WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

відбуває на роботі свій час з 9 до 17.
Працівник, що володіє теоретичними знаннями, не проводить нічого такого, що могло б бути ефективним саме по собі. Він не виготовляє фізично вимірну продукцію, як, наприклад, взуття, деталі машин і т.п. Він проводить знання ідеї і інформацію. Сама по собі ця "продукція" даремна. Її практична реалізація відбувається на наступному етапі, коли хтось скористається нею, з тим щоб добитися конкретних результатів. Найблискучіша ідея, якщо її не застосувати на практиці залишиться безглуздою. Таким чином, працівник, що займається інтелектуальною, творчою діяльністю, повинен робити щось таке, чого працівнику фізичної праці робити не потрібно. Він зобов'язаний додавати роботі ефективність. На відміну від виготівника черевик, його не повинна хвилювати споживацька корисність результатів його діяльності.
Думаючий, творчий працівник є тим самим "чинником виробництва".
2.2 Аналіз внутрішнього середовища керівництва на підприємстві (місія)
Ефективне функціонування підприємства, забезпечення їх сталого і конкурентноспроможного розвитку залежить перш за все від колективу працівників, їх здатності грамотновирішувати поставлені перед ними завдання. Від формування персоналу підприємства, його кількісної і якісної збалансованості та рівня використання, значною мірою залежить ефективність використання всіх інших складових виробничих ресурсів, забезпечення високих результатів діяльності підприємства, його динамічний науково - технічний і соціальний розвиток.
Персонал підприємства є частиною трудових ресурсів країни.
Трудові ресурси - це працездатна частина населення, яка своїми фізичними і інтелектуальними даними може і має намір продавати трудову діяльність.
Для характеристики працівників підприємства використовується терміни персонал, кадри, трудовий колектив. Більш узагальнюючим є термін "персонал" . Поняття "кадри" часто використовується для означення частини працівників - спеціалістів, висококваліфікованих досвідчених працівників. Термін "трудовий колектив" має більш соціально - політичний зміст. Таким чином, для характеристики працівників підприємства перевагу слід віддати терміну "персонал".
Персона підприємства - це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну і професійну підготовку та мають досвід практичної роботи.
З врахуванням виконуваних працівниками функцій, що стосуються основної діяльності підприємства або не відповідають його головному завданню, всіх працівників поділяють на дві групи: персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності.
За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на чотири категорії:
a. Керівник - це працівник, який організовує виробництво і здійснює управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів .
b. Спеціалісти - працівники, зайняті соціальною, інженерно - технічною роботою: здійснюють економічну, організаційну підготовку виробництва, облік та аналіз його результатів ( економісти, бухгалтери, нормувальники, юрискульсультанти, технологи).
c. Службовці - працівники, які здійснюють підготовку і оформлення документації, канцелярські, деякі адміністративно - господарські роботи ( діловоди, секретарі - друкарки, касири, архіваріуси, стенографісти).
d. Робітники - це працівники, які безпосередньо зайняті створенням продукту або забезпечують умови для нормального ходу виробничого процесу. За характером виконуваних функцій робітники поділяються на основні і допоміжні.
В кожній галузі є властиві лише їй професії та спеціальності. Разом з цим є наскрізні професії робітників та службовці, загальні для багатьох галузей.
Кваліфікація - рівень знань та практичних навиків, необхідний для виконання роботи певної складності. Кваліфікація робітника визначає ступінь його підготовленості до виконання ними професійних функцій відповідної складності.
Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців визначається їх рівнем освіти і досвідом роботи. Залежно від освіти і практичного досвіду спеціалістів поділяють на чотири групи:
- спеціалісти вищої кваліфікації ( які мають базову або повну вищу спеціальну освіту і значний досвід практичної роботи ):
- спеціалісти найвищої кваліфікації ( працівники які мають наукові ступені);
- молодші спеціалісти ( працівники, які закінчили вищі навчальні заклади першого рівня акредитації та мають досвід практичної роботи );
- спеціалісти - практики ( працівники, які займають відповідні посади спеціалістів, але не мають спеціальної освіти);
ХТО ТАКИЙ КЕРІВНИК?
Кожний співробітник в сучасній організації є "управляючим", так через займану ним посаду або наявні знання він відповідає за діяльність яка безпосередньо впливає на здатність даної організації функціонувати і добиватися результатів. Наприклад це може бути здатність виробничого підприємства випускати нову продукцію або збільшувати свою частку на даному ринку або здатність лікарні надавати кращий догляд за пацієнтами і т.д. Така людина зобов'язана ухвалювати рішення; його діяльність не може зводитися до виконання наказів. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність. Передбачається, що через свої знання він більш ніж хто-небудь інший здатний ухвалювати правильні рішення. Його пропозиції можуть відкидатися, він може бути знижений на посаді або звільнений. Але якщо він знаходиться при виконанні своїх обов'язків, він відповідає за реалізацію поставленої мети якість виконання завдань і взагалі за досягнення своєї організації.
Більшість керівників, хоча і не все, є управляючими. Одночасно багато хто не керівник в сучасному суспільстві стають управляючими.
Як відомо, сучасні установи не можуть обійтися як без керівників-адміністраторів так і без індивідуальних фахівців-розробників, що посідають відповідальні посади, пов'язані з ухваленням рішень.
Є багато керівників, яких не можна назвати керівниками. Іншими словами, існує велике число посадовців, що мають величезний штат підлеглих, але їх вплив на ефективність роботи організації невеликий. До них відносяться майстри цехів виробничих підприємств. Вони здійснюють "нагляд" у прямому розумінні слова.
Вони "керують" роботою інших. Але у них немає достатніх знань і повноважень, щоб управляти напрямом, змістом і якістю роботи.
Методика виконання завдань також залишається зовні їх компетенції. В цілому їх діяльність все ще вимірюється і оцінюється в показниках продуктивності і якості на основі мірок, з якими прийнято підходити до оцінки працівника фізичної праці.
В той же час виконання працівником інтелектуальної праці функцій керівника не залежить від того, керує він іншими людьми чи ні. Так, відповідальний за проведення

 
 

Цікаве

Загрузка...