WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

Перебудова стилю і методів керівництва на підприємстві (Райффайзен Банк Аваль) - Курсова робота

бізнес і підприємства, що його втілюють, переслідують в подавляющому інтереси економічні, то на цій підставі можна стверджувати що найважливіша мотиваційна складова діяльності підприємства - отримання доходу взагалі і чистого прибутку зокрема.
Прибуток - мета функціонування і головний результат діяльності підприємства в ринкових умовах. Чим краще і раціонально воно працює, тим більше при інших рівних умовах виявиться прибуток, надійніше, стійкіше стане підприємницьке збалансування і буде міцнішою його економіка. В загальному вигляді формулу прибутку, створеного в одиницю часу, можна представити таким чином:
Щоб усунути відзначені недоліки, перш за все потрібно з'ясувати, що об'єктамивдосконалення будуть підрозділи підприємства і що відбуваються в них процеси. Вдосконалення може відбуватися по двох напрямах:
1) за рахунок зміни елементів процесів, тобто шляхом покращення внутрішньої структури кожного процесу (внесення
в технологію виробництва, в предмети праці, устаткування, оснащення, пристосування, інструмент, що використовується професійно і кваліфікаційно складом кадрів, в оточуюче виробниче середовище). Джерелом таких змін є конструктивно-технологічні рішення і заходи по їх реалізації;
2) за рахунок зовнішніх по відношенню до процесів чинників, змінюючи склад процесів підрозділів, іх зв'язку, структурний рівень використання. Такі зміни вносяться службами організації виробництва і управління і реалізуються послідовно, що проводиться на підприємстві реконструкції його виробничої і організаційної структури.
Комплексне використання і реалізація всіх внутрішньовиробничих резервів по всіх напрямах, процесах і підрозділах підприємства повинне привести до поліпшення кінцевих результатів його діяльності, до зростання прибутку.
Економічна оцінка результатів вдосконалення виробництва може бути приведена по формулі
П = Пc - П
де П - приріст прибутку підприємства;
П - прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.
Пc - прибуток підприємства після реалізації внутрішньовиробничої продукції.
1.4 SWOT - аналіз. Описує сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.
Управління підприємством - це особливий вид інтелектуальної діяльності, основним завданням якого є забезпечення досягнення цілей підприємства.
Процес управління підприємством охоплює три основні аспекти: рівні управління, ефективність управління, принципи управління.
Планування діяльності підприємства - це процес, який дає ряд істотних переваг: покращення управління підприємством, регулювання на зміни зовнішніх умов, ініціювання зміни внутрішніх чинників, які служать поліпшенню діяльності роботи підприємства. Існує три типи планів, які в цілому пов'язують теперішню діяльність з відведеною перспективою: короткотермінові, середньо термінові та довготермінові плани.
Формуючи перспективні плани діяльності підприємства, необхідно врахувати ряд чинників: тенденції розвитку економіки, фактичний стан підприємства та галузі і місце підприємства всередині галузі в перспективі.
Планування діяльності підприємства поділяються на поточне та стратегічне.
Поточне планування складається здебільшого за період 1 рік та включає: план реалізації продукції, виробничий план, план виробничих потужностей, план залучення персоналу, план матеріально - технічного постачання, план виробничих запасів, та запасів готової продукції, фінансовий план, прогнозовані показники прибутку та прогнозований баланс.
Стратегічне планування підприємства здійснюється на на довготермінову перспективу та включає формування декількох стратегій: товарної, ціноутворення, взаємодії з ринками виробничих процесів, інвестиційної діяльності, зниження виробничих витрат, зовнішньоекономічної діяльності, стимулювання персоналу підприємства.
Загалом використання стратегічного та поточного планування формує знання того, що підприємство хоче досягти і які для цього найбільш прийняті варіанти, дії.
В Україні, відровідно до Закону України "Про підприємства в Україні", можуть створюватися і діяти підприємства таких видів:
* Приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи ,належать до простішої форми організації підприємницької діяльності і- одноосібного володіння. Вони виступають рівноправними суб'єктами господарської діяльності, самостійно беруть участь у майновому обороті перед іншими видами підприємств.
Переваги одноосібного володіння такі:
- простота створення;
- повнота самостійності в прийнятті управлінського рішення;
- свобода та оперативність дій;
- вільне розпорядження прибутками;
- простота управління;
- невеликі організаційні витрати;
Недоліки одноосібного володіння:
- труднощі в залученні значних капіталів при виникненні такої потреби;
- відсутність спеціалізації управлінського персоналу;
* Колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства. Такий вид підприємства засновується на власності трудового колективу шляхом передачі йому майна державних підприємств, викупу орендованого майна, придбання майна іншими передбаченими законодавством способами. Визначальною правовою рисою колективного підприємства є те, що вони засновані на загальній ( частковій ) власності юридичної або фізичної осіб. При цьому можливі різні сполучення як виникають в процесі створення, діяльності та ліквідації підприємств.
* Державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності, в тому числі казенне підприємство; - це підприємство, яке засноване органом державного управління, уповноваженим управляти державним майном. Первісний капітал підприємства створюється за рахунок бюджетних асигнувань і / або за рахунок інших державних підприємств.
* Комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно - територіальних одиниць;
* Господарське товариство;
* Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян;
Сильні сторони системи "Райффайзен Банку Аваль"
1. Ми молоді і динамічні. Банк обслуговує підприємства, а ткож фізичних та юридичних осіб. За цей час нам вдалося міцно встати на ноги і розвернути активну роботу на ринку банківських послуг.
2. Наш банк розпоряджається цінними паперами.
3. Ми увійшли до числа сто сімдесяти трьох найбільших банків україни по всіх фінансових показниках.
4. "Райффайзен банк Аваль " успішно пройшов перевірку однієї з шести найбільших аудиторських фірм .
5. Банк акредитований в Програмі розвитку фінансових установ України, що фінансується Всесвітнім банком .
6. Банк є базовим у фінансово-промисловій групі.
7. Висока динаміка розвитку банківського сектору.
8. Високий ріст іноземного капіталу 31,7% на 2007р.
9. Самий

 
 

Цікаве

Загрузка...