WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація як основа менеджменту, cистема менеджменту на сучасному підприємстві, роль менеджера в управлінні - Реферат

Організація як основа менеджменту, cистема менеджменту на сучасному підприємстві, роль менеджера в управлінні - Реферат

керівників, а врамках функціональної структури (інженер - керівник групи - начальник відділу - головний спеціаліст) більш обережних керівників, але таких, які знають справу, тобто висококваліфікованих спеціалістів.
Менеджери здійснюють функції планування, організації, інтеграції, контролю і координації, стимулювання діяльності підлеглих. У результаті здійснення оптимальної координації усіх спеціалізованих елементів виробничого процесу забезпечується цілісність системи, результати функціонування якої можуть перепитувати суму вкладів складових елементів (реалізується так знана синергія).
Менеджерам належить вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень, правильному використанні наявних ресурсів, забезпеченні життєдіяльності підприємства і досягненні поставлених цілей.
Склад робіт, які виконуються менеджерами, визначаться багатьма об-ставинами. Це вид підприємницької діяльності, посада та її рівень в ієрархічній системі, кваліфікація управлінського персоналу, наявність заступників і помічників, фінансовий стан підприємства і його конкурентоспроможність, ніша, яку займає підприємство на ринках збуту основних видів продукції (послуг), стиль роботи менеджера та ін.
Але за будь-яких умов менеджери виконують широке коло робіт і їх роль в управлінському процесі характеризується великою різноманітністю функцій.
У країнах з розвинутою економікою професійних менеджерів готу-ють сотні коледжів, .університетів і шкіл бізнесу. В США підготовка управлінських кадрів як самостійна галузь освіти виникла ще в 1881 p., і нині майже 80% президентів і віце-президентів компаній закінчили менеджерські факультети університетів або школи бізнесу.
На відміну від США, в практиці європейських і японській компаній більшого поширення набуло не запрошення менеджерів зі сторони (часом із інших країн), а підготовка їх із числа працівників власних фірм.
Нині відомими в світі стали Гарвардська школа бізнесу при Гарвардському університеті, Слоунівська школа бізнесу при Массачусетському технологічному інституті США. Вищі школи бізнесу при Лондонському і Манчестерському університетах Англії, Центр вищої підготовки в Жун-ан-Жозе Франції, Кураторіум з раціоналізації німецького господарства у ФРН тощо.
У нашій країні також створено чимало вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою керівних кадрів для народного господарства.
У переважній більшості розвинутих країн прийнята двоступенева система вищої освіти для господарських керівників. Перша - навчання за вузівською програмою і друга - підготовка в процесі практичної роботи на виробництві.
Провідною формою підготовки управлінців є перша, коли майбутні менеджери закінчують 2, 3 і 4-річні коледжі і одержують звання бакалавра ділового адміністрування або інші ступені.
В останні роки у зв'язку з посиленням вимог до керівників великої уваги надають спеціальній вузівській підготовці спеціалістів за дворічною програмою з присвоєнням випускникам ступеня "магістр ділового адміністрування", "магістр з менеджменту".
?
Модель сучасного менеджера
Матеріали досліджень і багаторічна практика показують, що ефек-тивність народного господарства лише на третину обумовлюється вкла-деннями в матеріально-речові елементи виробництва. Решта залежить від людського фактора - інтелектуального потенціалу, кваліфікаційного рівня і здібностей керівників та спеціалістів.
Загальні вимоги до керівника (менеджера) містяться в законодавстві про працю, правилах внутрішнього розпорядку та інших документах, а спеціальні вимоги викладені в кваліфікаційних довідниках, службових інструкціях та деяких інших нормативних актах. Але ці вимоги мусять бути конкретизовані стосовно певної посади та умов, в яких доведеться працювати менеджеру. Професор Й.С. Завадський пропонує відповідну модель сучасного менеджера, яка визначає вимоги до особистих і ділових якостей керівника, його знань з урахуванням функцій, які виконуються та задач, що вирішуються [38, с. 97-99].
Серед морально-психологічних якостей найбільш важливими є ви-сокі життєві ідеали, чесність і правдивість, справедливість і об'єктивність, воля і мужність, розвинуте почуття обов'язку і відповідальності, інтелігентність і толерантність тощо.
Важливою рисою для керівника є тактовність у взаємовідносинах з вищестоящими керівниками, колегами по роботі і, що особливо важливо, з підлеглими. Керівник повинен постійно демонструвати емоційну стри-маність, ввічливість і безмежну терпеливість. Ні за яких обставин керівник не може адекватно відредагувати на грубощі підлеглих та інші нетактовні дії.
У керівника повинна бути розвинута комунікативна здібність, яка знаходить свій прояв у налагодженні сприятливих взаємовідносин між працюючими, що забезпечує успішну колективну діяльність та знаход-ження в ній свого місця кожним учасником трудового процесу. Якщо ж комунікативні здібності індивіда співпадають із здібностями до лідерства, то це є передумовою формування успішного менеджера.
Умовою ефективної діяльності керівника є добре розвинуте стратегічне мислення, уміння заглянути на багато років вперед. Постійне копання лише у сьогоденні веде до втрати перспективи, помітно знецінює роботу будь-якого керівника. Вести за правильним курсом підприємство в морі сучасної економіки може керівник, який пильно дивиться вперед, вивіряючи курс на зміни зовнішнього середовища, кон'юнктури ринку, політики держави.
Використана література
1. Осика, Сергій Григорович Світова організація торгівлі: Підручн. для студ. вузів, що навч. за спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності","Менеджмент організацій","Економіка підприємства"/ С.Г.Осика, В.Т.Пятницький.- 2-ге вид.,перероб. і доп.- К.: К.І.С., 2004.- 516с.- 35.00
2. Менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2003.- 248с.
3. Финансовый менеджмент.- М.: ЮНИТИ, 2006.-
4. Менеджмент.- К.: Міжгалузевий ін-т управління, 2006.- 196 с.
5. Фінансовий менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2002.- 496с.
6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.- К.: ЦНЛ, 2006.-
7. Екологічний менеджмент.- К.: ЦНЛ, 2004.- 407с.
8. Менеджмент організацій.- К.: Либідь, 2003.- 448с.
9. Производственный менеджмент.- М.: Юнити, 2000.- 583с.
10. Большаков А.С. Менеджмент.- С-Петербург: "Питер", 2000.- 160с.
11. Маркетинг. Менеджмент.- Донецк: ДонГУЭТ, 2001.- 594с.
12. Банківський менеджмент.- К.: Знання-Прес, 2002.- 438с.
13. Глушаков Владимир Евгеньевич Стратегический менеджмент.- Мн.: Экоперспектива, 2001.-
14. Шегда Анатолій Васильович Менеджмент.- К.: Знання, 2005.- 688с.
15. Финансовый менеджмент: Теория и практика..- М.: Перспектива, 2000.- 656с.
16. Шаповал Микола Іванович Менеджмент якості.- К.: Знання, 2006.-
17. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К: ЦУЛ, 2002.- 496с.- 25.00
18. Гительман Лазарь Давидович Преобразующий менеджмент.- М.: Дело, 1999.- 496с.

 
 

Цікаве

Загрузка...