WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Організація як основа менеджменту, cистема менеджменту на сучасному підприємстві, роль менеджера в управлінні - Реферат

Організація як основа менеджменту, cистема менеджменту на сучасному підприємстві, роль менеджера в управлінні - Реферат

спроможностей управлінців, технології.
Піля визначення цілей, що їх нерідко доводиться багаторазово узгоджувати, можна приступати до планування, а згодом і до інших функцій: організації, комплектування штатів, керівництва, контролю Нормальна управлінська діяльність дає можливість досягти певних результатів (продуктивних виходів). Вони деталізовані у вигляді при-бутків, послуг, товарів та ін.
Система менеджменту охоплює два типи зворотних зв'язків. Жорсткий зв'язок (відтворення системи - зліва) здійснюється цільовими замовниками із зовнішнього середовища. Залежно від результатів працівники, споживачі, постачальники та інші заінтересовані суб'єкти середовища приймають відповідні рішення щодо своїх зв'язків з організацією і впливають на її майбутнє. Незадоволені працівники залишають організацію, а споживачі перестають купувати продукцію. Зазначених цільових партнерів цікавить не менеджмент в організації, а лише кінцеві результати. Тому між "відтворенням системи" і функціями менеджменту відсутні зв'язки. Зовсім іншим є "зворотний зв'язок" справа. Це - гнучкий зв'язок всередині організації: між результатами і окремими функціями, між самими функціями, наприклад, між контролем і плануванням, організацією і контролем за комплектуванням штатів і керівництвом, а також цілями. У цьому разі доводиться враховувати зміну в навколишньому середовищі, зокрема наявні можливості й загрози.
Розглянута система зручна тим, що вона є універсальною для будь-якої організації та чудово віддзеркалює процес менеджменту. Але вона має дещо загальний характер і потребує конкретизації. Вона корисна для усвідомлення, але дещо складна для практичного застосування. Тому відомою консалтинговою фірмою "Мак-Кінсі" була запропонована елементна система менеджменту, що складається з семи елементів, назви яких розпочинаються з літери "S". Тому вона дістала назву "Модель-7 "S", яка зображена на рис. 2. У табл. 3 наводяться основні характеристики кожного із зазначених елементів.
Запропонована схема зручна для практичного використання, адже будь-який з елементів цілком зрозумілий для кожної людини. Слід особливо звернути увагу на зв'язки між усіма елементами. Система менеджменту ґрунтується на стратегії, тому цей елемент розташовано на вершині. Елементи, що розташовані внизу (структура, стиль, склад персоналу, системи), цілком очевидні. Що стосується проміжних елементів (сума навичок і спільних цінностей), то вони нерідко залишаються поза увагою менеджерів. Однак саме вони дають можливість втілювати стратегію послідовно в елементах нижнього рівня.
Рис. 2. Модель системи менеджменту Мак-Кінсі-7 "S"
Таблиця 4. Характеристика елементів менеджменту
(Модель Мак-Кінсі-7 "S")
Елементи менеджменту
Характеристика елементів
Стратегія
Курс на розподіл обмежених ресурсів для досягнення намічених цілей
Сума навичок
Здібності, які властиві персоналу і фірмі в цілому
Спільні цінності
Найважливіші цінності чи основоположні концепції, що доводяться до свідомості всіх працівників фірми і визначають їхню діяльність
Структура
Опис характеристики організаційної схеми (функціональної, децентралізованої та ін.)
Стиль
Характер ділової поведінки і дій провідних менеджерів для досягнення цілей фірми
Склад персоналу
Демографічні та інші характеристики найважливіших категорій персоналу
Системи
Опис процесів і встановлених процедур (наприклад, систем планування, управління якістю тощо)
І, нарешті, про елементи, розташовані в "кутах" і між ними. Вони відображають "жорсткі" та "м'які" елементи менеджменту.
"Жорсткі" елементи менеджменту (стратегія, структура, системи) відбивають формальний бік організації та закріплюються в різноманітних документах кожної конкретної компанії.
"М'які" елементи менеджменту (сума навичок, спільні цінності, стиль, склад персоналу) відображають неформальний бік організації.
Виробнича система (модель) менеджменту зображена на рис. 6.3.
Рис. 3. Виробнича система менеджменту
Вона вироблена на підставі узагальнення досвіду створення менеджменту у постсоціалістичних країнах. Перевага цієї моделі у тому, що в ній об'єднуються всі ланки підприємства, які включають структури, маркетинг та бізнес-план, організації та логістику, фінансовий та управлінський облік, фінанси, економіку, людські ресурси, а також два допоміжні блоки: комунікації та документооборот між різними блоками, а також програмно-технічні платформи.
Запропонована схема успішно використовується в практиці багатьох російських і українських підприємств, зокрема акціонерним комерційним банком "Надра" (Київ), ГФ, "Мезокред", ТОВ "Укр-діамант" (Полтава) та ін. Така система дає можливість досягати згоди між різними елементами системи. Скажімо, бізнес-планування здійснюють служби стратегічного планування, а розроблення фінансових бюджетів - фінансовий відділ. Нерідко вони діють незалежно і в різних формах. Але лише за умови дотримання форматів бізнес-плану бюджетів фінансова служба буде спроможна контролювати і використовувати фінансові індикатори ступеня виконання бізнес-плану. Лише в цьому разі стає можливим контроль за реалізацією проекту.
Звернімо також увагу на розташування блоків: справа - блоки, що стосуються фінансів, зліва - виробничих процесів. Загальний менеджмент об'-єднує всі ланки, хоча безпосередньо ґрунтується на людських ресурсах. Зв'язки зліва і справа є безпосередніми та об'єднують ланки, що найчастіше взаємодіють між собою. Однак це не означає, що економіка (собівартість, оподаткування, трансферні ціни та ін.) не пов'язана з фінансами. Такий зв'язок існує, але він опосередкований комунікаціями, документооборотом, програмними продуктами, спілкуванням за участю загального менеджменту (вищого керівництва).
Роль менеджера в управлінні
Всі організації мають деякі загальні характеристики, в т. ч. необхідність управління. Тому не дивно, що управлінська робота також має багато загапьних характеристик. Хоча організації, сфери і відповідальність можуть розрізнятися, роботи керівників різних .рівнів мають багато спільного.
Торкаючись змісту роботи менеджера можна знайти одну спільну рису управлінської роботи: ролі керівника. Роль, за визначенням Мінцберга, "це набір певних правил поведінки, які відповідають конкретній установі або конкретній посаді". Саме так, як герої у виставі мають свої ролі, що змушують їх поводитися таким чином, так і менеджери обіймають певні посади як керівники певних організаційних підрозділів, і саме це визначає їх службову поведінку. Особистість може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст. У своїх роботах Мінцберг виділяє 10 ролей, які, на його думку, приймають на себе керівники в різні періоди. Він класифікує їх в рамках трьох великих категорій: міжособові ролі, інформаційні та ролі щодо прийняття рішень. Ролі не можуть бути незалежні одна від одної, навпаки, вонивзаємозалежні і взаємодіють для

 
 

Цікаве

Загрузка...