknesses (слабості), Opportunіtіes (сприятливі можливості) і Тhreats (погрози). Внутрішня обстановка компанії відбивається в основному в S і W, а зовнішня - в О и Т. Для стратегічної перспективи компанії особливо значимі сильні сторони, тому що вони є наріжними каменями стратегії і на них повинне будуватися досягнення конкурентних переваг. У той же час гарна стратегія вимагає втручання в слабкі сторони. Організаційна стратегія повинна бути добре пристосована до того, що потрібно зробити. Особливе значення має ідентифікація відмітних переваг компанії. Це важливо для формування стратегії, тому що:- унікальні можливості дають фірмі шанс використовувати ринкові сприятливі обставини, - створюють конкурентні переваги на ринку, - потенційно можуть бути наріжними каменями стратегії.
SWOT-аналіз ПП. "Експрес"
Фактори, що враховуються у SWOT-аналізі
Потенційні внутрішні сильні сторони (S): Потенційні внутрішні слабкості (W):
1. В компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти
2. Високе мистецтво конкурентної боротьби
3. Визнаний ринковий лідер
4. Є чітко сформульована стратегія
5. Власні канали збуту продукції
6. Високотехнологічне виробництво, яке забезпечує випуск якісної продукції за конкурентними цінами
1. Затягування термінів партнерами при розрахунку за надані послуги з випуску продукції.
2. Не гнучка політика роботи з клієнтами
3. Можливі неузгодженість по термінах
Потенційні зовнішні сприятливі можливості (О): Потенційні зовнішні загрози (Т):
1. Розширення діапазону можливих товарів
2. Зниження торгових бар'єрів у виході на зовнішні ринки
3. Сприятливі зрушення в курсах валют
4. Велика доступність ресурсів
5. Послаблення нестабільності бізнесу
6. Відсутність товарів - замінників
1. Загострення конкуренції
2. Несприятливі зрушення в курсах валют
3. Законодавче регулювання цін
4. Чуттєвість до нестабільності зовнішніх умов бізнесу
Місія та цілі підприємства
Місія - це поняття, що іноді використовується для визначення цілі чи "raison d'efre" (здорового глузду) якого-небудь виду діяльності. Найбільш широко воно використовується на функціональному рівні в крупних ділових організаціях.
Місія - це орієнтир, на який направлені всі цілі підприємства.
Звичайне визначення місії організації переслідує рішення наступних задач:
" Виявити область активних дій організації і відітнути шляху розвитку, що ведуть у нікуди.
" Визначити основні принципи конкурентної боротьби.
" Виробити загальну базу для розробки цілей організації.
" Виробити концепцію діяльності, що надихає співробітників організації.
При розробці місії враховуються наступні групи факторів:
" Історії виникнення і розвитку організації, її традицій, досягнень і промахів, як склався імідж.
" Існуючий стиль поводження і спосіб дії власників і керівників.
" Ресурси, тобто все те, чим організація може керувати: наявні грошові засоби, визнані продуктові марки, унікальні технології, талант співробітників і т.п..
" Навколишнє середовище, що представляє сукупність усіх факторів, які впливають на можливості організації досягати своїх цілей за допомогою обраних стратегій.
" Особові достоїнства, якими володіє організація.
У місії з урахуванням цих факторів відбиваються напрямки діяльності організації. У ній констатується відповідальність організації перед усіма групами впливу. Вона визначає чітким образом загальну мету організації, що надалі може бути конкретизована на окремі цілі і задачі.
Єдиних підходів до формулювання місії не існує. Використовуються як єдине формулювання місії, так і місія, сформульована в декілька позицій.
Місія організації повинна мати мотивуючий характер. Максимізація прибутку, підвищення вартості акцій, збільшення випуску продукції не грають сильної мотивуючої ролі для співробітників організації - це, скоріше, результат реалізації визначених стратегій. Таку мотивуючу роль у більшому ступені грає чітке уявлення співробітників про соціальну важливість своєї роботи. Так, якщо підприємство по випуску мінеральних добрив сформулює свою місію в розрізі забезпечення лідерства по випуску окремих видів добрива, навряд чи ця прозаїчна місія надихне співробітників на творчу працю. Іншого ефекту очікується, якщо місія буде сформульована як внесення посильного вкладу в рішення проблеми боротьби з голодом на земній кулі.
Місія поліграфічного підприємства "Експрес"
"Наша мета - це вирішення проблем, пов'язаних з налагодженням випуску якісної вітчизняної поліграфічної продукції, створення нових робочих місць і культури виробництва, що зберігає й захищає навколишнє середовище"
Місія не містить конкретних вказівок щодо того, що, як і в які терміни варто робити організації. Такі зведення виходять при формулюванні цілей організації.
Стратегічне планування також припускає постановку для визначеного періоду часу стратегічних цілей, що повинні бути достатньо конкретними і вимірюваними за допомогою визначених критеріїв. Якщо формулювання місії припускає досить широкі заяви, типу "бути кращими у світі", то стратегічні цілі повинні чітко визначити, що це означає.
Можна виділити шістьох типів цілей:
1. Досягнення визначених значень показника ринкової частки.
2. Інноваційні цілі. Без розробки нових продуктів і надання нових послуг організація дуже швидко може бути поглинута конкурентами їхньої боротьби. Прикладом цілі даного типу може бути: 50% об'єму продажів повинно бути забезпечено за рахунок продукції і послуг, впроваджених за останні п'ять років.
3. Ресурсні цілі характеризують прагнення організації залучати більш коштовні ресурси: кваліфікованих співробітників, капітал. Ці цілі мають маркетинговий характер. Так, організації конкурують по залученню найбільш розумних випускників вузів, роздрібні торговці - за краще місце розташування торгових точок. Очевидно, що досягнення даних цілей створює передумови для виконання інших цілей.
4. Цілі підвищення ефективності діяльності. Очевидно, що якщо персонал, капітал і виробничо-технічний потенціалне використовуються досить ефективно, то і потреби споживачів будуть задовольнятися погано, або це буде виправлено за

 
 

Цікаве

Загрузка...