WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління ризикозахищеністю підприємства - Реферат

Управління ризикозахищеністю підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Управління ризикозахищеністю підприємства
План
1. Сутність підприємницького ризику. Невизначеність.
2. Класифікація ризиків в економіці.
3. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства.
1. Сутність підприємницького ризику. Невизначеність
Розгляд господарського суб'єкта ринку (фірми, підприємства, об'єднання, холдингу) як виробничої системи, тобто як сукупності взаємодіючих між собою, а також з довкіллям елементів змушує визнати, що його розвиток носить стохастичний характер. Тому рішення, що приймаються власником виробничої системи, завжди пов'язані з ризиком.
Що таке ризик в економіці? Перш за все, визначення ризику повинно бути таким, що відображало б стохастичний характер розвитку виробничої системи, тобто давало можливість її імовірнісної формалізації-побудови імовірнісної моделі ризику. В основі теорії ймовірності лежить поняття випадкової події, а точніше простору елементарних випадкових подій (його позначають W). Поняття випадкової події в теорії ймовірностей чисто абстрактне поняття - це довільна множина. Елементарна подія - це подія, з якої не слідує ніяка інша, крім самої себе. У сучасній теорії ризикології, ризики розглядаються як цілком реальні події.
Серед елементарних подій в економіці виділяють важливий їх клас - наслідки. Наслідком в ризикології є: шкода, втрати, перевитрати, збитки, виграш, програш, вигода, прибуток, дохід, відхилення від цілі. Шкода, втрати, перевитрати, збитки, банкрутство, небажане відхилення від цілі складають поняття наслідків з негативним результатом, а виграш, вигода, прибуток, дохід, відхилення від цілей у позитивний бік складають поняття наслідків з позитивним результатом.
Коли випадкові події в економіці не дають наслідків, то говорять про випадкові події з нульовим результатом.
Ризик в економіці - іде можливість з невизначеним результатом випадкових подій в економічних відносинах, процесах і явищах суспільства.
Наведене визначення ризику дозволяє розглядати його як імовірнісну категорію, а події називати ризиковими.
Приклад 1. Випадкова подія (позначимо її А) - банкрутство банку. Наслідок (позначимо В) - втрата вкладених коштів клієнтів банку. Подія А - ризикова.
Слід зауважити, у прикладі 1 не всі наслідки виявлені, дивлячись очима теорії імовірності для події В існує протилежна подія - в - збереження вкладу. Подія В має негативний результат, подія в - позитивний. Приклад 1 вказує на те, що кожна ризикова подія має принаймні два можливі наслідки, і ризики можна зобразити у вигляді такої схеми (рис. 1):
Рис. 1. Структура ризикових подій в економіці
З точки зору теорії імовірності наслідки утворюють певну групу елементарних подій.
Перейдемо до визначення господарського ризику в економіці.
Будемо розглядати множину подій (їх називають діяльністю суб'єктів господарювання), які мають безпосереднє відношення до нього. Сукупність ризикових подій для суб'єкта господарювання назвемо його ризиковою діяльністю. Це можуть бути ризикові події, джерелом виникнення яких є сам суб'єкт господарювання, у цьому випадку говорять про ризикові події суб'єктивного характеру, так і зовнішні ризикові події відносно суб'єкта господарювання - ризикові події об'єктивного характеру.
Господарський ризик в економіці - це можливість об'єктив-ного-суб'єктивно характеру, з невизначеним результатом, випадкових подій в економічних відносинах, процесах і явищах суспільства.
Що таке невизначеність?
Звернення до такої операції над подіями в теорії ймовірностей як слідування з однієї події А іншої - В (позначають, А=>В) дає можливість відображення структури ризикової події (див. рис. 1) у термінах цієї операції А=>В, А-випадкова подія, В - наслідок.
Ризикова подія А аналізованого суб'єкта господарювання, джерелом якої він є, може виникати як наслідок об'єктивної випадкової події С (С=>А). У цьому випадку випадкова подія С називається причиною ризикової події А (або просто причиною ризику). У широкому розумінні, причина ризику (його активний початок) - це випадкове явище, подія, що спонукає іншу ризикову подію (ризикову діяльність), яка може потенційно відбутися.
Елементарні випадкові події, з яких складається випадкова подія С (причина ризику), називають факторами ризику (умовами, обставинами ризику).
Причини ризику разом з ризиковою подією назвемо ризиковою ситуацією (С=>А).
Приклад 2. Причиною виникнення банкрутства банку (подія А) може бути конкурентна боротьба банків (подія С - конкурентний фактор). Конкурентна боротьба банків разом з банкрутством банку створюють ризикову ситуацію.
У підсумку можна погодитися, що ризик - ситуаційна характеристика діяльності суб'єкта господарювання, пов 'язана зі станом невизначеності. Таким чином, ризик є наслідком невизначеності.
Ризикові ситуації бувають:
1. Визначені, коли є повна інформація про фактори ризику,
що створюють ризикову ситуацію.
2. Невизначені, коли така інформація відсутня повністю або частково; невизначені ситуації називають просто " невизначеність".
Серед факторів ризику важливе місце займає фактор часу. По відношенню його значення невизначені ситуації, в яких знаходиться суб'єкт господарювання називають станом не-визначеності, в яких знаходиться суб'єкт господарювання. Таким чином, стан невизначеності є одномоментним зрізом ризикової ситуації.
Оскільки ризикові події можуть бути як об'єктивного характеру, так і суб'єктивного, то відповідно можна розгадати об'єктивну і суб'єктивну невизначеність.
Об'єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня інформація про внутрішні фактори суб'єкта господарювання, що утворюють ризикову ситуацію.
Суб'єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня зовсім інформація про зовнішні фактори, що утворюють ризикову ситуацію.
2. Класифікація ризиків в економіці
Класифікація ризиків суб'єкта господарювання.
Для розуміння класифікаційної структури ризиків потрібно Ввести ряд понять.
Предметами будемо називати множину випадкових подій, Які не слідують ні з яких інших.
Предмети, що породжують невизначеність називають джерелом ризику.
Приклад 3. Банк є джерелом ризику втрат вкладів його клієнтів.
Як відомо, класифікація у загальному значенні - це система супідрядних понять у якій-небудь галузі знання, складена на основі обліку загальних ознак об'єктів і закономірностей зв'язків між ними. Класифікація дозволяє орієнтуватися в різноманітті об'єктів і є джерелом знання про них.
Визначення об'єктів класифікації ризиків можна здійснити за такою схемою:
С=>А=>В,
де С - причини і джерела ризикових подій, А - ризикові події, В - їх наслідки. Таким чином, класифікація ризиків повинна здійснюватися за причинами, джерелами і результатами їх наслідків.
Взагалі в економіці можна виділити чотири джерела виникнення ризиків:
- господарська діяльність;
- особистість;
-політична ситуація;
- природні

 
 

Цікаве

Загрузка...